">

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 3 กรกฎาคม 2550 PHP Structure Programming มหาวิทยาลัยโยนก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 3 กรกฎาคม 2550 PHP Structure Programming มหาวิทยาลัยโยนก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.thaiall.com/php Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 3 กรกฎาคม 2550 PHP Structure Programming มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัด ลำปาง ศูนย์กลางความรู้และภูมิปัญญา แผ่นดิน http://www.yonok.ac.th

2 http://www.thaiall.com/php Page: 2 PHP History PHP (Professional HomePage) ถูกคิดค้นขึ้นในปีค. ศ.1994 ( พ. ศ.2537) โดย Mr.Rasmus Lerdorf เพื่อใช้ตรวจสอบสถิติการ เข้าชมเว็บของตนเอง ปีค. ศ.1995 มีการเผยแพร่ และพัฒนาเป็น PHP/FI หรือ PHP รุ่น 2 ให้มี ความสามารถมากขึ้น กลางปี ค. ศ.1996 เริ่มมีทีมพัฒนา โดยมี Mr.Zeev Suraski และ Mr.Andi Gutmans ร่วมทีม และได้ PHP รุ่น 3

3 http://www.thaiall.com/php Page: 3 GET & POST (1/2) http://localhost/x.php?a=5

4 http://www.thaiall.com/php Page: 4 GET & POST (2/2)

5 http://www.thaiall.com/php Page: 5 การทำงานแบบตามลำดับ welcome to my webpage

6 http://www.thaiall.com/php Page: 6 การทำงานแบบตามลำดับ

7 http://www.thaiall.com/php Page: 7 คำสั่ง if เพื่อการทำงานตาม เงื่อนไข

8 http://www.thaiall.com/php Page: 8 คำสั่ง for เพื่อ การทำซ้ำ (1/2)

9 http://www.thaiall.com/php Page: 9 คำสั่ง for เพื่อ การทำซ้ำ (2/2)

10 http://www.thaiall.com/php Page: 10 คำสั่ง while เพื่อ การทำซ้ำ

11 http://www.thaiall.com/php Page: 11 คำสั่ง while กับอาร์เรย์

12 http://www.thaiall.com/php Page: 12 คำสั่ง foreach กับ อาร์เรย์

13 http://www.thaiall.com/php Page: 13 แสดงข้อมูลสลับสี 5269452694


ดาวน์โหลด ppt Page: 1 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 3 กรกฎาคม 2550 PHP Structure Programming มหาวิทยาลัยโยนก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google