งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการใช้ 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริงเสมอ หรือเหตุการณ์ ที่เป็นไปตามธรรมชาติ เช่น The sun rises in the east. ( พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการใช้ 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริงเสมอ หรือเหตุการณ์ ที่เป็นไปตามธรรมชาติ เช่น The sun rises in the east. ( พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6 หลักการใช้ 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริงเสมอ หรือเหตุการณ์ ที่เป็นไปตามธรรมชาติ เช่น The sun rises in the east. ( พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ) The cat has four legs. ( แมวมีสี่ขา )

7 2. ใช้แสดงถึงการกระทำที่เป็นปรกตินิสัย หรือ การกระทำนั้นเกิดขึ้นเป็นประจำ มี Adverb of Frequency แสดง I have my breakfast everyday. ( ผมรับประทานอาหารเช้าทุกวัน ) Everybody wears thick clothes in winter. ( ทุกๆ คนสวมเสื้อหนาๆ ในฤดูหนาว ) We go to temple every Sunday. ( พวกเราไปวัดทุกๆ วันอาทิตย์ )

8 3. ใช้แสดงถึงการกระทำที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือ สภาพที่เป็นปัจจุบัน เช่น She understands what you say. ( เธอเข้าใจที่คุณพูด ) I have four notebooks in the suitcase. ( ฉันมีสมุด 4 เล่มอยู่ในกระเป๋า )

9 4. ใช้แสดงถึงการกระทำในอนาคต ซึ่งตัดสินใจ แน่นอนแล้วว่าจะปฏิบัติ The next semester begins in two weeks. ( อีก 2 อาทิตย์จึงจะเปิดเทอมหน้า ) He sets sail on Saturday for Samui. ( เขา จะออกเรือไปสมุยในวันเสาร์ ) หมายเหตุ * อย่าลืมนะว่าถ้าประธานเป็นเอกพจน์ กริยาต้องเติม S ห้ามลืมกฎข้อนี้เด็ดขาดนะ !!!

10


ดาวน์โหลด ppt หลักการใช้ 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริงเสมอ หรือเหตุการณ์ ที่เป็นไปตามธรรมชาติ เช่น The sun rises in the east. ( พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google