งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ 27 มกราคม 2555 ณ ลานตึกสตางค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ 27 มกราคม 2555 ณ ลานตึกสตางค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วันที่ 27 มกราคม 2555 ณ ลานตึกสตางค์
กิจกรรมสุขภาพดีกับ 45 ปี วิศวฯ ม.อ. วันที่ 27 มกราคม 2555 ณ ลานตึกสตางค์

3 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมหัวหุ่นยนต์
บรรยายธรรมเรื่อง "สุขแห่งการปฏิบัติงานด้วยธรรม“ โดยพระอาจารย์ผาสุข ฐานวุฑโฒภิกขุ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมหัวหุ่นยนต์

4 ระหว่างวันที่ 2-7 มีนาคม 55 ณ สำนักสงฆ์สัจธรรมบ้านในไร่
กิจกรรมบูรณะสำนักสงฆ์สัจธรรมบ้านในไร่ ระหว่างวันที่ 2-7 มีนาคม 55 ณ สำนักสงฆ์สัจธรรมบ้านในไร่

5 วันที่ 29 มีนาคม 2555 ณ สนาม Southern Hills Golf & Country Club
กิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักทางหลวงชนบทที่ 12 วันที่ 29 มีนาคม 2555 ณ สนาม Southern Hills Golf & Country Club

6 วันที่ 12 มิถุนายน 55 ณ ลานตึกสตางค์
โครงการธนาคารเลือด วันที่ 12 มิถุนายน 55 ณ ลานตึกสตางค์

7 วันที่ 16 มิถุนายน 55 ณ ลานกิจกรรม ม.อ.
กิจกรรมทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศล ให้แก่ศิษย์เก่าและบุคลากรที่ล่วงลับ วันที่ 16 มิถุนายน 55 ณ ลานกิจกรรม ม.อ.

8 วันที่ 16 มิถุนายน 55 ณ ห้องประชุมหัวหุ่น
กิจกรรมบรรยาย เรื่อง “วิศวะดงยาง + งานวิศวกรรมในประเทศและภูมิภาคอาเซียน = 1” วันที่ 16 มิถุนายน 55 ณ ห้องประชุมหัวหุ่น มีหัวข้อย่อยในการบรรยาย ดังนี้ • ระบบโลจิสติก โดยคุณศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ ปลัดกระทรวงคมนาคม • ระบบขนส่งทางราง โดยคุณประจักษ์ มโนธัม รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย • อนาคตของอุตสาหกรรม โดยคุณศุภชัย พงษ์ศิริวรรณ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ • คอมโพสิต วัสดุในอนาคต โดยคุณประสงค์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการผู้จัดการบจก.จี อาร์อี คอมโพสิท, บจก.ไทย คอมโพสิท , บจก.วิจัย คอมโพสิท • ระบบขนส่งทางบก โดยคุณดรุณ แสงฉาย รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท • ด้านพลังงาน โดยคุณศิริศักดิ์ วิทยอุดม รองปลัดกระทรวงพลังงาน

9 วันที่ 16 มิถุนายน 55 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.
กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ วิศวฯดงยาง... คืนถิ่น วันที่ 16 มิถุนายน 55 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.

10 วันที่ 6 กรกฎาคม 55 ณ ลานหน้าตึกสตางค์
พิธีประดิษฐานรูปหล่อ ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข วันที่ 6 กรกฎาคม 55 ณ ลานหน้าตึกสตางค์

11 วันที่ 15 กรกฎาคม 55 ณ โรงแรมลีการ์เด้น (เก่า)
กิจกรรม Dinner talk “ทำอย่างไรธุรกิจไทยแข่งขัน ได้ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” วันที่ 15 กรกฎาคม 55 ณ โรงแรมลีการ์เด้น (เก่า)

12 สรุปรายรับกิจกรรม 45 ปี 1. งานคืนสู่เหย้า วิศวฯดงยาง... คืนถิ่น ,575, การแข่งขันกอล์ฟการกุศล , กิจกรรม Dinner talk , เงินสนับสนุนรายใหญ่ , เงินสนับสนุนสร้างรูปหล่อ ศ.ดร.สตางค์ ,990,710 6. เงินสนับสนุนหนังสือ 45 ปี วิศวฯ ม.อ. 45 ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ , เงินสนับสนุนหนังสือ ย้อนตำนาน 45 ปี วิศวฯ ม.อ , จำหน่ายของที่ระลึก , รายรับรวม 7,431,207

13 สรุปรายจ่าย กิจกรรม 45 ปี
1. งานคืนสู่เหย้า วิศวฯดงยาง... คืนถิ่น , กิจกรรม Dinner talk ประมาณ 190, ประชาสัมพันธ์ส่วนกลางกิจกรรม 45 ปี , สนับสนุน ทีม Formula student , ของที่ระลึกเดิม พระมิ่งมงคล ป้ายติดรถยนต์ แสตมป์ เสื้อยืด 624,748 6. ของที่ระลึกทำเพิ่ม เสื้อยืด เสื้อโปโล พวงกุญแจยาง กรอบรูป 216, รูปหล่อ ฐานวาง จุดรับส่งรถ พิธีพรามณ์ ศ.ดร.สตางค์ ,113,785 8. หนังสือ 45 ปี วิศวฯ ม.อ. 45 ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ , หนังสือ ย้อนตำนาน 45 ปี วิศวฯ ม.อ , ค่าใช้จ่ายงานบริหารจัดการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าจ้างนักศึกษา ,000 11. ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้และหอประวัติ , รายจ่ายรวม 3,912,227

14 รายรับสุทธิกิจกรรมครบรอบ 45 ปี 3,518,980 บาท
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รายรับสุทธิกิจกรรมครบรอบ 45 ปี 3,518,980 บาท


ดาวน์โหลด ppt วันที่ 27 มกราคม 2555 ณ ลานตึกสตางค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google