งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Flip-Flop บทที่ 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Flip-Flop บทที่ 8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Flip-Flop บทที่ 8

2 Flip-Flop คืออะไร สร้างจาก Logic Gate มีการทำงาน 2 สถานะ
ทำงาน (Trigger) ที่ขอบของสัญญาณ (อาจเป็นขาขึ้นหรือขาลง) บางครั้งสามารถนำสัญญาณ Clock ไป Trigger การทำงานของ Flip-Flop ก็ได้

3 RS Flip-Flop (Reset-Set FF)
Input Output S R Q Q+ 0 0 Nochange RESET SET

4 RS Flip-Flop Time Diagram

5 สร้าง RS Flip-Flop โดย NAND Gate
Input Output S R Q Q+ 1 1 Nochange SET RESET

6 RS Flip-Flop with Clock

7 ตารางความจริง CK R S Q Q’ 1 Nochange Nochange

8 D Flip-Flop (Data FF) C

9 Time Diagram

10 JK Flip-Flop Trigger ที่ขอบขาขึ้น Trigger ที่ขอบขาลง

11 ตารางความจริง CK J K Q Q’ 1 Nochange Nochange

12 T Flip-Flop E = Enable E T Trigger ที่ขอบขาขึ้น

13 ตารางความจริง

14 JK Master Slave Flip-Flop

15 State Diagram ใช้แสดงสถานะที่เวลาต่างๆ
ใช้กับ Output ของ Flip-Flop แต่ละตัวได้

16 การประยุกต์ Flip-Flop
Trigger ที่ขอบขาลง ตัวนับแบบฐานสอง (Binary Counter) ใช้ T Flip-Flop 2 ตัว ให้ E เป็น 1 นับ

17 Time Diagram

18 ทดลอง ลองต่อวงจร Flip-Flop ต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt Flip-Flop บทที่ 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google