งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เลือกใบไม้ 1 ใบ ที่ท่านชอบ.... แล้ว มาดูเฉลยกันนะ...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เลือกใบไม้ 1 ใบ ที่ท่านชอบ.... แล้ว มาดูเฉลยกันนะ..."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เลือกใบไม้ 1 ใบ ที่ท่านชอบ.... แล้ว มาดูเฉลยกันนะ...

2 ใบไม้ที่ท่านเลือก คือ ใบเงิน ใบไม้ที่ท่านเลือกนั้นงามบริสุทธิ์ ไม่มีตำนิ ทายว่า หน้าที่การงาน หรือ กิจการของท่าน ที่ทำอยู่ จะเจริญรุ่งเรือง สำเร็จลุล่วงทุก ประการ และหากท่านทำทรัพย์สิน สูญหาย ก็จะ ได้คืนภายใน 3 วัน

3 ใบไม้ที่ท่านเลือก คือ ใบรา ใบไม้ที่ท่านเลือกนั้น โคนขาด ทายว่า ท่านจะต้องพลัดพราก จากที่อยู่ อาจจะต้องไปศึกษาต่อ หรือไปทำงานในที่ต่างๆ ส่วน เรื่องความรัก ควรหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาท เพราะจะทำให้ เกิดการเลิกลากัน ได้

4 ใบไม้ที่ท่านเลือก คือ ใบรัก ใบไม้ที่ท่านเลือกนั้นงามบริสุทธิ์ ไม่มีตำนิ ทายว่า ไม่ว่าท่านจะทำ อะไร หรือไปแห่งหน ตำบลใด ก็จะมีแต่คนรักใคร่เอ็นดู ทำ กิจการต่างๆ ก็จะสำเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี

5 ใบไม้ที่ท่านเลือก คือ ใบเงินไหลมาเทมา ใบไม้ที่ท่านเลือกนั้นงามบริสุทธิ์ ไม่มีตำนิ ทายว่า หน้าที่การงาน หรือกิจการของท่านที่ ทำอยู่ จะเจริญรุ่งเรือง สำเร็จลุล่วงทุก ประการ ครอบครัว อยู่เย็นเป็นสุข

6 ใบไม้ที่ท่านเลือก คือ ใบขนุน ใบไม้ที่ท่านเลือกนั้นงามบริสุทธิ์ ไม่มีตำนิ ทายว่า ท่านจะได้รับ การสนับสนุนจากผู้ใหญ่ ทำให้หน้าที่การงานหรือกิจการ ของท่าน ก้าวหน้า ไปได้อย่างรวดเร็ว

7 ใบไม้ที่ท่านเลือก คือ ใบระกำ ใบไม้ที่ท่านเลือกนั้น โคนขาด ทาย ว่า หากท่าน คิดจะลงทุน หรือทำกิจการต่างๆ ในช่วง นี้จะไม่สำเร็จ ควรชะลอการลงทุนไว้ก่อน และ ท่านที่มีคนรักอยู่แล้ว ควรถนอม น้ำใจ กันเอาไว้ อย่าชวนทะเลาะ วิวาท เพราะจะทำให้เกิดการแตกแยกกัน ได้

8 ใบไม้ที่ท่านเลือก คือ ใบตีนเป็ด ใบไม้ที่ท่านเลือกนั้น เป็นรู ทายว่า หากท่านคิดจะทำกิจการใดๆเป็น ของตนเอง หรือคิดจะ หางานทำใหม่ ก็สามารถทำได้โดย ไม่ลำบาก

9 ใบไม้ที่ท่านเลือก คือ ใบมะยม ใบไม้ที่ท่านเลือกนั้น ปลายขาด ทายว่า หากท่าน ประกอบธุรกิจ หรือทำกิจการต่างๆ จะ ต้องใช้ระยะเวลา นานสักนิด จึงจะสำเร็จ ลุล่วงไป ด้วยดี

10 ใบไม้ที่ท่านเลือก คือ ใบทอง ใบไม้ที่ท่านเลือกนั้น ปลายขาด ทายว่า หากท่านคิดจะทำกิจการต่างๆ ในช่วงนี้ หรือคิด จะหางานทำใหม่ ก็ทำได้ แต่ จะต้องใช้ระยะเวลานาน สักนิด จึง จะสำเร็จ


ดาวน์โหลด ppt เลือกใบไม้ 1 ใบ ที่ท่านชอบ.... แล้ว มาดูเฉลยกันนะ...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google