งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Wellcome To Present Simple Tense.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Wellcome To Present Simple Tense."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Wellcome To Present Simple Tense

2 Miss Kanjana Phoo - Ar -Lai
Practice Miss Kanjana Phoo - Ar -Lai

3 By Niwat Channan

4 โครงสร้าง : Subject+Verb1+(Object)
Present Simple Tense โครงสร้าง : Subject+Verb1+(Object)

5 หลักการใช้ 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริงเสมอ หรือเหตุการณ์ที่เป็นไปตามธรรมชาติ เช่น The sun rises in the east. (พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก) The cat has four legs. (แมวมีสี่ขา)

6 2. ใช้แสดงถึงการกระทำที่เป็นปรกตินิสัย หรือการกระทำนั้นเกิดขึ้นเป็นประจำ มี
Adverb of Frequency แสดง I have my breakfast everyday. (ผมรับประทานอาหารเช้าทุกวัน) Everybody wears thick clothes in winter. (ทุกๆ คนสวมเสื้อหนาๆ ในฤดูหนาว) We go to temple every Sunday. (พวกเราไปวัดทุกๆ วันอาทิตย์)

7 3. ใช้แสดงถึงการกระทำที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือสภาพที่เป็นปัจจุบัน เช่น
She understands what you say. (เธอเข้าใจที่คุณพูด) I have four notebooks in the suitcase. (ฉันมีสมุด 4 เล่มอยู่ในกระเป๋า)

8 4. ใช้แสดงถึงการกระทำในอนาคต ซึ่งตัดสินใจแน่นอนแล้วว่าจะปฏิบัติ
The next semester begins in two weeks. (อีก 2 อาทิตย์จึงจะเปิดเทอมหน้า) He sets sail on Saturday for Samui. (เขาจะออกเรือไปสมุยในวันเสาร์) หมายเหตุ* อย่าลืมนะว่าถ้าประธานเป็นเอกพจน์ กริยาต้องเติม S ห้ามลืมกฎข้อนี้เด็ดขาดนะ!!!

9 The End


ดาวน์โหลด ppt Wellcome To Present Simple Tense.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google