งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

D ATABASE S YSTEM OF N URSERY T ONG P ADTANA ระบบการจัดการข้อมูลสถานรับเลี้ยง เด็กทองพัฒนา เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตตินุช ชุลิ กาวิทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "D ATABASE S YSTEM OF N URSERY T ONG P ADTANA ระบบการจัดการข้อมูลสถานรับเลี้ยง เด็กทองพัฒนา เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตตินุช ชุลิ กาวิทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 D ATABASE S YSTEM OF N URSERY T ONG P ADTANA ระบบการจัดการข้อมูลสถานรับเลี้ยง เด็กทองพัฒนา เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตตินุช ชุลิ กาวิทย์

2 P ROJECT T EAM นางสาวศิวิมล เชื้อเมืองพาน Programmer นางสาวศิวิมล เชื้อเมืองพาน Programmer นายสันติสุข สิริลำปาง Testing System นายสันติสุข สิริลำปาง Testing System นางสาวสิริยาภา ทวีสมบัติ พาณิช Project manager นางสาวสิริยาภา ทวีสมบัติ พาณิช Project manager

3 วิธีการติดตั้งระบบ คลิ ก 1. Copy Folder ที่ชื่อ Chaehom Credit Cooperation Union ไปวางในไดร์ฟ D 2. คลิกไฟล์ Chaehom Credit Cooperation Union คลิกเลือก Setup คลิกเลือกไฟล์ Debug ใน Setup จะมีไฟล์ Setup 2 ตัว เลือกตัว Setup ตัวที่ 2 จะแสดงดังรูป รูปที่ 1.1 การติดตั้งระบบ

4 คลิ ก รูปที่ 1.2 ขั้นตอนในการจัดเก็บตัว โปรแกรม รูปที่ 1.3 การยืนยันการติดตั้งระบบ คลิ ก

5 รอระบบกำลังทำการ Install ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ รูปที่ 1.4 ขั้นตอนการรอผลการติดตั้ง คลิ ก รูปที่ 1.5 การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

6 คลิก โปรแกรม เพื่อเข้าสู่ ระบบ วิธีการใช้งานระบบ 1. ส่วนของการเลือก โปรแกรมเข้าใช้ระบบ รูป เลือกโปรแกรมเข้าใช้ระบบ

7 2. แสดงหน้า Login รูปที่ 2.1 แสดงการ Login เข้าใช้ระบบ คลิก รูปที่ 2.2 แสดงหน้าจอ ยืนยันการเข้าใช้งาน

8 3. หน้าจอหลัก รูป แสดงหน้าจอหลักของระบบฐานข้อมูลสถานรับเลี้ยงเด็กทองพัฒนา

9 4. การจัดการข้อมูลทั่วไป การจัดการประเภทวัน รูป แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลประเภทวัน

10 5. การจัดการข้อมูลช่วงอายุเด็กนักเรียน รูป แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลช่วงอายุเด็กนักเรียน

11 6. การจัดการข้อมูลชั้นเรียน รูป แสดงหน้าจอข้อมูลชั้นเรียน

12 7. การจัดการตำแหน่งบุคลากร รูป แสดงหน้าจอของข้อมูลบุคลากร

13 8. การจัดการข้อมูลค่าบริการ รูป แสดงหน้าจอของข้อมูลค่าบริการ

14 9. ข้อมูลค่าบริการ รูป แสดงหน้าจอของข้อมูลค่าบริการ

15 10. การจัดการข้อมูลบริการรถรับส่ง รูป แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลบริการรถรับส่ง

16 11. การจัดการข้อมูลค่าปรับ รูป แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลค่าปรับ

17 12. การจัดการข้อมูลรายละเอียดชั้นเรียน รูป แสดงหน้าจอของข้อมูลรายละเอียดชั้นเรียน

18 13. ข้อมูลรายละเอียดชั้นเรียน รูป แสดงหน้าจอข้อมูลรายละเอียดชั้นเรียน

19 14. การจัดการข้อมูลเด็กนักเรียน รูป แสดงหน้าจอของข้อมูลเด็กนักเรียน

20 15. ข้อมูลเด็กนักเรียน รูป แสดงหน้าจอแสดงข้อมูลเด็กนักเรียน

21 15. การจัดการข้อมูลข้อมูลบุคลากร รูป แสดงหน้าจอการจัดข้อมูลบุคลากร

22 16. ข้อมูลการบุคลากร รูป แสดงหน้าจอข้อมูลบุคลากร

23 17. การจัดการข้อมูลชำระค่าบริการฝากครั้งแรก รูป แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลชำระค่าบริการฝากครั้งแรก

24 18. ข้อมูลรายละเอียดการลงทะเบียน รูป แสดงหน้าจอข้อมูลรายละเอียดการลงทะเบียน

25 19. การจัดการข้อมูลชำระค่าบริการฝากต่อ รูป แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลชำระค่าบริการฝากต่อ

26 20. ข้อมูลชำระค่าบริการฝากต่อ รูป แสดงหน้าจอแสดงข้อมูลชำระค่าบริการฝากต่อ

27 21. การจัดการข้อมูลยกเลิกการฝากเลี้ยง รูป แสดงหน้าจอแสดงข้อมูลยกเลิกการฝากเลี้ยง

28 22. การจัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบ รูป แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบ

29 23. ข้อมูลผู้ใช้ระบบ รูป แสดงหน้าจอข้อมูลผู้ใช้ระบบ

30 24. การจัดการข้อมูลการออกรายงาน รูป แสดงหน้าจอข้อมูลผู้ใช้ระบบ

31


ดาวน์โหลด ppt D ATABASE S YSTEM OF N URSERY T ONG P ADTANA ระบบการจัดการข้อมูลสถานรับเลี้ยง เด็กทองพัฒนา เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตตินุช ชุลิ กาวิทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google