งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลการประชุมบริหาร ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๔ ( ฝอ. ๗ บก. อก. บช. ก.) หัวข้อ : สถิติคดีอาญาในความ รับผิดชอบของ บช. ก. เพิ่มเติม : ข้อมูลสถิติเรื่อง ร้องเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลการประชุมบริหาร ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๔ ( ฝอ. ๗ บก. อก. บช. ก.) หัวข้อ : สถิติคดีอาญาในความ รับผิดชอบของ บช. ก. เพิ่มเติม : ข้อมูลสถิติเรื่อง ร้องเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลการประชุมบริหาร ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๔ ( ฝอ. ๗ บก. อก. บช. ก.) หัวข้อ : สถิติคดีอาญาในความ รับผิดชอบของ บช. ก. เพิ่มเติม : ข้อมูลสถิติเรื่อง ร้องเรียน - งานวินัย - งานตรวจสอบ ข้อเท็จจริง

2 ข้อมูลสถิติคดีอาญาที่สอบสวนยังไม่เสร็จ สิ้น พ.ศ.พ.ศ. ป.ป. ปปป. ปคบ. ปคม. ปทส. ปอศ. ปอท. รฟ. รวม ตรวจสอบ ข้อมูลเมื่อ ๓๑ ก. ค. ๕๔ ตรวจสอบ ข้อมูลเมื่อ ๓๑ ก. ค. ๕๔ ตรวจสอบ ข้อมูลเมื่อ ๓๑ ก. ค. ๕๔ ตรวจสอบ ข้อมูลเมื่อ ๓๑ ก. ค. ๕๔ ตรวจสอบ ข้อมูลเมื่อ ๓๑ ก. ค. ๕๔ ตรวจสอบ ข้อมูลเมื่อ ๓๑ ก. ค. ๕๔ ตรวจสอบ ข้อมูลเมื่อ ๓๑ ก. ค. ๕๔ ตรวจสอบ ข้อมูลเมื่อ ๓๑ ก. ค. ๕๔ สำนวนที่ยังไม่เสร็จ สิ้นของทุก บก. ตรวจสอบเมื่อ ๓๑ ก. ค. ๕๔ คงเหลือ ๑ ม. ค. – ๓๐ เม. ย. ๕๔ ๖๓๑๔๘๑๕๑๔๕๒๗๑๑๑๒ ๖๙๑ ๒๕๕๓ ๑, ๑๑๑๕๒๗๑๓๓๖๒๘๖๑ ๑, ๗๙๔ ๒๕๕๒ ๔๖๔๒๐๑๗๒๓๖๑๐๐ ๔๖๘ ๒๕๕๑ ๑๑๐๐๐๕๑๐๐ ๕๓ ๒๕๕๐ ๑๐๐๕๐๔๐๐ ๑๐ รวม ๑, ๒๒ ๒ ๔๙๗๕๕๐๑๙ ๑, ๕๗ ๑ ๑๗๑๓๓, ๐๑๖

3 ข้อมูลสถิติคดีอาญาที่สอบสวนยังไม่เสร็จ สิ้น พ.ศ.พ.ศ. ป.ป. ปปป. ปคบ. ปคม. ปทส. ปอศ. ปอท. รฟ. รวม ตรวจสอบ ข้อมูลเมื่อ ๓๑ ก. ค. ๕๔ ตรวจสอบ ข้อมูลเมื่อ ๓๑ ก. ค. ๕๔ ตรวจสอบ ข้อมูลเมื่อ ๓๑ ก. ค. ๕๔ ตรวจสอบ ข้อมูลเมื่อ ๓๑ ก. ค. ๕๔ ตรวจสอบ ข้อมูลเมื่อ ๓๑ ก. ค. ๕๔ ตรวจสอบ ข้อมูลเมื่อ ๓๑ ก. ค. ๕๔ ตรวจสอบ ข้อมูลเมื่อ ๓๑ ก. ค. ๕๔ ตรวจสอบ ข้อมูลเมื่อ ๓๑ ก. ค. ๕๔ สำนวนที่ยังไม่ เสร็จสิ้นของทุก บก. ตรวจสอบ เมื่อ ๓๑ ก. ค. ๕๔ คงเหลือ ๒๕๕๑ ๑๑๐๐๐๕๑๐๐ ๕๓ ๒๕๕๐ ๑๐๐๕๐๔๐๐ ๑๐ รวม๒๑๐๕๐๕๕๐๐๖๓

4 เสร็จสิ้น ๐ เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖ เรื่อง งาน วินัย เสร็จสิ้น ๐ เรื่อง อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ๑๐ เรื่อง งาน ตรวจส อบ ข้อเท็จ จริง สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน ประจำ ๒๕ ก. ค. ๕๔ – ๒๕ ส. ค. ๕๔ ( ทั้งหมด ๖ เรื่อง ) ( ทั้งหมด ๑๐ เรื่อง )

5 ข้อมูลสถิติการร้องเรียนข้าราชการตำรวจ บช. ก. ประจำ ๒๕ ก. ค. ๕๔ – ๒๕ ส. ค. ๕๔ ลำดับ ที่ หน่วยงา น งานวินัยงานตรวจสอบข้อเท็จจริง สำนวนงาน วินัย เสร็จสิ้น อยู่ระหว่าง ดำเนินการ สำนวนงาน ตรวจสอบ เสร็จ สิ้น อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ๑.๑. บก. ป. ๒ - ๒๔ - ๔ ๒.๒. บก. อก. ---- -- ๓.๓. บก. ทล. --- ๔ - ๔ ๔.๔. บก. ทท. ๑๑ -- -- ๕.๕. บก. รฟ. ---- -- ๖.๖. บก. รน. ๑๑ -- -- ๗.๗. บก. ปคม. ๑ - ๑๑ - ๑ ๘.๘. บก. ปคบ. ---- -- ๙.๙. บก. ปปป. - - -- -- ๑๐. บก. ปทส. - - -- -- ๑๑. บก. ปอท. - - - ๑ - ๑ ๑๒. บก. ปอศ. ๑ - ๑ - -- รวม ๖๒๔๑๐๐

6 ผู้ถูกร้องเรียนตำแหน่งเรื่องที่ถูกกล่าวหา พ. ต. ต. พิชัย นาขันดีสบ ๒ กก. ๔ บก. ปอ ศ. กรณี ไม่ดำเนินการปรับนายประกันและส่งตัวผู้ต้องหาฟ้องต่อศาล ตามคำสั่งพนักงานอัยการ เป็นต้องให้มีหนังสือเตือน ๘ ครั้ง ส. ต. อ. บัณฑิต มิ่ง แก้ว ผบ. หมู่ กก. ๖ บก. ป. กรณีต้องหาคดีอาญา “ ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ” ( โดยใช้อาวุธปืน ) ด. ต. เจริญชัย นุช สองพี่น้อง ผบ. หมู่ กก. ๖ บก. ป คม. กรณีต้องหาคดีอาญา “ กรรโชกทรัพย์ ” พ. ต. ท. จีระยุส คำมี ศรี ( เสร็จสิ้น ) สว. ส. ทท. ๖ กก. ๕ บก. ทท. ไม่กวดขันกำกับดูแลสอดส่องความประพฤติของใต้บังคับบัญชา จ. ส. ต. อิทธิพล อาคม ( เสร็จสิ้น ) ผบ. หมู่ ส. รน. ๗ กก. ๑๑ บก. รน. ไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ สิบเวร - เสมียนเวร ด. ต. รัฐพล นิยมรัฐ ไกร ผบ. หมู่ กก. ปพ. บก. ป. ต้องหาคดีอาญาข้อหา มีอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออก ใบอนุญาตให้ได้ ไว้ในครอบครอง ข้อมูล ( งานวินัย บช. ก.) ประจำ ๒๕ ก. ค. ๕๔ – ๒๕ ส. ค. ๕๔


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลการประชุมบริหาร ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๔ ( ฝอ. ๗ บก. อก. บช. ก.) หัวข้อ : สถิติคดีอาญาในความ รับผิดชอบของ บช. ก. เพิ่มเติม : ข้อมูลสถิติเรื่อง ร้องเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google