งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำหรับ พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำหรับ พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำหรับ พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม

2  คือ หน่วยวัด “ พลัง ” เช่น พลังที่สามารถยกน้ำหนัก ขนาด 1 ปอนด์ ขึ้นในแนวดิ่งเป็นระยะทางได้ 550 ฟุต ภายในเวลา 1 วินาที หมายถึง 1 แรงม้า = 550 ฟุต – ปอนด์ / วินาที = 167 ม. - 0.453 กก./ วินาที = 2,545 บี. ที. ยู./ ชั่วโมง = 746 วัตต์ มีรากเหง้าการคำนวณมาจากสูตร งาน (W) ( จูล ) = แรง (F) คูณด้วย ระยะทาง (S) และ พลังงาน (P) คือ งาน (W) ต่อหน่วยเวลา ( วินาที ) มีชื่อว่าเรียกว่า วัตต์ (Watt) หรือ 1 วัตต์ = 1 จูลต่อวินาที หรือ เท่ากับ งาน (W) คูณด้วย ความเร็ว (V) เมตร ต่อวินาที (P = W x V) กรมโรงงานอุตสาหกรรม

3 สูตร W = V x A W = พลังงงาน หน่วยเป็น วัตต์ V = แรงดันไฟฟ้า หน่วยเป็น โวลท์ A = กระแสไฟฟ้า หน่วยเป็น แอมป์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

4 แรงม้า (HP) = กิโลวัตต์ (KW) 0.746 หรือ = วัตต์ (W) 746 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

5  คำนวณหาแรงม้าเปรียบเทียบได้โดยการวัดค่า Frame Size ของมอเตอร์แล้วเปรียบเทียบค่าแรงม้า จากตาราง กรมโรงงานอุตสาหกรรม

6

7  คำนวณหาแรงม้าเปรียบเทียบได้จาก กระแสไฟฟ้าเป็น Single Phase (220 Volt ) แรงม้าเปรียบเทียบ = V x A x 0.8 x 0.6 746 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

8 กระแสไฟฟ้าเป็น Three Phases ( 380 Volt) แรงม้าเปรียบเทียบ = V x A x 1.732 x 0.8 x 0.6 746 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

9 100 Amp = 5.5 แรงม้า 150 Amp = 8 แรงม้า 200 Amp = 11 แรงม้า 250 Amp = 14 แรงม้า 300 Amp = 17 แรงม้า กรมโรงงานอุตสาหกรรม

10  กรณีกระแสไฟฟ้าเป็น Single Phase (220 Volt ) แรงม้าเปรียบเทียบ = V x A x 0.8 x 0.20 746 หรือ = KVA x 0.8 x 0.20 0.746 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

11  กรณีกระแสไฟฟ้าเป็น Three Phases ( 380 Volt) แรงม้าเปรียบเทียบ = V x A x 1.732 x 0.8 x 0.20 746 หรือ = KVA x 0.8 x 0.20 0.746 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

12  แรงม้าเปรียบเทียบ = 2 x จำนวนคู่สาย  กำหนดให้ 1 คู่สาย = 2 แรงม้า กรมโรงงานอุตสาหกรรม

13  มีรากเหง้ามาจากสูตรในการคำนวณ Q = M x L เมื่อ Q = ปริมาณความร้อน ( แคลอรี่ หรือ บี. ที. ยู.) M = มวลของน้ำในวัสดุที่อบ ( กิโลกรัม หรือ ปอนด์ ) L = ความร้อนแฝง ในการกลายเป็นไอ ( แคลอรี่ / กรัม หรือ บี. ที. ยู./ ชั่งโมง ) กรมโรงงานอุตสาหกรรม

14  ประเมินแรงม้าเปรียบเทียบจาก ปริมาตรภายนอก ( กว้าง x ยาว x สูง ) โดยประเมินปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร = 2 แรงม้า ไม่ว่าจะใช้อะไรเป็นเชื้อเพลิง กรมโรงงานอุตสาหกรรม

15  กรณีเตาอบไม้ ประเมินแรงม้าเปรียบเทียบ 1 ลูกบาศก์เมตร = 0.2 แรงม้า  กรณีเตาบ่มใบยาสูบประเมินแรงม้าเปรียบเทียบ 1 ลูกบาศก์เมตร = 0.15 แรงม้า กรมโรงงานอุตสาหกรรม

16  ถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางโดยเฉลี่ยของเตาไม่เกิน 40 ซม. ประเมินแรงม้าเปรียบเทียบ = 0.25 แรงม้า  ถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางโดยเฉลี่ยของเตามากกว่า 40 ซม. ประเมินแรงม้าเปรียบเทียบ = 0.50 แรงม้า  ถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางโดยเฉลี่ยของเตามากว่า 100 ซม. ประเมินแรงม้าเปรียบเทียบ = 2 แรงม้า กรมโรงงานอุตสาหกรรม

17 ถาม / ตอบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม


ดาวน์โหลด ppt สำหรับ พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google