งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลการประชุมบริหาร ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ (ฝอ.๗ บก.อก.บช.ก.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลการประชุมบริหาร ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ (ฝอ.๗ บก.อก.บช.ก.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลการประชุมบริหาร ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ (ฝอ.๗ บก.อก.บช.ก.)
หัวข้อ : สถิติคดีอาญาในความรับผิดชอบของ บช.ก. เพิ่มเติม : ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน - งานวินัย - งานตรวจสอบข้อเท็จจริง

2 ข้อมูลสถิติคดีอาญาที่สอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น
พ.ศ. ป. ปปป. ปคบ. ปคม. ปทส. ปอศ. ปอท. รฟ. รวม ตรวจสอบข้อมูลเมื่อ ๓๑ ก.ค.๕๔ สำนวนที่ยังไม่เสร็จสิ้นของทุก บก. ตรวจสอบเมื่อ ๓๑ ก.ค. ๕๔ คงเหลือ ๑ ม.ค. – ๓๐ เม.ย.๕๔ ๖๓ ๔๘ ๑๕ ๑๔ ๕๒๗ ๑๑ ๑๒ ๖๙๑ ๒๕๕๓ ๑,๑๑๑ ๒๗ ๑๓ ๖๒๘ ๑,๗๙๔ ๒๕๕๒ ๔๖ ๔๒ ๑๗ ๓๖๑ ๔๖๘ ๒๕๕๑ ๕๑ ๕๓ ๒๕๕๐ ๑๐ ๑,๒๒๒ ๔๙ ๗๕ ๕๐ ๑๙ ๑,๕๗๑ ๓,๐๑๖

3 ข้อมูลสถิติคดีอาญาที่สอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น
พ.ศ. ป. ปปป. ปคบ. ปคม. ปทส. ปอศ. ปอท. รฟ. รวม ตรวจสอบข้อมูลเมื่อ ๓๑ ก.ค.๕๔ สำนวนที่ยังไม่เสร็จสิ้นของทุก บก. ตรวจสอบเมื่อ ๓๑ ก.ค.๕๔ คงเหลือ ๒๕๕๑ ๕๑ ๕๓ ๒๕๕๐ ๑๐ ๕๕ ๖๓

4 สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน
ประจำ ๒๕ ก.ค.๕๔ – ๒๕ ส.ค.๕๔ งานวินัย เสร็จสิ้น ๐ เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖ เรื่อง งานตรวจสอบข้อเท็จจริง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐ เรื่อง ( ทั้งหมด ๖ เรื่อง ) ( ทั้งหมด ๑๐ เรื่อง )

5 งานตรวจสอบข้อเท็จจริง อยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลสถิติการร้องเรียนข้าราชการตำรวจ บช.ก. ประจำ ๒๕ ก.ค.๕๔ – ๒๕ ส.ค.๕๔ ลำดับที่ หน่วยงาน งานวินัย งานตรวจสอบข้อเท็จจริง สำนวนงานวินัย เสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ สำนวนงานตรวจสอบ ๑. บก.ป. - ๒. บก.อก. ๓. บก.ทล. ๔. บก.ทท. ๕. บก.รฟ. ๖. บก.รน. ๗. บก.ปคม. ๘. บก.ปคบ. ๙. บก.ปปป. ๑๐. บก.ปทส. ๑๑. บก.ปอท. ๑๒. บก.ปอศ. รวม ๑๐

6 ข้อมูล (งานวินัย บช.ก.) ประจำ ๒๕ ก.ค.๕๔ – ๒๕ ส.ค.๕๔
ผู้ถูกร้องเรียน ตำแหน่ง เรื่องที่ถูกกล่าวหา พ.ต.ต.พิชัย นาขันดี สบ ๒ กก.๔ บก.ปอศ. กรณี ไม่ดำเนินการปรับนายประกันและส่งตัวผู้ต้องหาฟ้องต่อศาล ตามคำสั่งพนักงานอัยการ เป็นต้องให้มีหนังสือเตือน ๘ ครั้ง ส.ต.อ.บัณฑิต มิ่งแก้ว ผบ.หมู่ กก.๖ บก.ป. กรณีต้องหาคดีอาญา “ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา” (โดยใช้อาวุธปืน) ด.ต.เจริญชัย นุชสองพี่น้อง ผบ.หมู่ กก.๖ บก.ปคม. กรณีต้องหาคดีอาญา “กรรโชกทรัพย์” พ.ต.ท.จีระยุส คำมีศรี (เสร็จสิ้น) สว.ส.ทท.๖ กก.๕ บก.ทท. ไม่กวดขันกำกับดูแลสอดส่องความประพฤติของใต้บังคับบัญชา จ.ส.ต.อิทธิพล อาคม ผบ.หมู่ ส.รน.๗ กก.๑๑ บก.รน. ไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ สิบเวร-เสมียนเวร ด.ต.รัฐพล นิยมรัฐไกร ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.ป. ต้องหาคดีอาญาข้อหา มีอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ ไว้ในครอบครอง


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลการประชุมบริหาร ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ (ฝอ.๗ บก.อก.บช.ก.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google