งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบและ พัฒนาเว็บไซต์ WEBPAGE DESIGN AND DEVELOPMENT FOR INFORMATION SERVICES สำหรับการบริการสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบและ พัฒนาเว็บไซต์ WEBPAGE DESIGN AND DEVELOPMENT FOR INFORMATION SERVICES สำหรับการบริการสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบและ พัฒนาเว็บไซต์ WEBPAGE DESIGN AND DEVELOPMENT FOR INFORMATION SERVICES สำหรับการบริการสารสนเทศ

2 Review 1. ค้นหาคีย์เวิร์ด 2. ปรับแต่งเว็บ เพจ (On-page Optimization) Search Engine Optimization(SEO)

3 Review 1. ค้นหาคีย์เวิร์ด คีย์เวิร์ดหลัก คีย์เวิร์ดรอง 2. ปรับแต่งเว็บ เพจ (On-page Optimization) Search Engine Optimization(SEO)

4 Review 1. ค้นหาคีย์เวิร์ด คีย์เวิร์ดหลัก คีย์เวิร์ดรอง 2. ปรับแต่งเว็บ เพจ (On-page Optimization) Search Engine Optimization(SEO) title tag meta keywords tag meta description tag body tag H1 tag

5 Review 3. Off-page Optimization Inbound link Outbound link Search Engine Optimization(SEO)

6 Cascading Style Sheet (CSS)

7 อะไรคือ Cascading Style Sheet (CSS) ชุดคำสั่งสำหรับ จัดรูปแบบ การ แสดงผลเนื้อหาภายในเว็บเพจ โดย คำสั่ง CSS ถูกนำมาใช้เสริม คุณสมบัติของ HTML

8 ทำไมต้องใช้ Cascading Style Sheet (CSS) ?

9 การใช้งาน Cascading Style Sheet (CSS) 1. External Style Sheet คือ สไตล์ จากไฟล์. css ที่ถูกดึง เข้ามาใช้ในเว็บเพจ 2. Embedded Style Sheet คือ สไตล์ที่เก็บอยู่ในเว็บเพจเอง 3. Inline Style คือคำสั่ง CSS ที่ถูก ใส่กำกับไว้ในแท็ก HTML

10 1. External Style Sheet

11 2. Embedded Style Sheet

12 3. Inline Style Sheet

13 ควรใช้งาน CSS แบบใด ? 1. External Style Sheet 2. Embedded Style Sheet 3. Inline Style Sheet

14 External Style Sheet

15

16 รูปแบบคำสั่ง CSS รูปแบบคำสั่ง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ Sele ctor declarati on

17 รูปแบบคำสั่ง CSS ( ต่อ ) เมื่อนำไปใช้แบบ Embeded

18 รูปแบบคำสั่ง CSS ( ต่อ ) เมื่อนำไปใช้แบบ External

19 ประเภทของ Selector แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 1. Class Style 2. Tag Style 3. Advanced (IDs, contextual selector,etc

20 Class Style เป็นสไตล์ที่สามารถนำไปใช้ ประกอบกับ tag ใดๆ เพื่อเสริมให้ tag ตรงจุดนั้นๆ เปลี่ยนไปตาม คุณสมบัติที่ได้กำหนดไว้

21 Tag Style เป็นสไตล์ที่ดัดแปลงคุณสมบัติ ของ tag โดยตรง ซึ่งจะมีผลต่อ ทุกๆ tag ในเว็บเพจ

22 การประยุกต์ใช้งาน CSS 1. เริ่มต้น เว็บเพจยังไม่มีการใช้งาน CSS

23 การประยุกต์ใช้งาน CSS 2. นำ css แบบที่หนึ่งมาใช้ในการ เปลี่ยน theme ของเว็บเพจ style 1.css

24 การประยุกต์ใช้งาน CSS 3. ผลลัพธ์ที่ได้เมื่อใช้ css แบบที่ หนึ่ง style 1.css

25 การประยุกต์ใช้งาน CSS 4. ยกเลิกการใช้งาน css แบบที่ หนึ่ง

26 การประยุกต์ใช้งาน CSS 5. นำ css รูปแบบที่สองมาใช้ในการ เปลี่ยน theme ของเว็บเพจ style 2.css


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบและ พัฒนาเว็บไซต์ WEBPAGE DESIGN AND DEVELOPMENT FOR INFORMATION SERVICES สำหรับการบริการสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google