งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สหกรณ์ที่รวบรวมข้าวโพดเลี้ยง สัตว์จากสมาชิก 1. สหกรณ์การเกษตรนิคมลำตะคอง จำกัด 781 ม.12 ถ. นิคม - ซับพลู หนอง สาหร่าย ปากช่อง จ. นครราชสีมา 0 30130 โทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สหกรณ์ที่รวบรวมข้าวโพดเลี้ยง สัตว์จากสมาชิก 1. สหกรณ์การเกษตรนิคมลำตะคอง จำกัด 781 ม.12 ถ. นิคม - ซับพลู หนอง สาหร่าย ปากช่อง จ. นครราชสีมา 0 30130 โทร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สหกรณ์ที่รวบรวมข้าวโพดเลี้ยง สัตว์จากสมาชิก 1. สหกรณ์การเกษตรนิคมลำตะคอง จำกัด 781 ม.12 ถ. นิคม - ซับพลู หนอง สาหร่าย ปากช่อง จ. นครราชสีมา โทร จังหวัด นครราชสีมา

2 2. สหกรณ์การเกษตรปากช่อง จำกัด 30 ถ. เทศบาล 28 ต. ปากช่อง อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา โทร สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด 400 ถ. สีคิ้ว - ชัยภูมิ 1 ต. สีคิ้ว อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา โทร

3 4. สหกรณ์การเกษตรเทพารักษ์ จำกัด 100 ถ. โกรกสมอ - สำนักตะคร้อ 8 สำนักตะคร้อ เทพารักษ์ จ. นครราชสีมา โทร สหกรณ์การเกษตรลอง จำกัด 164 ถ. จรูญลองรัฐ 6 ต. ห้วยอ้อ อำเภอลอง จ. แพร่ โทร จังหวัดแพร่

4 6. สหกรณ์การเกษตรร้องกวาง จำกัด 343 ถ. ยันตรกิจโกศล ม.6 ต. ร้องเข็ม อ. ร้องกวาง จ. แพร่ โทร สหกรณ์การเกษตรนาหมื่น จำกัด 65 1 เจ้าฟ้า ต. นาทะนุง อ. นา หมื่น จ. น่าน โทร จังหวัดน่าน


ดาวน์โหลด ppt สหกรณ์ที่รวบรวมข้าวโพดเลี้ยง สัตว์จากสมาชิก 1. สหกรณ์การเกษตรนิคมลำตะคอง จำกัด 781 ม.12 ถ. นิคม - ซับพลู หนอง สาหร่าย ปากช่อง จ. นครราชสีมา 0 30130 โทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google