งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์และสังเคราะห์เกต 1.NAND Gate 2.NOR Gate ures/lect15-6.pdf.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์และสังเคราะห์เกต 1.NAND Gate 2.NOR Gate ures/lect15-6.pdf."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์เกต 1.NAND Gate 2.NOR Gate http://www.thaiall.com/assembly/nandnor.htm http://jjackson.eng.ua.edu/courses/ece380/lect ures/lect15-6.pdf

2 เกตหลายระดับ เพื่อลดความ แตกต่างของเกต การแปลงจากเกตโดยตรง การแปลงจากสมการ – จาก AND – OR (SOP) เป็น NAND – NAND – จาก OR – AND (POS) เป็น NOR – NOR

3 1. NAND gate output เป็น 1 ต่อเมื่อ input ตัว ใดตัวหนึ่งเป็น 0 output เป็น 0 ต่อเมื่อ input ทุกตัวเป็น 1 สมการคือ Y=AB หรือ Y=A.B inputoutput ABY=AB 001 011 101 110 A B Y A B Y

4 2. NOR gate output เป็น 1 ต่อเมื่อ input ทุก ตัวเป็น 0 output เป็น 0 ต่อเมื่อ input ตัว ใดตัวหนึ่งเป็น 1 สมการคือ Y=A+B inputoutput ABY=A+B 001 010 100 110 A B Y A B Y

5 การแปลงเกต ขั้นพื้นฐาน โดย 1 และ 1 ได้ 1 หรือ 0 และ 0 ได้ 0 โดย 0 หรือ 0 ได้ 0 หรือ 1 หรือ 1 ได้ 1

6 การแปลงเกตหลายระดับ #1 การแปลงจาก SOP เป็น NAND-NAND การแปลงจาก POS เป็น NOR-NOR

7 การแปลงเกตหลายระดับ #2 เป็น NAND

8 การแปลงเกตหลายระดับ #3 เป็น NOR

9 การใช้ฟังก์ชันกับเกตหลายระดับ


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์และสังเคราะห์เกต 1.NAND Gate 2.NOR Gate ures/lect15-6.pdf.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google