งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 11 ไวรัสคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 11 ไวรัสคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 11 ไวรัสคอมพิวเตอร์

2 ไวรัสคอมพิวเตอร์คืออะไร
ไวรัสคอมพิวเตอร์ คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือชุดคำสั่งเล็กๆ ที่เขียนขึ้นเพื่อให้รบกวนการทำงาน หรือทำลายไฟล์ข้อมูล ตลอดจนไฟล์โปรแกรมต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติพิเศษของไวรัสคอมพิวเตอร์ก็คือ ไวรัสคอมพิวเตอร์สามารถหลบหลีกซ่อนตัวอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง และสำเนาคัดลอกเพื่อแพร่กระจายตัวเองไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ได้

3 ที่มาของไวรัสคอมพิวเตอร์

4 ที่มาของไวรัสคอมพิวเตอร์

5 ที่มาของไวรัสคอมพิวเตอร์

6 ช่องทางในการแพร่กระจายไวรัสคอมพิวเตอร์
หน่วยความจำสำรอง Virus

7 ช่องทางในการแพร่กระจายไวรัสคอมพิวเตอร์
2. ระบบเครือข่าย

8 การทำความเสียหายให้กับระบบคอมพิวเตอร์
การสร้างความเสียหายขึ้นกับวัตถุประสงค์ของผู้เขียนโปรแกรมไวรัส ลักษณะการสร้างความเสียหายให้กับระบบ 2 ลักษณะ Time Bomb เป็นการสร้างความเสียหายเมื่อถึงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น Michelangelo จะทำงานเมื่อถึงวันที่ 6 มีนาคม Logic Bomb เป็นการสร้างความเสียหายเมื่อเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งในระบบเกิดขึ้น เช่น เงื่อนไขหากผู้ใช้ Save ข้อมูลไวรัสก็จะทำงาน

9 ประเภทของไวรัส บูตเซกเตอร์ไวรัส (Boot Sector or Boot Infector Viruses)
โปรแกรมไวรัส (Program or File Infector Viruses) มาโครไวรัส (Macro Viruses) สคริปต์ไวรัส (Scripts Viruses) ม้าโทรจัน (Trojan Horses) ไวรัสประเภทกลายพันธุ์ 00

10 1) Boot sector virus ไวรัสที่เก็บตัวเองอยู่ในบูตเซกเตอร์ของดิสก์
ถ้ามีไวรัสเข้าไปฝังตัวอยู่ในบูตเซกเตอร์ในบริเวณที่เรียกว่า Master Boot Record (MBR) ในทุกครั้งที่เปิดเครื่อง จะเป็นการปลุกให้ไวรัสขึ้นมาทำงานทุกครั้งก่อนการเรียกใช้โปรแกรมอื่นๆ ต.ย. Stoned, Angelina, Beijing

11 2) File virus ไวรัสอีกประเภทหนึ่งที่มักจะระบาดด้วยการติดไปกับไฟล์โปรแกรมที่มีนามสกุลเป็น com, exe, sys, dll ไฟล์โปรแกรมจะมีขนาดที่โตขึ้นจากเดิม บางชนิดอาจจะสำเนาตัวเองไปทับบางส่วนของโปรแกรม ตัวอย่าง Jerusalem, Die Hard II

12 3) Macro virus ไวรัสสายพันธุ์ที่ก่อกวนโปรแกรมสำนักงานต่างๆ เช่น MS Word, Excel, PowerPoint เป็นชุดคำสั่งเล็กๆ ทำงานอัตโนมัติ ติดต่อด้วยการสำเนาไฟล์จากเครื่องหนึ่งไปยังเครื่องหนึ่ง มักจะทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่ขึ้นผิดปกติ การทำงานหยุดชะงักโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือทำให้ไฟล์เสียหาย ขัดขวางกระบวนการพิมพ์ เป็นต้น ต.ย. Concept, Bandung

13 4) สคริปต์ไวรัส (Scripts Viruses)
ไวรัสสายพันธุ์นี้เขียนขึ้นมาจากภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น VBScript, JavaScript ไวรัสคอมพิวเตอร์เหล่านี้จะทำงานเมื่อผู้ใช้เปิดหรือเรียกใช้งานไฟล์นามสกุล .vbs, .js ที่เป็นไวรัส ซึ่งอาจจะติดมาจากการเรียกดูไฟล์ HTML ในหน้าเว็บเพจบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

14 5) Trojan horse เป็นไวรัสประเภทสปาย (SPY) ที่จะคอยล้วงความลับจากเครื่องของเราส่งไปให้ผู้เขียนโปรแกรม ระบาดกันมากบนอินเทอร์เน็ต ความลับที่ม้าโทรจันจะส่งกลับไปยังผู้เขียนโปรแกรมได้แก่ Username, Password หรือเลขที่บัตรเครดิต

15 6) ไวรัสประเภทกลายพันธุ์
ไวรัสในยุคปัจจุบันนี้ที่มีความสามารถในการแพร่กระจายตัวเองได้อย่างรวดเร็ว เปลี่ยนแปลงลักษณะตัวเองไปเรื่อยๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ และซ่อนแอบอยู่ได้ในระบบคอมพิวเตอร์ ที่รู้จักกันมากได้แก่ประเภทหนอน (Worm) ชนิดต่างๆ ซึ่งสามารถแพร่กระจายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างของไวรัสประเภทนี้ที่รู้จักกันดีก็ได้แก่ Love bug จะแพร่กระจายผ่านทางอีเมล์

16 การแก้ไขระบบที่ติดไวรัสคอมพิวเตอร์
ตรวจสอบไวรัสที่เข้ามาคุกคามระบบว่าเป็นไวรัสอะไร ทำได้ 2 วิธี ดังนี้ นำเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นที่มีซอฟต์แวร์ Anti-virus ติดตั้งอยู่และได้รับการ update ฐานข้อมูลไวรัสตรวจสอบ ใช้บริการระบบตรวจหาไวรัสคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ (ฟรี) เช่น หรือ

17 การแก้ไขระบบที่ติดไวรัสคอมพิวเตอร์
2. การจัดหาโปรแกรมสำหรับกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ตัวนั้นๆ (Fix Tool) มาใช้กำจัดไวรัสบนระบบ ซึ่งสามารถ download ได้ฟรีจากเว็บไซต์ต่างๆ เช่น หรือhttp://www.pandasoftware.com/download/utilities/ เป็นต้น

18 การแก้ไขระบบที่ติดไวรัสคอมพิวเตอร์
ตรวจสอบว่าระบบปฏิบัติการของท่านมีช่องโหว่ที่ critical อยู่หรือไม่ ซึ่งการตรวจสอบและแก้ไข โดยปกติทำได้โดยการ browse ไปที่ Update ฐานข้อมูลไวรัสของโปรแกรม Anti-virus แล้วใช้โปรแกรมทำการตรวจหาไวรัสบนระบบอีกครั้ง

19 การป้องกันไวรัส ติดตั้งโปรแกรม Anti-virus บนระบบ
2 วิธีแรกสำคัญที่สุด ติดตั้งโปรแกรม Anti-virus บนระบบ ตรวจสอบและอุดช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ ปรับแต่งการทำงานของระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์บนระบบให้มีความปลอดภัยสูง ใช้ความระมัดระวังในการเปิดอ่านอี-เมล์ และการเปิดไฟล์จากสื่อบันทึกข้อมูลต่าง ๆ สำรองข้อมูลที่สำคัญบนระบบอยู่เสมอ

20 โปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus software)
โปรแกรมป้องกันไวรัสมี 2 แบบใหญ่ๆ คือ แอนติไวรัส เป็นโปรแกรมป้องกันไวรัสทั่วๆไป จะค้นหาและทำลายไวรัส แอนติสปายแวร์ เป็นโปรแกรมป้องกันการโจรกรรมข้อมูล จากไวรัสสปายแวร์ และจากแฮ็คเกอร์ รวมถึงการกำจัด Adware ซึ่งเป็นป๊อปอัพโฆษณาอีกด้วย

21 แบบฝึกหัด จงหาข้อมูลไวรัสตัวใหม่ที่ออกมาทำความเสียหาย โดยให้ระบุว่าไวรัสดังกล่าวชื่ออะไร จัดอยู่ประเภทใด มีวิธีการป้องกันหรือกำจัดไวรัสดังกล่าวอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 11 ไวรัสคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google