งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บริการ TOT e-Conference เป็น ระบบการประชุมทางไกลแบบออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยการใช้ ช่องสัญญาณ Internet Bandwidth ตั้งแต่ ADSL 128 Kbps ขึ้นไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บริการ TOT e-Conference เป็น ระบบการประชุมทางไกลแบบออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยการใช้ ช่องสัญญาณ Internet Bandwidth ตั้งแต่ ADSL 128 Kbps ขึ้นไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บริการ TOT e-Conference เป็น ระบบการประชุมทางไกลแบบออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยการใช้ ช่องสัญญาณ Internet Bandwidth ตั้งแต่ ADSL 128 Kbps ขึ้นไป อย่างมีประสิทธิภาพ TOT e-Conference คือ อะไร ?

2 2 Simple & Clear : ช่วยให้การประชุมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นเรื่องง่ายด้วยระบบ TOT e–Conference โดยผู้เข้าประชุมไม่ต้อง ติดตั้ง Software เพิ่ม เพียง Log in ผ่าน Web Browser ก็สามารถเข้าสู่ ห้องประชุม ได้ทันที พร้อมกับแสดงภาพและเสียงของผู้เข้าร่วม ประชุม ด้วยระบบที่พัฒนามาจากเทคโนโลยี Flash Streaming ใช้ Bandwidth ต่ำแต่ให้คุณภาพของภาพและ เสียงที่คมชัด ง่ายต่อการใช้งาน TOT e-Conference คืออะไร ?

3 3 สามารถจัดการประชุมแบบ One to One, One to Many และ Many to Many ระบบบริหารจัดการห้องประชุม สามารถกำหนดคุณภาพของภาพที่จะแสดงได้ ระบบรักษาความปลอดภัยในการประชุม โดยระบบ Web Single Sign On ในการ Login เข้าสู่ระบบ มีอุปกรณ์ IPS ในการป้องกันการโจรกรรมข้อมูล และการ โจมตีระบบ (DOS Attack) มีระบบ Mail Service ในการแจ้งนัดหมายการประชุมหรือ การส่งข้อความระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม สามารถสร้าง, แก้ไข, ลบห้องประชุม และตรวจสอบ สถานการณ์ใช้งานของระบบ ระบบ File Management สามารถ Upload ไฟล์เพื่อนำเสนอผลงานในที่ประชุม สามารถกำหนดสิทธิการ Download หรือแชร์ไฟล์ ความสามารถของระบบ TOT e- Conference

4 4 สามารถเข้าประชุมได้จากทุกที่ โดยออนไลน์ผ่าน Web Browser ใช้ Bandwidth ต่ำ (128 Kbps) แต่ได้ภาพและ เสียงชัด บริหารแบบ Centralized Conferencing สามารถใช้ได้กับกล้อง Web Camera ทั่วไป มีระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าประชุม ( กำหนดรหัสการเข้าประชุม ) มีระบบนัดหมาย แจ้งเตือน การประชุมทาง e-Mail สามารถนำเสนอเอกสารไฟล์ Word, Power Point, Excel, PDF และ Image สามารถพิมพ์ข้อความสนทนาในห้องประชุม (Chat) คุณสมบัติพิเศษของ TOT e- Conference

5 5 คอมพิวเตอร์ / Notebook - CPU 800 MHz (or Equivalent) - 512 MB RAM - 32 MB Display Memory (Compatible with DirectDraw) - Sound Card/DVD-ROM Drive/Standard Keyboard/Standard Mouse - Windows 2000/XP/Vista ความเร็วอินเทอร์เน็ตขั้นต่ำ : 1 MB / 512 Kbps อุปกรณ์ที่จำเป็น : กล้อง Web Camera + Head Set โปรแกรมที่จำเป็น : Adobe Flash Player 9 ข้อกำหนดด้านเทคนิคและอุปกรณ์ข้อกำหนดด้านเทคนิคและอุปกรณ์

6 TOT e-Conference Video Conference อุปกรณ์ที่จำเป็น อุปกรณ์ที่จำเป็น Web Camera + Head Set กล้อง VDO + Speaker พร้อมอุปกรณ์แปลงสัญญาณ Bandwidth ที่ใช้ ในการประชุม Bandwidth ที่ใช้ ในการประชุม ADSL 128 Kbps ขึ้นไป ISDN อย่างน้อย 3 BRI (384 Kbps) การเข้าใช้งาน การเข้าใช้งาน ผ่าน Web Browser ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีของอุปกรณ์ที่ใช้ เจ้าหน้าที่ควบคุม การประชุม เจ้าหน้าที่ควบคุม การประชุม สามารถควบคุมแบบ Centralized Conferencing ต้องมีเจ้าหน้าควบคุมการประชุม และการทำงานของอุปกรณ์แต่ละจุด ความยืดหยุ่น ความยืดหยุ่น ในการใช้งาน ในการใช้งาน สามารถใช้งานได้ทุกที่ ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และกล้อง Web Camera กำหนดห้องประชุมที่แน่นอน เนื่องจาก ต้องติดตั้งอุปกรณ์ และสื่อสัญญาณ 6 เปรียบเทียบคุณสมบัติเปรียบเทียบคุณสมบัติ

7 TOT e-Conference MSN/Skype/CamFr og การเข้าใช้งาน การเข้าใช้งาน ผ่าน Web Browser ติดตั้งโปรแกรม การบริหารจัดการ การบริหารจัดการ แบบ Centralized Conferencing ไม่สามารถทำได้ ความสามารถ ของผู้เข้าร่วมประชุม ความสามารถ ของผู้เข้าร่วมประชุม ประชุมทั้งภาพและเสียงพร้อมกันได้ หลาย Users และสามารถกำหนด สิทธิผู้เข้าร่วมประชุมได้ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม และไม่สามารถกำหนดสิทธิ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ ความสามารถของ ระบบ ความสามารถของ ระบบ สามารถสร้างห้องประชุมได้ไม่จำกัด และมีระบบรักษาความปลอดภัยสูง ไม่สามารถทำได้ คุณสมบัติอื่นๆ คุณสมบัติอื่นๆ สามารถนำเสนอไฟล์ Word, Excel, Power point, PDF และ Image ได้ แชร์ไฟล์ได้ แต่ไม่สามารถ นำเสนอไฟล์ได้ 7 เปรียบเทียบคุณสมบัติเปรียบเทียบคุณสมบัติ

8 Total Solution of TOT e-Conference Total Solution of TOT e-Conference 1. ห้องประชุมขนาดเล็ก ( 1-2 Users/ จุด ) อุปกรณ์เสริมสำหรับการประชุม Web Cam Web Cam HeadPhone Internet Conference Server 8

9 Total Solution of TOT e-Conference Total Solution of TOT e-Conference 2. ห้องประชุมขนาดกลาง ( 2 - 5 Users/ จุด ) อุปกรณ์เสริม สำหรับการประชุม USB Speaker Mic (Echo Canceller ) Web Camera 9

10 Total Solution of TOT e-Conference Total Solution of TOT e-Conference 3. ห้องประชุมขนาดใหญ่ ( 5 - 10 Users/ จุด ) อุปกรณ์เสริม สำหรับการประชุม USB Speaker Mic (Echo Canceller ) กล้อง Video สำหรับแปลงสัญญาณ อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Video 10

11

12 Package ราคา Lite Package Standard Package ราย เดือน รายปี รายปี ค่าแรกเข้า5,0005,0005,0005,000 ค่าใช้บริการ6,50075,00013,500153,000 จำนวน user 5 user 5 user 15 user 15 user ค่าบริการ TOT e-Conference *** ราคานี้ไม่รวมค่าอุปกรณ์กล้อง Web Camera***

13 Package ราคา Feature พิเศษ รายเดือนรายปี ค่าบริการ Feature พิเศษ / ครั้ง 5,0005,000 เพิ่ม ไม่เกิน 5 user 5,50045,000 เพิ่ม ไม่เกิน 10 user 8,00078,000 ค่าบริการ Feature พิเศษ

14 14 บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) ส่วนอำนวยการฝ่ายขายและ บริการลูกค้าที่ 4.2 โทรศัพท์ 077 200 222 โทรสาร 077 200 236


ดาวน์โหลด ppt 1 บริการ TOT e-Conference เป็น ระบบการประชุมทางไกลแบบออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยการใช้ ช่องสัญญาณ Internet Bandwidth ตั้งแต่ ADSL 128 Kbps ขึ้นไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google