งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสังเคราะห์การ แสวงหาของวันแรก I วจนพิธีกรรมเปิดการสัมมนา โดย พระอัครสังฆราช ฟรังซีสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 1. ท่านทั้งหลายเป็นเกลือดอง แผ่นดิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสังเคราะห์การ แสวงหาของวันแรก I วจนพิธีกรรมเปิดการสัมมนา โดย พระอัครสังฆราช ฟรังซีสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 1. ท่านทั้งหลายเป็นเกลือดอง แผ่นดิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสังเคราะห์การ แสวงหาของวันแรก I วจนพิธีกรรมเปิดการสัมมนา โดย พระอัครสังฆราช ฟรังซีสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 1. ท่านทั้งหลายเป็นเกลือดอง แผ่นดิน 2. ท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างของ โลก 3. นิทานเปรียบเทียบเรื่องผู้หว่าน

2 เมล็ดพืช คือ พระวาจาของพระ เจ้า ดิน คือ เราคริสตชนทุกคน - ดินตามทางเดิน - ดินหิน - ดินกอหนาม - ดินดี

3 4. การเปลี่ยนแปลงชีวิต – พัฒนา ชีวิต ( วิถีเชิงบวก ) ตัวอย่างเรื่องของสุวัฒน์ 3 ระดับ ( ตะปูคดงอเป็นสนิม ) ตัวอย่างเรื่องของสุวัฒน์ 3 ระดับ ( ตะปูคดงอเป็นสนิม ) - ระดับสติปัญญา - ระดับหัวใจ - ระดับจิตวิญญาณ - การ เปลี่ยนแปลง

4 5. พระวาจาของพระเจ้าในชีวิต - อ่าน - รำพึง ไตร่ตรอง - นำพระวาจาไปปฏิบัติ – บังเกิดผล ต่อตนเองและคนรอบ ข้าง / สังคม

5 6. ในการสัมมนาครั้งนี้ เราควร - เปิดใจให้พระจิตเจ้าทำงาน / นำทาง - ให้ทุกแผน อยู่ในแผนของ พระเจ้า - แบ่งปัน เสนอแนะ เพื่อพระศา สนจักรส่วนรวม - แบบอย่างของคริสตชนใน สมัยแรกเริ่ม ซึ่งหมายความว่า เราทุกคนต้องเป็นเกลือ และแสง สว่าง

6 II ภราดา ทินรัตน์ คมกฤส - กระบวนทัศน์ทิศทางงานอภิบาล และวิธีดำเนินการสัมมนาระดับภาค III คุณพลชาติ ไกรบุญ - แนวคิดวิถีเชิงบวก และกระบวนการ 4 ส (4D) - แสวงหา (Discovery) - สานฝัน (Dream) - สรรค์สร้าง (Design) - สืบสาน (Destiny)

7 IV หม่อมหลวง จตุรพิธ ชมพูนุท กระบวนการแสวงหา (Discovery) - คุณค่าของฉันในชุมชนวัด - คุณค่าของฉันในชุมชนวัด - คุณค่าของฉันในการแพร่ ธรรม - คุณค่าของชุมชนวัดของฉัน ** ลักษณะเด่นของประสบการณ์ ร่วม **

8 V สำหรับวันนี้ เข้าสู่ขั้นตอน สานฝัน (Dream) “ ฝันให้ไกล ไปให้ถึง ” ขอบคุณครับด้วยความเคารพ จากคุณพ่อวัชรินทร์ ต้นปรึกษา


ดาวน์โหลด ppt การสังเคราะห์การ แสวงหาของวันแรก I วจนพิธีกรรมเปิดการสัมมนา โดย พระอัครสังฆราช ฟรังซีสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 1. ท่านทั้งหลายเป็นเกลือดอง แผ่นดิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google