งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำการใช้ห้องปฏิบัติการ / ระเบียบ / มาตรการรักษาความ ปลอดภัย โดย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำการใช้ห้องปฏิบัติการ / ระเบียบ / มาตรการรักษาความ ปลอดภัย โดย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำการใช้ห้องปฏิบัติการ / ระเบียบ / มาตรการรักษาความ ปลอดภัย โดย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

2 ห้องปฏิบัติการ CS101 ห้องปฏิบัติการทั่วไป (112 เครื่อง ) ห้องปฏิบัติการ CS105 (96 เครื่อง ) ห้องปฏิบัติการ CS202 ห้องปฏิบัติการ ไมโครคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (52 เครื่อง ) ห้องปฏิบัติการ CS204 (24 เครื่อง ) ห้องปฏิบัติการ CS206 ห้องปฏิบัติการโครงงาน ระดับ ป. ตรี (60 เครื่อง ) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ( ป. ตรี )

3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ( ป. โท ) ห้องปฏิบัติการ CS205 ห้องวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่ 1 ห้องปฏิบัติการ CS207 ห้องวิจัยเทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการวิจัย ประยุกต์ (i STAR)(i STAR) ห้องวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AIR)(AIR) ห้องปฏิบัติการ CS209 ห้องวิจัยวิศวกรรมซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (SEA) (SEA) ห้องวิจัยความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และ เครือข่าย (CSN)(CSN)

4 ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ กฎระเบียบ และมาตรการประหยัดพลังงาน สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มาตรการควบคุมการใช้ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ ( บัตรแสดงตน ) การแจ้งซ่อมอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ

5 http://www.cs.psu.ac.th Web Server http://cs01.cs.psu.ac.th/instool Virtual Class Room ftp://ftp.cs.psu.ac.th (172.25.1.5) File Server ftp://172.25.1.6 โปรแกรมต่างๆ http://gallery.cs.psu.ac.th รูปถ่าย ของนักศึกษา ftp://upload1.cs.psu.ac.th ftp://upload2.cs.psu.ac.th ftp://upload3.cs.psu.ac.th Server ที่ให้บริการภายใน ภาควิชาฯ พื้นที่สำหรับจัดเก็บไฟล์ ชั่วคราวซึ่งทุกคนมีสิทธิใน การใช้งาน โดยผู้ดูแลระบบ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ต่อ ไฟล์ที่จัดเก็บ


ดาวน์โหลด ppt แนะนำการใช้ห้องปฏิบัติการ / ระเบียบ / มาตรการรักษาความ ปลอดภัย โดย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google