งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ธีรวัฒน์ พุฒิสกุลวงศ์ แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย ธีรวัฒน์ พุฒิสกุลวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ธีรวัฒน์ พุฒิสกุลวงศ์ แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย ธีรวัฒน์ พุฒิสกุลวงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ธีรวัฒน์ พุฒิสกุลวงศ์ teerawat@book.co.th แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด teerawat@book.co.th โดย ธีรวัฒน์ พุฒิสกุลวงศ์ teerawat@book.co.th แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด teerawat@book.co.th ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 22/1/2009

2 Introduction Nursing Consult เป็นฐานข้อมูลออนไลน์สาขาพยาบาล ซึ่ง เหมาะสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพของการ ดูแลรักษาคนไข้รวมถึงงานพยาบาลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเนื้อหาส่วน ใหญ่ประกอบด้วย Latest Drug Information, Patient Education, Professional Journals, Reference Books, Current News, Clinical Updates, Practice Guideline, Evidence-based Nursing

3 Home Page เลือกสืบค้นสารสนเทศที่ ต้องการ Highlight issue

4 Link to hot issues News Alert Hot Issues

5 Evidence-based Nursing 3 1 2 3 21 เลือกเรื่องที่สนใจ เลือกไล่เรียงประเภทเอกสาร คลิกที่ Evidence-Based Nursing

6 Books 3 2 1 เลือกรายชื่อหนังสือที่ต้องการ เลือกไล่เรียงหนังสือตามชื่อผู้แต่ง หรือ หัวเรื่องที่สนใจ เลือก Books 3 2 1

7 3 21 เลือกสืบค้นแบบ Advanced Search ซี่งสามารถระบุเขตข้อมูล ชื่อผู้แต่ง ชื่อวารสาร ปีที่ พิมพ์ หรือ ชนิดของเอกสารในการสืบค้นได้ เลือกสืบค้นแบบ Advanced Search ซี่งสามารถระบุเขตข้อมูล ชื่อผู้แต่ง ชื่อวารสาร ปีที่ พิมพ์ หรือ ชนิดของเอกสารในการสืบค้นได้ พิมพ์คำค้นแล้วคลิก Go หรือ เลือก Journals 3 1 2

8 Journals : Search Results

9 Drugs 321 3 1 2 คลิกเลือกข้อมูลที่ต้องการ ใส่ชื่อยา หรือ เลือก Drugs

10 2 เลือกชื่อยาที่ต้องการ Drug Information 1 คลิกเลือกอักษรเริ่มต้น 2 1

11 แสดงรายละเอียดข้อมูลสำคัญ ข้อบ่งใช้ ข้อบ่งห้าม ผลข้างเคียงต่างๆ และโครงสร้างทางเคมีของยา Drug Information

12 Drug Updates 2 คลิกเลือกเรื่องที่ต้องการ 1 เลือกหัวข้อของ Drug Updates 2 1

13 Drug Calculators 2 เลือกรูปแบบที่ต้องการ 1 คลิกที่ Calculators 2 1

14 Drug Calculators : Example

15 Guidelines 43 2 1 3 4 2 1 คลิกเลือกอาการหรือโรคที่สนใจ เลือกไล่เรียงจากประเภทข้อมูล เลือกอักษรเริ่มต้นที่ต้องการ คลิกที่ Guidelines

16 Patient Education 43 21 คลิกเลือกอาการหรือโรคที่สนใจ เลือกไล่เรียงจากประเภทข้อมูล เลือกอักษรเริ่มต้นที่ต้องการ คลิกที่ Patient Education 4 3 2 1

17 Clinical Updates 21 เลือกเรื่องที่ต้องการ เลือก Clinical Updates 2 1

18 Images ใส่คำค้น

19 News 21 เลือกข่าวที่สนใจ เลือก News 2 1

20 Search 21 คลิก Go หรือ ใส่คำค้น 2 1 3 3 เลือกสืบค้นแบบ Advanced Search

21 43 21 คลิกแสดงเนื้อหา พิมพ์คำค้นแล้วคลิก Search แสดงจำนวนผลลัพธ์จากการสืบค้น คลิก Advanced Search 4 3 2 1

22 Results 21 คลิกแสดงเอกสารฉบับเต็ม เลือกส่งอีเมล์ หรือ สั่งพิมพ์เอกสาร 2 1

23 Full Text : PDF Print/Save

24 Dictionary คำอธิบาย คำศัพท์

25 Thank You Thank You


ดาวน์โหลด ppt โดย ธีรวัฒน์ พุฒิสกุลวงศ์ แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย ธีรวัฒน์ พุฒิสกุลวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google