งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PHP ย่อมาจาก Personal Home Page

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PHP ย่อมาจาก Personal Home Page"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PHP ย่อมาจาก Personal Home Page
ผู้พัฒนามีดังนี้ Zeev Suraski, Israel Andi Gutmans, Israel Shane Caraveo, Florida USA Stig Bakken, Norway Andrey Zmievski, Nebraska USA Sascha Schumann, Dortmund, Germany Thies C. Arntzen, Hamburg, Germany Jim Winstead, Los Angeles, USA Rasmus Lerdorf, North Carolina, USA

2 หลักการทำงานของ WWW

3 ประเภทโปรแกรมบนเว็บ Static Programming เป็นเว็บที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนของข้อมูลในการพัฒนาเว็บเพจ ผู้พัฒนาไม่ต้องมีความรู้ในการเขียนโปรแกรมก็ได้ เพียงใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสร้างเว็บเพจก็เพียงพอแล้ว Dynamic Programming เหมาะสำหรับเว็บที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบ่อยหรือเว็บที่มีการจัดเก็บข้อมูลภายในฐานข้อมูล ในการพัฒนาเว็บต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ในการเขียนโปรแกรม

4 ข้อดีของ PHP PHP เป็นโปรแกรมภาษาที่ดาวน์โหลดได้ฟรี
PHP ทำงานได้ทั้ง Windows , Linux , Unix , Mac

5 การแทรก PHP ใน HTML <HTML> <BODY> <? คำสั่งภาษา PHP
?> </BODY> </HTML>

6 แทรก HTML ใน PHP <? echo “<HTML><BODY>”;
echo “<Font Color=Red>”; echo “Hello World”; echo “</Font>”; echo “</BODY></HTML>”; ?>

7 การเตรียมการเพื่อเขียน PHP
เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 เครื่อง ทำเป็น Web server และ Web Browser ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Linux โปรแกรม Web Server เช่น Apache , IIS เป็นต้น PHP Engine ตัวแปลภาษา PHP โปรแกรมฐานข้อมูล เช่น Mysql , Access , Oracle PHPMyAdmin ใช้จัดการฐานข้อมูล Mysql โปรแกรม Web Editor เช่น Editplus , Dreamweaver


ดาวน์โหลด ppt PHP ย่อมาจาก Personal Home Page

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google