งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบ Cellular Beams

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบ Cellular Beams"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบ Cellular Beams
SYS STEEL SEMINAR 2010 การออกแบบ Cellular Beams

2 SYS STEEL SEMINAR 2010

3 SYS STEEL SEMINAR 2010 วัตถุประสงค์การออกแบบ Cellular Beams ลดน้ำหนักบรรทุกของคาน ในความสูงที่เท่ากัน เพิ่มค่า Section Modulus ให้สามารถรับน้ำหนักเพิ่ม เปิดช่องให้งานระบบผ่าน และ ความสูงของโครงสร้าง มีรูปทรงที่ทันสมัย ช่องเปิดช่วยให้มีความสว่างและการระบายอากาศที่ดีขึ้น ประหยัดค่าก่อสร้าง

4 SYS STEEL SEMINAR 2010

5 SYS STEEL SEMINAR 2010 หลักการพิจารณา การออกแบบ Cellular Beams พฤติกรรมการวิบัติจากแรงเฉือน Shear พฤติกรรมการวิบัติจากแรงดัด Bending พฤติกรรมการวิบัติจากแรงวีเรนดีล Vierendeel Bending พฤติกรรมการวิบัติจากการโก่งเดาะของแผ่นเอว Web-Post Buckling พฤติกรรมการวิบัติจากแรงเฉือนแนวนอนของแผ่นเอว Web-Post Horizontal Shear พฤติกรรมการวิบัติจากแรงดัดของแผ่นเอว Web-Post Moment พฤติกรรมการวิบัติจากการแอ่นตัว Deflection

6 SYS STEEL SEMINAR 2010

7 SYS STEEL SEMINAR 2010 สรุปการอบรมเรื่อง การออกแบบ Cellular Beams สามารถปรับรูปแบบการใช้วัสดุเหล็กเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักของโครงสร้างคานเหล็ก ในส่วนของค่าใช้จ่ายยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าประหยัดลงได้กี่เปอร์เซ็นต์


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบ Cellular Beams

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google