งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมแผนตอบโต้ สถานการณ์ฉุกเฉินทาง สาธารณสุข พ. อ. นพ. คเชนทร์ ปิ่นสุวรรณ กรมแพทย์ทหารบก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมแผนตอบโต้ สถานการณ์ฉุกเฉินทาง สาธารณสุข พ. อ. นพ. คเชนทร์ ปิ่นสุวรรณ กรมแพทย์ทหารบก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมแผนตอบโต้ สถานการณ์ฉุกเฉินทาง สาธารณสุข พ. อ. นพ. คเชนทร์ ปิ่นสุวรรณ กรมแพทย์ทหารบก

2 เราควรมีแผนตอบโต้สถานการณ์ภัยพิบัติ หรือไม่ ? ถึงมีแผน เมื่อเกิดเหตุจริง ก็ปฏิบัติตาม แผนไม่ได้ หรือแผนไม่เหมาะกับ สถานการณ์... สุดท้ายก็ไม่ได้ใช้แผน... ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น หน่วยงานต้องมีแผนเฉพาะสำหรับตอบโต้ ภัยภิบัติหรือไม่ ? กระบวนการจัดทำแผนที่มีประสิทธิภาพ ควรเป็นอย่างไร ? เมื่อเกิดเหตุจะปฏิบัติตามแผนได้อย่างไร ? ระหว่างที่ตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน เรา สามารถปฏิบัติงานประจำอยู่ได้หรือไม่ ?

3 เราควรมีแผนตอบโต้สถานการณ์ภัย พิบัติหรือไม่ ? เราตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินอยู่ทุกวันอยู่ แล้ว ภัยพิบัติก็แค่เพิ่มเจ้าหน้าที่, อุปกรณ์, เวชภัณฑ์, ฯลฯ ก็รับมือได้แล้ว จะเตรียมให้สิ้นเปลืองทำไม เหตุการณ์ แบบนี้ไม่น่าจะเกิดกับเรา งานยุ่ง มีเรื่องจำเป็นต้องรีบทำอยู่ทุกวัน รอไปก่อน งบประมาณมีจำกัด มาเตรียมเรื่องแบบนี้ไม่ รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ใช้ เอาไปใช้เรื่องที่เห็น ผลเร็วดีกว่า มีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอ... ไม่รู้จะทำ อย่างไร ???... ไม่มีประสบการณ์

4 คำตอบ ภัยพิบัติไม่ใช่ภาวะฉุกเฉินขนาดใหญ่, ภัย พิบัติมีลักษณะเฉพาะทั้งในเชิงปริมาณและ คุณภาพ ที่ต้องการยุทธศาสตร์ในการ จัดการที่แตกต่างออกไป สถานการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นได้ทุกที่ ความ เสี่ยงมีอยู่ ควรค้นหาและจัดการ แต่ละภัยพิบัติมีเอกลักษณ์ แต่มี ลักษณะร่วมเช่นกัน การเตรียมแผนที่ เหมาะสมสามารถใช้ได้ การเตรียมแผนมักไม่ได้รับความสนใจ เนื่องจากไม่เห็นความสำคัญ แต่มักจะ ได้รับการสนับสนุนมากหลังจากเกิดเหตุภัย พิบัติไม่นาน

5 Disaster Cycle Mitigation Preparation/Planning Response Recovery

6 The Preparedness cycle

7 มีแผนก็ใช้ไม่ได้... หรือ... ไม่ได้ใช้ แผนไม่ตรงกับเหตุที่เกิดขึ้นจริง ??? Planning and Response are Different การวางแผน คือกระบวนการคาดการณ์ว่า จะเกิดเหตุขึ้น และจะใช้มาตรการตอบโต้ที่ เหมาะสม คุ้มค่าได้อย่างไร ? การตอบโต้ คือการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุจริง ซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับที่คาดการณ์ เอาไว้ในแผน แผนที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดการตอบโต้ เหตุที่สับสน วุ่นวายได้ หรือการแก้ปัญหา เฉพาะหน้าที่ก่อปัญหาต่อเนื่อง

8 Paper Plan Syndrome การมีแผนที่เขียนไว้สมบูรณ์ ไม่ได้ หมายความว่าได้มีการเตรียมการรับภัย พิบัติแล้ว แผนที่จัดทำเป็นข้อกำหนดที่ต้องมี แต่ อย่าคิดว่าได้เตรียมพร้อมแล้ว ยังมีอีก หลายอย่างที่ต้องทำ... กระบวนการจัดทำแผน... สำคัญกว่าแผนที่ เขียนออกมา... เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดทำแผนที่ไม่สามารถ นำมาใช้งานได้ กระบวนการจัดทำแผนควร มีขั้นตอนดังนี้...

9 Based on valid assumptions about what happens in disasters Based on inter-organizational perspective Accompanied by the provision of resources to carry out the plans Associated with an effective training program so that users are familiar with the plan Acceptable to the end users

10 Importance of Planning Process Planning process is more important than the written document that result from it Planning Process Participant Acceptance Legitimate Practical Familiar Personal contacts Role & Responsibility Trust in one another

11 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้แผนปฏิบัติได้ การสนับสนุนจากผู้บริหาร เพื่อให้กระบวนการ วางแผนได้รับความสนใจ, ยอมรับ, และร่วมมือ จากสมาชิกในองค์กร กระบวนการวางแผน จะต้องได้รับมอบอำนาจ สถานภาพ และการ สนับสนุน จากผู้บริหาร การที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ได้ พบว่ามักเกิดจากความล้มเหลวในการสนับสนุน ทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติ ( คน, เวลา, งบประมาณ, เครื่องมือ, สิ่งอุปกรณ์สนับสนุน, สิ่ง อำนวยความสะดวก ) “you get what you pay” If preparedness efforts are to result in more than paper plans, the planning process must be tied to the resources necessary to carry out the mandate

12 ERP vs. IAP Emergency Response Plan (ERP): prepared plan to response emergency situation (what to do in emergency situation) Incident Action Plan (IAP): plan for operation to response specific situation and prepared for each operation period

13 Steps in the Planning Process

14 ERP Development Process 1.Build the Development Team 2.Provide Organizational Support 3.Establish Team Procedures 4.Gather Information and Identify Alternatives 5.Analyze and Select Alternatives 6.Write the ERP 7.Review and Test ERP 8.Ratify and Approve the ERP

15 ERP Structure How to activate the plan Command structure Response strategies: Functions Estimate incident’s impact on safety & function: evacuation? List essential information: telephone no. (personnel, agency, resources), communication network Communication plan: Mode, Plan, Network

16 องค์ประกอบของศูนย์บัญชาการ EOC & ICP Component IC & IC staff Communication network: input, output Situation information & monitor Meeting facility Order & regulation Information : guideline, instruction, SOP, etc.

17 ผังการสื่อสาร สคร. ๐๑ สคร. ๑๐๒ สคร. ๐๑๔สคร. ๐๑๓ สคร. ๐๑๑ สคร. ๐๑๕ กรม คร., สธ. ช่อง ๑ VHF ๑๕๒. ๑๒๕ ช่อง ๒ VHF ๑๕๒. ๑๗๕ ปภ. มงกุฎ ๑๔๘. ๒๐ ๑๔๘๐๕

18 Implementing ERP Implementation Planning Notification Distribution and Accessibility Training Performance Monitoring

19 Planning Cycle of IAP Incident Action Plan development involves 4 major phases: Set Incident Objective Tactic Meeting Planning Meeting Finalize, Approve, and Implement Incident Action Plan

20 Incident Action Plan Assess the situation Set the operation period Determine safety priorities & establish control objectives Determine operational period objective Determine strategies & tactics

21 Incident Action Plan Determine needed resources Issue assignments Implement actions Reassess & adjust plans

22 Standard Operating Procedure: SOP Complete reference documents that provide the propose, authorities, duration, and details of the preferred method for performing a single function or a number of interrelated functions in a uniform manner. Describe processes Task-specific Based on working experiences (Best practice)

23

24 Steps in the Planning Process


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมแผนตอบโต้ สถานการณ์ฉุกเฉินทาง สาธารณสุข พ. อ. นพ. คเชนทร์ ปิ่นสุวรรณ กรมแพทย์ทหารบก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google