งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HAI, WAKARIMASHITA はい、わかりました。. คำศัพท์ใหม่  Ka-ki-masu かきます เขียน  Ta-be-masu たべますกิน, รับประทาน  No-mi-masu のみます ดื่ม  Mi-masu みます ดู  Yo-mi-masu.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HAI, WAKARIMASHITA はい、わかりました。. คำศัพท์ใหม่  Ka-ki-masu かきます เขียน  Ta-be-masu たべますกิน, รับประทาน  No-mi-masu のみます ดื่ม  Mi-masu みます ดู  Yo-mi-masu."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HAI, WAKARIMASHITA はい、わかりました。

2 คำศัพท์ใหม่  Ka-ki-masu かきます เขียน  Ta-be-masu たべますกิน, รับประทาน  No-mi-masu のみます ดื่ม  Mi-masu みます ดู  Yo-mi-masu よみます อ่าน  Kai-masu かいます ซื้อ  Ki-ki-masu ききます ฟัง  Shi-masu します ทำ

3 คำศัพท์ใหม่  I-ki-masu いきます ไป  Ka-e-ri-masu かえりますกลับ  Ki-masu きます มา  De-paa-to デパート ห้างสรรพสินค้า  Ho-te-ru ホテル โรงแรม  Dai-ga-ku だいがく มหาวิทยาลัย  Gin-kou ぎんこう ธนาคาร  To-sho-kan としょかん ห้องสมุด

4 คำศัพท์ใหม่  Pan パン ขนมปัง  Ke-ki ケーキ เค้ก  Pu-re-zen-to プレゼントของขวัญ  Shim-bun しんぶん หนังสือพิมพ์  Zas-shi ざっし นิตยสาร  Ya-sai やさい ผัก  Ku-da-mo-no くだもの ผลไม้  Fu-ku ふく เสื้อผ้า

5 คำศัพท์ใหม่  Gohan ごはん ข้าว  Ongaku おんがく เพลง  Sakkaa サッガーฟุตบอล  Yakyu やきゅうเบสบอล  Eiga えいがภาพยนตร์  Rajio ラジオวิทยุ  Terebi テレビ ทีวี  Nani なにอะไร

6 รูปประโยค N1 Wa N2 E Verb เคลื่อนที่ I-ki-masu Anata wa ( วันเวลา ) Doko, ( สถานที่ ).. E Ki-masu ka Ka-e-ri-masu ( วันเวลา ) คุณจะไปไหน / ไปไหน............ ครับ / ค่ะ Anata wa Ashita Doko E Ikimasu ka? あなた は (あした) どこ へ いきますか。

7 รูปประโยค N1 Wa N2 E Verb เคลื่อนที่ I-ki-masu Watashi wa ( วันเวลา ) …( สถานที่ ).. E Ki-masu ( บ้าน / ประเทศ ) Ka-e-ri- masu ฉันไป / มา / กลับ............ ครับ / ค่ะ Watashi wa Ashita Lotus E Ikimasu わたし は (あした) ロータス へ いきま す。

8 รูปประโยค N1 Wa N2 Wo Verb Ka-ki-masu Ta-be-masu No-mi-masu Anata wa nani Wo Mi-masu ka. Yo-mi-masu Kai-masu Ki-ki-masu Shi-masu คุณ............ อะไรครับ / ค่ะ Anata wa Nani Wo Shimasu ka? あなた は なに を しますか。

9 รูปประโยค N1 Wa N2 Wo Verb Ka-ki-masu Ta-be-masu No-mi-masu Anata wa ( สิ่งของ / สัตว์ / กีฬา ) Wo Mi- masu. Yo-mi-masu Kai-masu Ki-ki-masu Shi-masu คุณ............ อะไรครับ / ค่ะ Watashi wa Gyunyu Wo Nomimasu わたし は ぎゅうにゅう を のみます。

10 การผันคำกริยา รูปปัจจุบัน รูปอดีต I-ki-masu จะไป I-ki-ma-shita ไปแล้ว Ki-masu จะมา Ki-ma-shita มาแล้ว Ka-e-ri-masu จะกลับ Ka-e-ri-ma-shita กลับ แล้ว -- --Masu --Ma-shita

11 Ka-ki-masu かきます

12 Kai-masu かいます

13 Ki-ki-masu ききます

14 Mi-masu みます

15 No-mi-masu のみます

16 Ta-be-masu たべます

17 Yo-mi-masu よみます

18 บทสนทนา KAIWA  A: B San, Chotto…….  B: Hai. Nan desu ka?  A: Kyo wa Doko e Ikimasu ka?  B: Kyo wa C San to Daigaku to Ginkou e Ikimasu. Anata wa?  A: Korekara Depa-to e ikimasu.  C: Nani wo Shimasu ka?  A: …( ชื่อ )……to…( สิ่งของ )……. to …( สิ่งของ ).. Wo …………  A: Sasitorn san to hon to kudamono wo Kaimasu.  C: Un, wakarimashita


ดาวน์โหลด ppt HAI, WAKARIMASHITA はい、わかりました。. คำศัพท์ใหม่  Ka-ki-masu かきます เขียน  Ta-be-masu たべますกิน, รับประทาน  No-mi-masu のみます ดื่ม  Mi-masu みます ดู  Yo-mi-masu.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google