งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชนิดของคำ นางสาวสมาพร เอี่ยมจรูญ. ทราบไหมว่าชนิดของคำมี อะไรบ้าง คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน คำอุทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชนิดของคำ นางสาวสมาพร เอี่ยมจรูญ. ทราบไหมว่าชนิดของคำมี อะไรบ้าง คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน คำอุทาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชนิดของคำ นางสาวสมาพร เอี่ยมจรูญ

2 ทราบไหมว่าชนิดของคำมี อะไรบ้าง คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน คำอุทาน

3 คำนามคืออะไร คำที่ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ หรือ สถานที่ เช่น นิด หน่อย เรียน จบแล้ว

4 คำสรรพนามคือะไร คำสรรพนามคือ คำที่ ใช้เรียกชื่อแทน คน สัตว์ สิ่งของ และ สถานที่ เช่น เธอจะไปไหน

5 คำกริยาคืออะไร คำกริยา คือ คำที่ แสดงอาการ สภาพ หรือการกระทำ นกเกาะอยู่บนยอด ไม้

6 คำวิเศษณ์คืออะไร คำวิเศษณ์คือ คำที่ใช้ ขยายคำอื่นๆให้ชัดเจน ขึ้น เช่น สุนัขตัวนี้ขน สวย

7 คำบุพบทคืออะไร คำบุพบทคือ คำที่ใช้ แสดงความสัมพันธ์ เช่น กระต่ายอยู่ใน หมวก

8 คำสันธานคืออะไร คำสันธานคือ คำที่ใช้ เชื่อมประโยค พ่อและแม่นั่งคุย กันทุกวัน

9 คำอุทานคืออะไร คำอุทานคือ คำที่ใช้ แสดงความรู้สึก หรือ อารมณ์ เช่น เอ ! จะไปทาง ไหนดีนะ

10 อ้างอิง http://www.teenee.comhttp://www.teenee http//www.Google.com


ดาวน์โหลด ppt ชนิดของคำ นางสาวสมาพร เอี่ยมจรูญ. ทราบไหมว่าชนิดของคำมี อะไรบ้าง คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน คำอุทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google