งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SYS STEEL SEMINAR 2010 การออกแบบ Cellular Beams. SYS STEEL SEMINAR 2010.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SYS STEEL SEMINAR 2010 การออกแบบ Cellular Beams. SYS STEEL SEMINAR 2010."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SYS STEEL SEMINAR 2010 การออกแบบ Cellular Beams

2 SYS STEEL SEMINAR 2010

3 วัตถุประสงค์การออกแบบ Cellular Beams  ลดน้ำหนักบรรทุกของคาน ในความสูงที่ เท่ากัน  เพิ่มค่า Section Modulus ให้สามารถรับ น้ำหนักเพิ่ม  เปิดช่องให้งานระบบผ่าน และ ความสูงของ โครงสร้าง  มีรูปทรงที่ทันสมัย  ช่องเปิดช่วยให้มีความสว่างและการระบาย อากาศที่ดีขึ้น  ประหยัดค่าก่อสร้าง

4 SYS STEEL SEMINAR 2010

5 หลักการพิจารณา การออกแบบ Cellular Beams  พฤติกรรมการวิบัติจากแรงเฉือน Shear  พฤติกรรมการวิบัติจากแรงดัด Bending  พฤติกรรมการวิบัติจากแรงวีเรนดีล Vierendeel Bending  พฤติกรรมการวิบัติจากการโก่งเดาะของแผ่นเอว Web-Post Buckling  พฤติกรรมการวิบัติจากแรงเฉือนแนวนอนของ แผ่นเอว Web-Post Horizontal Shear  พฤติกรรมการวิบัติจากแรงดัดของแผ่นเอว Web-Post Moment  พฤติกรรมการวิบัติจากการแอ่นตัว Deflection

6 SYS STEEL SEMINAR 2010

7 สรุปการอบรมเรื่อง การออกแบบ Cellular Beams  สามารถปรับรูปแบบการใช้วัสดุเหล็กเพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด  สามารถเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนัก ของโครงสร้างคานเหล็ก  ในส่วนของค่าใช้จ่ายยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน ว่าประหยัดลงได้กี่เปอร์เซ็นต์


ดาวน์โหลด ppt SYS STEEL SEMINAR 2010 การออกแบบ Cellular Beams. SYS STEEL SEMINAR 2010.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google