งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Flip-Flop บทที่ 8. Flip-Flop คืออะไร สร้างจาก Logic Gate สร้างจาก Logic Gate มีการทำงาน 2 สถานะ มีการทำงาน 2 สถานะ ทำงาน (Trigger) ที่ขอบของสัญญาณ ( อาจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Flip-Flop บทที่ 8. Flip-Flop คืออะไร สร้างจาก Logic Gate สร้างจาก Logic Gate มีการทำงาน 2 สถานะ มีการทำงาน 2 สถานะ ทำงาน (Trigger) ที่ขอบของสัญญาณ ( อาจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Flip-Flop บทที่ 8

2 Flip-Flop คืออะไร สร้างจาก Logic Gate สร้างจาก Logic Gate มีการทำงาน 2 สถานะ มีการทำงาน 2 สถานะ ทำงาน (Trigger) ที่ขอบของสัญญาณ ( อาจ เป็นขาขึ้นหรือขาลง ) ทำงาน (Trigger) ที่ขอบของสัญญาณ ( อาจ เป็นขาขึ้นหรือขาลง ) บางครั้งสามารถนำสัญญาณ Clock ไป Trigger การทำงานของ Flip-Flop ก็ได้ บางครั้งสามารถนำสัญญาณ Clock ไป Trigger การทำงานของ Flip-Flop ก็ได้

3 RS Flip-Flop (Reset-Set FF) InputOutput SRQQ+ 00 Nochange 0101 1010 1100 RESET SET

4 RS Flip-Flop Time Diagram

5 สร้าง RS Flip-Flop โดย NAND Gate InputOutput SRQQ+ 11 Nochange 0110 1001 001 1 RESET SET

6 RS Flip-Flop with Clock CK

7 ตารางความจริง CKRSQ Q’Q’Q’Q’ 000 001 010 011 100 10110 11001 11100 Nochange

8 D Flip-Flop (Data FF) C

9 Time Diagram

10 JK Flip-Flop Trigger ที่ขอบขาลง Trigger ที่ขอบขาขึ้น

11 ตารางความจริงตารางความจริงตารางความจริงตารางความจริง CKJKQ Q’Q’Q’Q’ 000 001 010 011 100 10101 11010 111 Q’Q’Q’Q’Q Nochange

12 T Flip-Flop T E = Enable E Trigger ที่ขอบขาขึ้น

13 ตารางความจริงตารางความจริงตารางความจริงตารางความจริง

14 JK Master Slave Flip-Flop

15 State Diagram ใช้แสดงสถานะที่เวลาต่างๆ ใช้แสดงสถานะที่เวลาต่างๆ ใช้กับ Output ของ Flip-Flop แต่ละตัวได้ ใช้กับ Output ของ Flip-Flop แต่ละตัวได้

16 การประยุกต์ Flip-Flop ตัวนับแบบฐานสอง (Binary Counter) ตัวนับแบบฐานสอง (Binary Counter) ใช้ T Flip-Flop 2 ตัว ใช้ T Flip-Flop 2 ตัว Trigger ที่ขอบขาลง นับนับ ให้ E เป็น 1

17 Time Diagram

18 ทดลอง ลองต่อวงจร Flip-Flop ต่างๆ ลองต่อวงจร Flip-Flop ต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt Flip-Flop บทที่ 8. Flip-Flop คืออะไร สร้างจาก Logic Gate สร้างจาก Logic Gate มีการทำงาน 2 สถานะ มีการทำงาน 2 สถานะ ทำงาน (Trigger) ที่ขอบของสัญญาณ ( อาจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google