งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 หลักการภาษาชุดคำสั่ง อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 9 มิถุนายน 2556 GW-Basic Language มหาวิทยาลัยเนชั่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 หลักการภาษาชุดคำสั่ง อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 9 มิถุนายน 2556 GW-Basic Language มหาวิทยาลัยเนชั่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.thaiall.com/programmingPage: 1 หลักการภาษาชุดคำสั่ง อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 9 มิถุนายน 2556 GW-Basic Language มหาวิทยาลัยเนชั่น http://www.nation.ac.th มหาวิทยาลัยเนชั่น http://www.nation.ac.th

2 http://www.thaiall.com/programmingPage: 2 ประวัติภาษา GW-BASIC GW คำว่า GW ย่อมาจาก "Gee Whiz" เป็นภาษาในยุคแรก ๆ ที่ใช้ประกอบการสอน การเขียนโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ และ ทำงานบน PC ได้ดีในระดับหนึ่ง มีการ ทำงานเป็น Interpreter มีการนำภาษานี้ใช้ สอนในหนังสือ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และ เทคนิคการเขียนโปรแกรม ที่เขียนโดย รศ. วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์ ที่มีการนำไปใช้สอน ในสถาบันต่าง ๆ กันมาก เพราะมีการตีพิมพ์ กว่า 20 ครั้ง ซึ่งสมัยผมเป็นนักศึกษา ก็เริ่ม เรียนภาษานี้เป็นภาษาแรก ถูกพัฒนาขึ้น ตั้งแต่ปีค. ศ. 1963 ( พ. ศ.2506) ข้อมูลจาก http://www.thaiall.com/gwbasic/

3 http://www.thaiall.com/programmingPage: 3 Compiler Download เป็นภาษาที่ง่ายใช้แฟ้ม GWBASIC.EXE เพียงแฟ้มเดียว ตัวแปลภาษา + http://www.oocities.org/KindlyRat/GWBA SIC.html + http://www.oocities.org/rhinorc/gwbasic. html

4 http://www.thaiall.com/programmingPage: 4 โปรแกรมแรกของฉัน (1/3) 10 cls 20 print 5 run ผลการพิมพ์ 2 บรรทัดนี้ในโปรแกรม - กำหนดเลขบรรทัด และใส่คำสั่ง - สั่งประมวลผลบรรทัดคำสั่งทั้งหมดที่มี ในหน่วยความจำ - การประมวลผล สามารถกด F2 แทน การพิมพ์ run ได้ - ผลคือ 5 และคำว่า ok แสดงว่าสำเร็จ เรียบร้อย

5 http://www.thaiall.com/programmingPage: 5 โปรแกรมแรกของฉัน (2/3) จัดเก็บแฟ้มในห้องที่กำหนด และให้ Source Code เป็น ASCII save "c:\x.bas",a ออกจากโปรแกรม system DOS>type x.bas DOS>gwbasic x.bas

6 http://www.thaiall.com/programmingPage: 6 โปรแกรมแรกของฉัน (3/3) DOS>gwbasic load "x.bas" list 10 cls 20 print 5 save "c:\x.bas",a

7 http://www.thaiall.com/programmingPage: 7 ตัวอย่างข้อผิดพลาดจาก Interpreter 10 cls 20 print 5 30 a 40 print 10 run - ตัวอย่างนี้จะทำบรรทัดที่ 10 และ 20 - โปรแกรมหยุดทำงานบรรทัดที่ 30 ทันที - ถ้าเป็น Compiler จะตรวจสอบก่อนที่จะเริ่ม ประมวลผลบรรทัดแรก

8 http://www.thaiall.com/programmingPage: 8 การรับค่า และแสดงผล 10 cls 20 dim a 30 input a 40 print a 50 dim b 60 input b 70 print b

9 http://www.thaiall.com/programmingPage: 9 การรับค่า แล้วเลือกกระทำ 10 cls 20 a=0:b=0:c=0:d=0 30 input a 40 if a > 0 then input b 50 if b > 0 then input c 60 if c > 0 then d=a+b+c 70 print d

10 http://www.thaiall.com/programmingPage: 10 คำสั่ง Go to ที่ถูกเลิกใช้ ในภาษายุคเก่า 10 dim a 20 a = a + 1 30 print a 40 if a < 5 then go to 20 ตัวแปลภาษา http://www.oocities.org/KindlyRat/GWBASIC.html ข้อมูลจาก http://www.thaiall.com/gwbasic/

11 http://www.thaiall.com/programmingPage: 11 คำสั่ง for สำหรับพิมพ์ 1 ถึง 5 10 FOR I = 1 TO 5 20 PRINT I 30 NEXT

12 http://www.thaiall.com/programmingPage: 12 รับ 2 ค่า แสดงแสดงค่าที่ สูงกว่า 10 a = 0 20 b = 0 30 m = 0 40 input a 50 input b 60 if a > b then m=a else m=b 70 print m

13 http://www.thaiall.com/programmingPage: 13 รับ 5 ค่าลงอาร์เรย์แล้ว แสดงค่าทั้งหมด 10 DIM AR(5) 20 FOR I = 1 TO 5 30 INPUT AR(I) 40 NEXT 50 FOR I = 1 TO 5 60 PRINT AR(I) 70 NEXT

14 http://www.thaiall.com/programmingPage: 14 รับ 5 ค่าลงอาร์เรย์แล้ว แสดงค่า Max 10 DIM AR(5) 20 MAX = 0 30 I = 0 40 FOR I = 1 TO 5 50 INPUT AR(I) 60 NEXT 70 FOR I = 1 TO 5 80 IF AR(I) > MAX THEN MAX = AR(I) 90 NEXT 100 PRINT MAX

15 http://www.thaiall.com/programmingPage: 15 คำสั่งที่ควรรู้ cls Clear Screen i=0 กำหนดค่าให้กับตัวแปร print 5,5;5;5,5, จะห่าง 1 tab ส่วน ; จะติดกัน goto 10 ไปทำงานบรรทัดที่ 10 input i รอรับตัวเลขจากแป้นพิมพ์ ($a คือ String) locate 5,40:print "x" ย้าย Cursor ไปตำแหน่งที่ ต้องการ if i = 1 then cls else print "a" เลือก หรือตัดสินใจ for j = 1 to 5.. ทำซ้ำด้วย for next save "a.bas",a จัดเก็บแบบ Ascii จึงเปิดด้วย Notepad ได้

16 http://www.thaiall.com/programmingPage: 16 Game Sample. + http://www.thaiall.com/gwbasic/5starZ.bas + http://www.thaiall.com/gwbasic/flipper.bas + http://www.thaiall.com/gwbasic/roborat.bas + http://www.thaiall.com/gwbasic/search.bas หนทางอีกยาวไกล ก้าวต่อไปนะคนดี ข้อมูลจาก http://scottserver.net/basically/geewhiz.html (expired)


ดาวน์โหลด ppt 1 หลักการภาษาชุดคำสั่ง อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 9 มิถุนายน 2556 GW-Basic Language มหาวิทยาลัยเนชั่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google