งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไปตรวจสุขภาพ กัน ณ คลีนิคของพระเจ้า ฉันไปที่คลินิกของ พระเจ้า เพื่อตรวจสุขภาพ ประจำปี ฉันได้รับการยืนยันว่า ฉันป่วย :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไปตรวจสุขภาพ กัน ณ คลีนิคของพระเจ้า ฉันไปที่คลินิกของ พระเจ้า เพื่อตรวจสุขภาพ ประจำปี ฉันได้รับการยืนยันว่า ฉันป่วย :"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ไปตรวจสุขภาพ กัน ณ คลีนิคของพระเจ้า

3 ฉันไปที่คลินิกของ พระเจ้า เพื่อตรวจสุขภาพ ประจำปี ฉันได้รับการยืนยันว่า ฉันป่วย :

4 เมื่อพระเจ้าวัดความดันโลหิต ของฉัน พระองค์พบว่า ฉันมีความดัน ต่ำในความอ่อนโยน

5 เมื่อพระเจ้าวัดอุณหภูมิของฉัน ปรอทแจ้งผลที่ 40 องศาของความ กังวล

6 Me hizo un electrocardiograma y el diagnóstico fue que necesitaba varios by pases de amor, porque mis arterias estaban bloqueadas de soledad y no abastecían a mi corazón vacío. เมื่อพระเจ้าตรวจทางเดินโลหิต ของหัวใจ พระองค์พบว่าฉันต้องทำ bypass ความรัก เพราะความโดดเดี่ยวมาขวาง ทางเดินโลหิต และทำให้หัวใจว่างเปล่า

7 ฉันไปดูเรื่องกระดูก พบว่าฉันไม่สามารถ เดินอยู่ข้างๆพี่น้องของฉันได้ และฉันก็ไม่สามารถกอดเพื่อนๆได้ เนื่องจากฉันทำให้กระดูกแตกร้าวด้วย ความอิจฉา

8 También me encontró miopía, ya que no podía ver más allá de las cosas negativas de mi prójimo. พระองค์ยังพบว่าฉันมีสายตาสั้น เพราะฉันไม่สามารถมองข้ามข้อบกพร่อง ของเพื่อนพี่น้องได้

9 เมื่อฉันบ่นเรื่องหูไม่ดี พระองค์วินิจฉัยพบว่า เพราะฉันไม่ยอมฟังเสียงของพระ เจ้าที่ตรัสกับฉันทุกวัน

10 ทั้งหมดนี้ พระเจ้าให้คำปรึกษาแก่ ฉันฟรีๆ ขอบพระคุณในพระเมตตาของ พระองค์ เมื่อฉันออกจากคลินิกมา ฉันเพียง แค่กินยาตามธรรมชาติ ที่พระองค์ให้ไว้โดยผ่านทางวาจา แห่งความจริง นั่นคือ :

11 ทุกๆเช้า ดื่มความรู้คุณหนึ่งแก้วเต็มๆ

12 เมื่อไปทำงาน กินสันติสุขหนึ่งช้อนโต๊ะ

13 ทุกชั่วโมง กินยาความอดทนหนึ่งเม็ด ความ เป็นพี่น้องกันหนึ่งถ้วย และความสุภาพหนึ่งแก้ว

14 เมื่อกลับถึงบ้าน ฉีดความรักหนึ่งเข็ม

15 เมื่อเข้านอน กินมโนธรรมบริสุทธิ์สองเม็ด

16 อย่าเก็บความเศร้าหรือความ ผิดหวัง ที่ผ่านมาตลอดวันนี้เอาไว้

17 พระองค์ประสงค์ให้คุณเพียงสามารถ เข้าใจ ที่จะดำเนินชีวิตตามที่คุณเป็นอยู่ และในสถานการณ์ปัจจุบัน

18 เราจงภาวนาขอพระเจ้า... ขอให้ ทุกวันใหม่ มีพระสัญญา ทุกเวลา มีความหวัง ทุกยามเช้า มีแสงสว่าง ตลอดการเดินทาง มีความช่วยเหลือ เกื้อกูล

19 “ คนสบายดีย่อมไม่ ต้องการหมอแต่คนเจ็บ ไข้ต้องการ ” ( มัทธิว 9,12)


ดาวน์โหลด ppt ไปตรวจสุขภาพ กัน ณ คลีนิคของพระเจ้า ฉันไปที่คลินิกของ พระเจ้า เพื่อตรวจสุขภาพ ประจำปี ฉันได้รับการยืนยันว่า ฉันป่วย :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google