งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

GW-Basic Language มหาวิทยาลัยเนชั่น หลักการภาษาชุดคำสั่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "GW-Basic Language มหาวิทยาลัยเนชั่น หลักการภาษาชุดคำสั่ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 GW-Basic Language มหาวิทยาลัยเนชั่น หลักการภาษาชุดคำสั่ง
First version of slide on 04-July-2007 มหาวิทยาลัยเนชั่น อ.บุรินทร์ รุจจน พันธุ์ . ปรับปรุง 9 มิถุนายน 2556

2 ประวัติภาษา GW-BASIC GW คำว่า GW ย่อมาจาก "Gee Whiz" เป็นภาษาในยุคแรก ๆ ที่ใช้ประกอบการสอนการเขียนโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ และทำงานบน PC ได้ดีในระดับหนึ่ง มีการทำงานเป็น Interpreter มีการนำภาษานี้ใช้สอนในหนังสือ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และเทคนิคการเขียนโปรแกรม ที่เขียนโดย รศ.วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์ ที่มีการนำไปใช้สอนในสถาบันต่าง ๆ กันมาก เพราะมีการตีพิมพ์กว่า 20 ครั้ง ซึ่งสมัยผมเป็นนักศึกษา ก็เริ่มเรียนภาษานี้เป็นภาษาแรก ถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ (พ.ศ.2506) ข้อมูลจาก

3 เป็นภาษาที่ง่ายใช้แฟ้ม GWBASIC.EXE เพียงแฟ้มเดียว
Compiler Download เป็นภาษาที่ง่ายใช้แฟ้ม GWBASIC.EXE เพียงแฟ้มเดียว ตัวแปลภาษา + +

4 โปรแกรมแรกของฉัน (1/3) 10 cls 20 print 5 run
ผลการพิมพ์ 2 บรรทัดนี้ในโปรแกรม - กำหนดเลขบรรทัด และใส่คำสั่ง - สั่งประมวลผลบรรทัดคำสั่งทั้งหมดที่มีในหน่วยความจำ - การประมวลผล สามารถกด F2 แทนการพิมพ์ run ได้ - ผลคือ 5 และคำว่า ok แสดงว่าสำเร็จเรียบร้อย

5 โปรแกรมแรกของฉัน (2/3) save "c:\x.bas",a system DOS>type x.bas
จัดเก็บแฟ้มในห้องที่กำหนด และให้ Source Code เป็น ASCII save "c:\x.bas",a ออกจากโปรแกรม system DOS>type x.bas DOS>gwbasic x.bas

6 โปรแกรมแรกของฉัน (3/3) save "c:\x.bas",a DOS>gwbasic load "x.bas"
list 10 cls 20 print 5 save "c:\x.bas",a

7 ตัวอย่างข้อผิดพลาดจาก Interpreter
10 cls 20 print 5 30 a 40 print 10 run - ตัวอย่างนี้จะทำบรรทัดที่ 10 และ 20 - โปรแกรมหยุดทำงานบรรทัดที่ 30 ทันที - ถ้าเป็น Compiler จะตรวจสอบก่อนที่จะเริ่มประมวลผลบรรทัดแรก

8 การรับค่า และแสดงผล 10 cls 20 dim a 30 input a 40 print a 50 dim b
60 input b 70 print b

9 การรับค่า แล้วเลือกกระทำ
10 cls 20 a=0:b=0:c=0:d=0 30 input a 40 if a > 0 then input b 50 if b > 0 then input c 60 if c > 0 then d=a+b+c 70 print d

10 คำสั่ง Go to ที่ถูกเลิกใช้ในภาษายุคเก่า
10 dim a 20 a = a + 1 30 print a 40 if a < 5 then go to 20 ตัวแปลภาษา ข้อมูลจาก

11 คำสั่ง for สำหรับพิมพ์ 1 ถึง 5
10 FOR I = 1 TO 5 20 PRINT I 30 NEXT

12 รับ 2 ค่า แสดงแสดงค่าที่สูงกว่า
10 a = 0 20 b = 0 30 m = 0 40 input a 50 input b 60 if a > b then m=a else m=b 70 print m

13 รับ 5 ค่าลงอาร์เรย์แล้วแสดงค่าทั้งหมด
10 DIM AR(5) 20 FOR I = 1 TO 5 30 INPUT AR(I) 40 NEXT 50 FOR I = 1 TO 5 60 PRINT AR(I) 70 NEXT

14 รับ 5 ค่าลงอาร์เรย์แล้วแสดงค่า Max
10 DIM AR(5) 20 MAX = 0 30 I = 0 40 FOR I = 1 TO 5 50 INPUT AR(I) 60 NEXT 70 FOR I = 1 TO 5 80 IF AR(I) > MAX THEN MAX = AR(I) 90 NEXT 100 PRINT MAX

15 คำสั่งที่ควรรู้ cls Clear Screen i=0 กำหนดค่าให้กับตัวแปร
print 5,5;5;5,5 , จะห่าง 1 tab ส่วน ; จะติดกัน goto ไปทำงานบรรทัดที่ 10 input i รอรับตัวเลขจากแป้นพิมพ์ ($a คือ String) locate 5,40:print "x" ย้าย Cursor ไปตำแหน่งที่ต้องการ if i = 1 then cls else print "a" เลือก หรือตัดสินใจ for j = 1 to 5 .. ทำซ้ำด้วย for next save "a.bas",a จัดเก็บแบบ Ascii จึงเปิดด้วย Notepad ได้

16 Game Sample หนทางอีกยาวไกล ก้าวต่อไปนะคนดี .
+ + + + . ข้อมูลจาก (expired)


ดาวน์โหลด ppt GW-Basic Language มหาวิทยาลัยเนชั่น หลักการภาษาชุดคำสั่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google