งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินุช ชุลิกาวิทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินุช ชุลิกาวิทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินุช ชุลิกาวิทย์
Database System of Nursery Tong Padtana ระบบการจัดการข้อมูลสถานรับเลี้ยงเด็กทองพัฒนา เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินุช ชุลิกาวิทย์

2 Project Team นางสาวสิริยาภา ทวีสมบัติพาณิช Project manager
นางสาวสิริยาภา ทวีสมบัติพาณิช Project manager นางสาวศิวิมล เชื้อเมืองพาน Programmer นายสันติสุข สิริลำปาง Testing System

3 รูปที่1.1 การติดตั้งระบบ
วิธีการติดตั้งระบบ Copy Folder ที่ชื่อ Chaehom Credit Cooperation Union ไปวางในไดร์ฟ D คลิกไฟล์ Chaehom Credit Cooperation Union คลิกเลือก Setup คลิกเลือกไฟล์ Debug ใน Setup จะมีไฟล์ Setup 2 ตัว เลือกตัว Setup ตัวที่ 2 จะแสดงดังรูป คลิก รูปที่1.1 การติดตั้งระบบ

4 รูปที่ 1.2 ขั้นตอนในการจัดเก็บตัวโปรแกรม
คลิก รูปที่ 1.2 ขั้นตอนในการจัดเก็บตัวโปรแกรม รูปที่ 1.3 การยืนยันการติดตั้งระบบ คลิก

5 รอระบบกำลังทำการ Install ลงเครื่องคอมพิวเตอร์
รูปที่ 1.4 ขั้นตอนการรอผลการติดตั้ง รูปที่ 1.5 การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คลิก

6 รูป เลือกโปรแกรมเข้าใช้ระบบ
วิธีการใช้งานระบบ 1. ส่วนของการเลือกโปรแกรมเข้าใช้ระบบ คลิกโปรแกรมเพื่อเข้าสู่ระบบ รูป เลือกโปรแกรมเข้าใช้ระบบ

7 รูปที่ 2.1 แสดงการ Login เข้าใช้ระบบ
คลิก รูปที่ 2.2 แสดงหน้าจอยืนยันการเข้าใช้งาน

8 3. หน้าจอหลัก รูป แสดงหน้าจอหลักของระบบฐานข้อมูลสถานรับเลี้ยงเด็กทองพัฒนา

9 รูป แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลประเภทวัน
4. การจัดการข้อมูลทั่วไป การจัดการประเภทวัน รูป แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลประเภทวัน

10 รูป แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลช่วงอายุเด็กนักเรียน
5. การจัดการข้อมูลช่วงอายุเด็กนักเรียน รูป แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลช่วงอายุเด็กนักเรียน

11 รูป แสดงหน้าจอข้อมูลชั้นเรียน
6. การจัดการข้อมูลชั้นเรียน รูป แสดงหน้าจอข้อมูลชั้นเรียน

12 รูป แสดงหน้าจอของข้อมูลบุคลากร
7. การจัดการตำแหน่งบุคลากร รูป แสดงหน้าจอของข้อมูลบุคลากร

13 รูป แสดงหน้าจอของข้อมูลค่าบริการ
8. การจัดการข้อมูลค่าบริการ รูป แสดงหน้าจอของข้อมูลค่าบริการ

14 รูป แสดงหน้าจอของข้อมูลค่าบริการ
9. ข้อมูลค่าบริการ รูป แสดงหน้าจอของข้อมูลค่าบริการ

15 รูป แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลบริการรถรับส่ง
10. การจัดการข้อมูลบริการรถรับส่ง รูป แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลบริการรถรับส่ง

16 รูป แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลค่าปรับ
11. การจัดการข้อมูลค่าปรับ รูป แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลค่าปรับ

17 รูป แสดงหน้าจอของข้อมูลรายละเอียดชั้นเรียน
12. การจัดการข้อมูลรายละเอียดชั้นเรียน รูป แสดงหน้าจอของข้อมูลรายละเอียดชั้นเรียน

18 รูป แสดงหน้าจอข้อมูลรายละเอียดชั้นเรียน
13. ข้อมูลรายละเอียดชั้นเรียน รูป แสดงหน้าจอข้อมูลรายละเอียดชั้นเรียน

19 รูป แสดงหน้าจอของข้อมูลเด็กนักเรียน
14. การจัดการข้อมูลเด็กนักเรียน รูป แสดงหน้าจอของข้อมูลเด็กนักเรียน

20 รูป แสดงหน้าจอแสดงข้อมูลเด็กนักเรียน
15. ข้อมูลเด็กนักเรียน รูป แสดงหน้าจอแสดงข้อมูลเด็กนักเรียน

21 รูป แสดงหน้าจอการจัดข้อมูลบุคลากร
15. การจัดการข้อมูลข้อมูลบุคลากร รูป แสดงหน้าจอการจัดข้อมูลบุคลากร

22 รูป แสดงหน้าจอข้อมูลบุคลากร
16. ข้อมูลการบุคลากร รูป แสดงหน้าจอข้อมูลบุคลากร

23 รูป แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลชำระค่าบริการฝากครั้งแรก
17. การจัดการข้อมูลชำระค่าบริการฝากครั้งแรก รูป แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลชำระค่าบริการฝากครั้งแรก

24 รูป แสดงหน้าจอข้อมูลรายละเอียดการลงทะเบียน
18. ข้อมูลรายละเอียดการลงทะเบียน รูป แสดงหน้าจอข้อมูลรายละเอียดการลงทะเบียน

25 รูป แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลชำระค่าบริการฝากต่อ
19. การจัดการข้อมูลชำระค่าบริการฝากต่อ รูป แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลชำระค่าบริการฝากต่อ

26 รูป แสดงหน้าจอแสดงข้อมูลชำระค่าบริการฝากต่อ
20. ข้อมูลชำระค่าบริการฝากต่อ รูป แสดงหน้าจอแสดงข้อมูลชำระค่าบริการฝากต่อ

27 รูป แสดงหน้าจอแสดงข้อมูลยกเลิกการฝากเลี้ยง
21. การจัดการข้อมูลยกเลิกการฝากเลี้ยง รูป แสดงหน้าจอแสดงข้อมูลยกเลิกการฝากเลี้ยง

28 รูป แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบ
22. การจัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบ รูป แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบ

29 รูป แสดงหน้าจอข้อมูลผู้ใช้ระบบ
23. ข้อมูลผู้ใช้ระบบ รูป แสดงหน้าจอข้อมูลผู้ใช้ระบบ

30 รูป แสดงหน้าจอข้อมูลผู้ใช้ระบบ
24. การจัดการข้อมูลการออกรายงาน รูป แสดงหน้าจอข้อมูลผู้ใช้ระบบ

31


ดาวน์โหลด ppt เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินุช ชุลิกาวิทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google