งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 วิธีการดำเนินงาน. 2 รูปร่างและขนาดของแปลงตัวอย่าง (Plot Design) 17.84 เมตร 12.62 เมตร 3.99 เมตร 0.631 เมตร Line- Intersect เป็นแปลงตัวอย่างถาวรและแปลงตัวอย่างชั่วคราว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 วิธีการดำเนินงาน. 2 รูปร่างและขนาดของแปลงตัวอย่าง (Plot Design) 17.84 เมตร 12.62 เมตร 3.99 เมตร 0.631 เมตร Line- Intersect เป็นแปลงตัวอย่างถาวรและแปลงตัวอย่างชั่วคราว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 วิธีการดำเนินงาน

2 2 รูปร่างและขนาดของแปลงตัวอย่าง (Plot Design) 17.84 เมตร 12.62 เมตร 3.99 เมตร 0.631 เมตร Line- Intersect เป็นแปลงตัวอย่างถาวรและแปลงตัวอย่างชั่วคราว มีรูปร่าง 2 ลักษณะ - รูปวงกลม (Circular Plot) - แบบแนวเส้นตรง (Intersect Line)

3 3 ขนาดของแปลงตัวอย่างและข้อมูลที่ทำการศึกษา รัศมีของวงกลม หรือ ความยาว (ม.) พื้นที่ หรือ ความยาว จำนวนข้อมูลที่ศึกษา 0.6310.0005 เฮกตาร์ 4 วงกล้าไม้ 3.990.0050 เฮกตาร์ 1 วงลูกไม้และการปกคลุมพื้นที่ ของกล้าไม้ และลูกไม้ 12.620.0500 เฮกตาร์ 1 วงไม้ไผ่ หวายที่ยังไม่เลื้อย และตอไม้ 17.840.1000 เฮกตาร์ 1 วงต้นไม้ และตรวจสอบปัจจัย ที่รบกวนพื้นที่ป่า 17.84 (เส้นตัดวงกลม) 17.84 เมตร 2 เส้นCoarse Woody Debris (CWD) หวาย เลื้อย และไม้เถา ที่ผ่านเส้นตัดวงกลม

4 4 มาตรฐาน 1. ป้ายติดต้นไม้ ขนาด 3 ซม. X 3 ซม. 2. ใช้ไม้ 1.30 เมตร วางทาบเพื่อวัดขนาดเส้นรอบวงของต้นไม้ 3. ตอกตะปูที่ระดับ 1.30 เมตร และวัดขนาดต้นไม้ด้านล่างชิดตะปู 4. หมุดที่ทำการตอกฝังดินเป็นน๊อตร้อยหัวเสาขนาดความยาวตั้งแต่ 4 นิ้ว 5. ตอกหมุดจนมิดดิน 6. พ่นสีที่ RIP

5 5 มาตรฐาน 7. ใช้แผนที่ L7018 และค่า Datum ใช้ WGS84 เท่านั้น 8. เช็คความถูกต้องของเข็มทิศ เนื่องจากบางที่เข็มทิศมีปัญหา เกี่ยวกับการแกว่งตัว 9. รูปถ่ายโดยบันทึกชื่อไฟล์ตามเลข Cluster ID - จุดอ้างอิงที่ลงรถ - หมุดกลางแปลงพร้อมค่าพิกัด - ขอบแปลงด้านนอกสุด (17.84 เมตร) หันหน้าเข้าหาแปลง ในทิศเหนือ, ตะวันออก - รูปถ่ายจากกลางแปลงไปยังกลุ่มไม้ที่มีไม้เป็นจำนวนมาก - ภาพเลขป้าย(track) ที่ติดในต้นไม้สุดท้ายของแปลงตัวอย่าง - การตอกป้าย - ตอกเลขปีงบประมาณที่ทำด้านขวามือสุด (55) - ตอกเลขต้นไม้ลำดับ 1, 2, 3...............

6 6 การหยุดทำการสำรวจถาวร (Permanent Drop) 1. ถ้ารู้ก่อนว่าไม่สามารถกระทำการสำรวจได้ ให้ประสานงาน กับผู้ประสานแต่ละสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อกำหนด จุดสำรวจใหม่ส่งไปให้ 2. ถ้าไม่รู้ก่อน และได้ดำเนินการเดินทางสำรวจแล้ว แต่เข้าไม่ถึง จุดเป้าหมาย (CC) ให้ประสานงานกับผู้ประสาน โดยต้องมี จุดเส้นทางเดิน (Track log) พร้อมเหตุผลประกอบการหยุดสำรวจ

7 7 แบบบันทึกข้อมูล (Tally Sheet)

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 17 The End


ดาวน์โหลด ppt 1 วิธีการดำเนินงาน. 2 รูปร่างและขนาดของแปลงตัวอย่าง (Plot Design) 17.84 เมตร 12.62 เมตร 3.99 เมตร 0.631 เมตร Line- Intersect เป็นแปลงตัวอย่างถาวรและแปลงตัวอย่างชั่วคราว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google