งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวสมาพร เอี่ยมจรูญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวสมาพร เอี่ยมจรูญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวสมาพร เอี่ยมจรูญ
ชนิดของคำ นางสาวสมาพร เอี่ยมจรูญ

2 ทราบไหมว่าชนิดของคำมีอะไรบ้าง
คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน คำอุทาน

3 คำนามคืออะไร คำที่ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ หรือสถานที่
เช่น นิด หน่อย เรียนจบแล้ว

4 คำสรรพนามคือะไร คำสรรพนามคือ คำที่ใช้เรียกชื่อแทน คน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่ เช่น เธอจะไปไหน

5 คำกริยาคืออะไร คำกริยา คือ คำที่แสดงอาการ สภาพ หรือการกระทำ
คำกริยา คือ คำที่แสดงอาการ สภาพ หรือการกระทำ นกเกาะอยู่บนยอดไม้

6 คำวิเศษณ์คืออะไร คำวิเศษณ์คือ คำที่ใช้ขยายคำอื่นๆให้ชัดเจนขึ้น
คำวิเศษณ์คือ คำที่ใช้ขยายคำอื่นๆให้ชัดเจนขึ้น เช่น สุนัขตัวนี้ขนสวย

7 คำบุพบทคืออะไร คำบุพบทคือ คำที่ใช้แสดงความสัมพันธ์
คำบุพบทคือ คำที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ เช่น กระต่ายอยู่ในหมวก

8 คำสันธานคืออะไร คำสันธานคือ คำที่ใช้เชื่อมประโยค
คำสันธานคือ คำที่ใช้เชื่อมประโยค พ่อและแม่นั่งคุยกันทุกวัน

9 คำอุทานคืออะไร คำอุทานคือ คำที่ใช้แสดงความรู้สึก หรือ อารมณ์
เช่น เอ ! จะไปทางไหนดีนะ

10 อ้างอิง .com http//


ดาวน์โหลด ppt นางสาวสมาพร เอี่ยมจรูญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google