งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ด้วย DESTOP AUTHOR 4.5.7 โดย นายทรงเดช ขุนแท้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ด้วย DESTOP AUTHOR 4.5.7 โดย นายทรงเดช ขุนแท้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ด้วย DESTOP AUTHOR 4.5.7 โดย นายทรงเดช ขุนแท้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

2 การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ด้วย DESTOP AUTHOR 4.5.7 โดย นายทรงเดช ขุนแท้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปรากฎคำถาม รูปแบบคำตอบแบบ RadioBox คำตอบ 3 ตัวเลือก ปรากฎคำตอบ

3 การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ด้วย DESTOP AUTHOR 4.5.7 โดย นายทรงเดช ขุนแท้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ DropdownList CheckBox RadioBox Input TextArea List รูปแบบของข้อทดสอบ

4

5 การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ด้วย DESTOP AUTHOR 4.5.7 โดย นายทรงเดช ขุนแท้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ แสดงผลการทำข้อทดสอบด้วยการ Add Submit Button พิมพ์ข้อความลงบน Button Method เลือกที่ No Information ทำเครื่องหมายถูก ที่ View Result

6 โดย นายทรงเดช ขุนแท้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ด้วย DESTOP AUTHOR 4.5.7 1 2 3 4

7 โดย นายทรงเดช ขุนแท้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลากภาพเพื่อวางลงบนชิ้นงาน


ดาวน์โหลด ppt การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ด้วย DESTOP AUTHOR 4.5.7 โดย นายทรงเดช ขุนแท้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google