งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102 : เหตุการณ์สำคัญ มีการย้ายเมืองหลวง ญี่ปุ่นสลัดตัวออกจากจีน เป็นสังคมของชนชั้นสูง พุทธศาสนานิกายลี้ลับ ( ตันตระหรือมันตรยาน ) แพร่มาจากจีน และมีผลกระทบต่องานศิลปะ : รูปแบบพุทธประติมากรรม มีใบหน้าถมึงทึง เคร่งเครียด : เรียวบุชินโต : สังเคราะห์ระหว่างลัทธิชินโตและพุทธศาสนา : พุทธจิตรกรรม แผนภาพมณฑล : ประณีตศิลป์ สมัยเฮอันตอนต้น ( โจกัน )

103

104 : เหตุการณ์สำคัญและสังคมที่รวมตัวกันอยู่ในเมืองหลวง การเติบโต ของชนชั้นนักรบ ตามภูมิภาค การแข่งขันทางการเมือง และแสวงหาอำนาจ ระหว่างตระกูลพุทธศาสนานิกายสุขาวดี ( โจโด ) ที่นับถือพระพุทธเจ้าอมิตาภะ แพร่เข้ามา และแพร่หลายมาก นำไปสู่แนวโน้มใหม่ทางศิลปะ : พุทธจิตรกรรม ภาพไรโง ( พระพุทธเจ้าอมิตาภะเสด็จจากสวรรค์ เพื่อมารับวิญญาณผู้มีจิตศรัทธาในพระองค์ขึ้นสู่สวรรค์ ) : จิตรกรรมแบบญี่ปุ่น ภาพเขียนยามาโตเอะและความสำคัญ : สถาปัตยกรรมทางศาสนา ศาลาฟินิกซ์ : ประณีตศิลป์ สมัยเฮอันตอนปลาย ( ฟูจิวาระ )

105 สมัยเฮอัน ตอนปลายเป็นสมัยแห่งการ เปลี่ยนแปลงทางการเมืองตระกูลฟูจิวาระมี อำนาจสูงสุดในการบริหารบ้านเมือง และใน ราชสำนัก องค์จักรพรรดิทรงดำเนินกุศโลบาย ทางการเมือง เพื่อคานอำนาจตระกูลฟูจิวาระ โดยการสละราชสมบัติ และสถาปนาโอรสขึ้น เป็นจักรพรรดิแทนแต่พระองค์ทรงมีอำนาจ และบริหารงานอยู่เบื้องหลังการที่อำนาจ การ บริหาร และการปกครองอ่อนแอลงทั้งใน เมืองหลวง และภูมิภาค ก่อให้เกิดชนชั้นนักรบ ขึ้น และเป็นชนชั้นใหม่ในสมัยเฮอิอัน เมื่อราว คริสตศตวรรษที่ 12 และนำไปสู่การปกครอง แบบรัฐบาลทหารในสมัยคามาคุระ และจะยืน นานต่อมาอีกหลายศตวรรษและทำให้ผลงาน สำคัญทางศิลปะมีชนชั้นนักรบเป็นผู้อุปถัมภ์ สรุป


ดาวน์โหลด ppt

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google