งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เลือกใบไม้ 1 ใบ ที่ท่านชอบ .... แล้วมาดูเฉลยกันนะ...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เลือกใบไม้ 1 ใบ ที่ท่านชอบ .... แล้วมาดูเฉลยกันนะ..."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เลือกใบไม้ 1 ใบ ที่ท่านชอบ .... แล้วมาดูเฉลยกันนะ...
เลือกใบไม้ 1 ใบ ที่ท่านชอบ .... แล้วมาดูเฉลยกันนะ...

2 ใบไม้ที่ท่านเลือก คือ ใบเงิน
ใบไม้ที่ท่านเลือก คือ ใบเงิน ใบไม้ที่ท่านเลือกนั้นงามบริสุทธิ์ ไม่มีตำนิ ทายว่า หน้าที่การงาน หรือ กิจการของท่าน ที่ทำอยู่ จะเจริญรุ่งเรือง สำเร็จลุล่วงทุกประการ และหากท่านทำทรัพย์สินสูญหาย ก็จะ ได้คืนภายใน 3 วัน

3 ใบไม้ที่ท่านเลือก คือ ใบรา
ใบไม้ที่ท่านเลือก คือ ใบรา ใบไม้ที่ท่านเลือกนั้น โคนขาด ทายว่า ท่านจะต้องพลัดพรากจากที่อยู่ อาจจะต้องไปศึกษาต่อ หรือไปทำงานในที่ต่างๆ ส่วนเรื่องความรัก ควรหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาท เพราะจะทำให้ เกิดการเลิกลากันได้

4 ใบไม้ที่ท่านเลือก คือ ใบรัก
ใบไม้ที่ท่านเลือก คือ ใบรัก ใบไม้ที่ท่านเลือกนั้นงามบริสุทธิ์ ไม่มีตำนิ ทายว่า ไม่ว่าท่านจะทำอะไร หรือไปแห่งหน ตำบลใด ก็จะมีแต่คนรักใคร่เอ็นดู ทำกิจการต่างๆ ก็จะสำเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี

5 ใบไม้ที่ท่านเลือก คือ ใบเงินไหลมาเทมา
ใบไม้ที่ท่านเลือก คือ ใบเงินไหลมาเทมา ใบไม้ที่ท่านเลือกนั้นงามบริสุทธิ์ ไม่มีตำนิ ทายว่า หน้าที่การงานหรือกิจการของท่านที่ ทำอยู่ จะเจริญรุ่งเรือง สำเร็จลุล่วงทุกประการ ครอบครัว อยู่เย็นเป็นสุข

6 ใบไม้ที่ท่านเลือก คือ ใบขนุน
ใบไม้ที่ท่านเลือก คือ ใบขนุน ใบไม้ที่ท่านเลือกนั้นงามบริสุทธิ์ ไม่มีตำนิ ทายว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ ทำให้หน้าที่การงานหรือกิจการของท่าน ก้าวหน้า ไปได้อย่างรวดเร็ว

7 ใบไม้ที่ท่านเลือก คือ ใบระกำ
ใบไม้ที่ท่านเลือก คือ ใบระกำ ใบไม้ที่ท่านเลือกนั้น โคนขาด ทายว่า หากท่าน คิดจะลงทุน หรือทำกิจการต่างๆ ในช่วง นี้จะไม่สำเร็จ ควรชะลอการลงทุนไว้ก่อน และท่านที่มีคนรักอยู่แล้ว ควรถนอมน้ำใจ กันเอาไว้ อย่าชวนทะเลาะวิวาท เพราะจะทำให้เกิดการแตกแยกกันได้

8 ใบไม้ที่ท่านเลือก คือ ใบตีนเป็ด
ใบไม้ที่ท่านเลือก คือ ใบตีนเป็ด ใบไม้ที่ท่านเลือกนั้น เป็นรู ทายว่า หากท่านคิดจะทำกิจการใดๆเป็นของตนเอง หรือคิดจะ หางานทำใหม่ ก็สามารถทำได้โดยไม่ลำบาก

9 ใบไม้ที่ท่านเลือก คือ ใบมะยม
ใบไม้ที่ท่านเลือก คือ ใบมะยม ใบไม้ที่ท่านเลือกนั้น ปลายขาด ทายว่า หากท่าน ประกอบธุรกิจ หรือทำกิจการต่างๆ จะ ต้องใช้ระยะเวลา นานสักนิด จึงจะสำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี

10 ใบไม้ที่ท่านเลือก คือ ใบทอง
ใบไม้ที่ท่านเลือก คือ ใบทอง ใบไม้ที่ท่านเลือกนั้น ปลายขาด ทายว่า หากท่านคิดจะทำกิจการต่างๆในช่วงนี้ หรือคิด จะหางานทำใหม่ ก็ทำได้ แต่จะต้องใช้ระยะเวลานาน สักนิด จึงจะสำเร็จ


ดาวน์โหลด ppt เลือกใบไม้ 1 ใบ ที่ท่านชอบ .... แล้วมาดูเฉลยกันนะ...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google