งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Packet Tracer.  เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจำลอง เครือข่ายคอมพิวเตอร์  สามารถทดสอบการทำงานของ เครือข่ายได้ Packet Tracer คืออะไร ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Packet Tracer.  เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจำลอง เครือข่ายคอมพิวเตอร์  สามารถทดสอบการทำงานของ เครือข่ายได้ Packet Tracer คืออะไร ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Packet Tracer

2  เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจำลอง เครือข่ายคอมพิวเตอร์  สามารถทดสอบการทำงานของ เครือข่ายได้ Packet Tracer คืออะไร ?

3 http://www.packettracern etwork.com/ ในหัวข้อ Download Packet Tracer ดาวน์โหลด

4 ส่วนหน้าตาโปรแกรม

5 โหมดของโปรแกรม

6 Real-time Mode

7 Simulation Mode

8 1 2 34 5 Packet Tracer

9 1 2 34 5

10 จะเป็นเมนูที่ใช้งานบ่อยๆ เช่น New Open Save Print Paste เปลี่ยนรูปแบบสัญลักษณ์ ย้อนกลับ

11

12 ส่วนของอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ เช่น Switches End Devices Hubs และ อื่นๆ

13 ย้อนกลับ ส่วนของการจัดการรายละเอียดต่างๆ ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แสดงว่า Package ที่วิ่งที่บน เครือข่ายถูกต้องหรือไม่ เพิ่มหรือลบ เหตุการณ์จำลองได้ที่นี่

14 ย้อนกลับ ส่วนของการทำงาน ที่แสดงให้เห็นถึงการ เชื่อมต่อของอุปกรณ์ต่างๆ ตามที่คุณต้องการ

15 สาธิตการใช้งาน


ดาวน์โหลด ppt Packet Tracer.  เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจำลอง เครือข่ายคอมพิวเตอร์  สามารถทดสอบการทำงานของ เครือข่ายได้ Packet Tracer คืออะไร ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google