งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Packet Tracer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Packet Tracer."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Packet Tracer

2 Packet Tracer คืออะไร ? เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจำลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถทดสอบการทำงานของเครือข่ายได้

3 http://www.packettracernetwork.com/ ในหัวข้อ Download Packet Tracer
ดาวน์โหลด ในหัวข้อ Download Packet Tracer

4 ส่วนหน้าตาโปรแกรม

5 โหมดของโปรแกรม

6 Real-time Mode

7 Simulation Mode

8 1 2 5 3 4 Packet Tracer

9 1 2 5 3 4 Packet Tracer

10 ส่วนที่ 1 จะเป็นเมนูที่ใช้งานบ่อยๆ เช่น New Open Save Print Paste
เปลี่ยนรูปแบบสัญลักษณ์ ย้อนกลับ

11 ส่วนที่ 2 ย้อนกลับ

12 ส่วนที่ 3 ส่วนของอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ เช่น Switches End Devices
Hubs และ อื่นๆ ย้อนกลับ

13 ส่วนที่ 4 ส่วนของการจัดการรายละเอียดต่างๆ ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แสดงว่า Package ที่วิ่งที่บนเครือข่ายถูกต้องหรือไม่ เพิ่มหรือลบ เหตุการณ์จำลองได้ที่นี่ ย้อนกลับ

14 ส่วนที่ 5 ส่วนของการทำงาน ที่แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ต่างๆ ตามที่คุณต้องการ ย้อนกลับ

15 สาธิตการใช้งาน


ดาวน์โหลด ppt Packet Tracer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google