งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมสุขภาพดีกับ 45 ปี วิศวฯ ม. อ. วันที่ 27 มกราคม 2555 ณ ลานตึก สตางค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมสุขภาพดีกับ 45 ปี วิศวฯ ม. อ. วันที่ 27 มกราคม 2555 ณ ลานตึก สตางค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กิจกรรมสุขภาพดีกับ 45 ปี วิศวฯ ม. อ. วันที่ 27 มกราคม 2555 ณ ลานตึก สตางค์

3 บรรยายธรรมเรื่อง " สุขแห่งการปฏิบัติงานด้วยธรรม “ โดยพระอาจารย์ผาสุข ฐานวุฑโฒภิกขุ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม หัวหุ่นยนต์

4 กิจกรรมบูรณะสำนักสงฆ์สัจธรรมบ้านในไร่ ระหว่างวันที่ 2-7 มีนาคม 55 ณ สำนัก สงฆ์สัจธรรมบ้านในไร่

5 กิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักทางหลวงชนบทที่ 12 วันที่ 29 มีนาคม 2555 ณ สนาม Southern Hills Golf & Country Club

6 โครงการธนาคารเลือด วันที่ 12 มิถุนายน 55 ณ ลานตึก สตางค์

7 กิจกรรมทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศล ให้แก่ศิษย์เก่าและบุคลากรที่ล่วงลับ วันที่ 16 มิถุนายน 55 ณ ลานกิจกรรม ม. อ.

8 กิจกรรมบรรยาย เรื่อง “ วิศวะดงยาง + งานวิศวกรรมในประเทศและภูมิภาคอาเซียน = 1” วันที่ 16 มิถุนายน 55 ณ ห้องประชุม หัวหุ่น มีหัวข้อย่อยในการบรรยาย ดังนี้ ระบบโลจิสติก โดยคุณศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ ปลัดกระทรวงคมนาคม ระบบขนส่งทางราง โดยคุณประจักษ์ มโนธัม รองผู้ว่า การการรถไฟแห่งประเทศไทย อนาคตของอุตสาหกรรม โดยคุณศุภชัย พงษ์ศิริวรรณ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ คอมโพสิต วัสดุในอนาคต โดยคุณประสงค์ เพิ่มอารย วงศ์ กรรมการผู้จัดการบจก. จี อาร์อี คอมโพสิท, บจก. ไทย คอมโพสิท, บจก. วิจัย คอมโพสิท ระบบขนส่งทางบก โดยคุณดรุณ แสงฉาย รองอธิบดี กรมทางหลวงชนบท ด้านพลังงาน โดยคุณศิริศักดิ์ วิทยอุดม รอง ปลัดกระทรวงพลังงาน

9 กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ วิศวฯดงยาง... คืนถิ่น วันที่ 16 มิถุนายน 55 ณ ศูนย์ประชุม นานาชาติฯ ม. อ.

10 พิธีประดิษฐานรูปหล่อ ศ. ดร. สตางค์ มงคลสุข วันที่ 6 กรกฎาคม 55 ณ ลานหน้าตึก สตางค์

11 กิจกรรม Dinner talk “ ทำอย่างไรธุรกิจไทยแข่งขัน ได้ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” วันที่ 15 กรกฎาคม 55 ณ โรงแรมลี การ์เด้น ( เก่า )

12 สรุปรายรับกิจกรรม 45 ปี 1. งานคืนสู่เหย้า วิศวฯดงยาง... คืนถิ่น 1,575,495 2. การแข่งขันกอล์ฟการกุศล 529,095 3. กิจกรรม Dinner talk 269,000 4. เงินสนับสนุนรายใหญ่ 810,000 5. เงินสนับสนุนสร้างรูปหล่อ ศ. ดร. สตางค์ 2,990,710 6. เงินสนับสนุนหนังสือ 45 ปี วิศวฯ ม. อ. 45 ศิษย์เก่า ที่เราภูมิใจ 855,000 7. เงินสนับสนุนหนังสือ ย้อนตำนาน 45 ปี วิศวฯ ม. อ. 214,000 8. จำหน่ายของที่ระลึก 187,907 รายรับรวม 7,431,207

13 สรุปรายจ่าย กิจกรรม 45 ปี 1. งานคืนสู่เหย้า วิศวฯดงยาง... คืนถิ่น 717,607 2. กิจกรรม Dinner talk ประมาณ 190,000 3. ประชาสัมพันธ์ส่วนกลางกิจกรรม 45 ปี 93,370 4. สนับสนุน ทีม Formula student 321,417 5. ของที่ระลึกเดิม พระมิ่งมงคล ป้ายติดรถยนต์ แสตมป์ เสื้อ ยืด 624,748 6. ของที่ระลึกทำเพิ่ม เสื้อยืด เสื้อโปโล พวงกุญแจยาง กรอบ รูป 216,500 7. รูปหล่อ ฐานวาง จุดรับส่งรถ พิธีพรามณ์ ศ. ดร. สตางค์ 1,113,785 8. หนังสือ 45 ปี วิศวฯ ม. อ. 45 ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ 365,000 9. หนังสือ ย้อนตำนาน 45 ปี วิศวฯ ม. อ. 107,000 10. ค่าใช้จ่ายงานบริหารจัดการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าจ้าง นักศึกษา 50,000 11. ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้และหอประวัติ 112,800 รายจ่ายรวม 3,912,227

14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รายรับสุทธิกิจกรรม ครบรอบ 45 ปี 3,518,980 บาท


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมสุขภาพดีกับ 45 ปี วิศวฯ ม. อ. วันที่ 27 มกราคม 2555 ณ ลานตึก สตางค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google