งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สหกรณ์ที่รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสมาชิก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สหกรณ์ที่รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสมาชิก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สหกรณ์ที่รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสมาชิก
จังหวัดนครราชสีมา สหกรณ์การเกษตรนิคมลำตะคอง จำกัด 781 ม.12 ถ.นิคม-ซับพลู หนองสาหร่าย ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทร

2 2. สหกรณ์การเกษตรปากช่อง จำกัด
30 ถ.เทศบาล 28 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทร 3. สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด 400 ถ. สีคิ้ว-ชัยภูมิ 1 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทร

3 จังหวัดแพร่ 4. สหกรณ์การเกษตรเทพารักษ์ จำกัด
4. สหกรณ์การเกษตรเทพารักษ์ จำกัด 100 ถ.โกรกสมอ-สำนักตะคร้อ 8 สำนักตะคร้อ เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา โทร จังหวัดแพร่ 5. สหกรณ์การเกษตรลอง จำกัด 164 ถ.จรูญลองรัฐ 6 ต.ห้วยอ้อ อำเภอลอง จ.แพร่ 54150 โทร

4 จังหวัดน่าน 6. สหกรณ์การเกษตรร้องกวาง จำกัด
6. สหกรณ์การเกษตรร้องกวาง จำกัด 343 ถ.ยันตรกิจโกศล ม.6 ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 โทร จังหวัดน่าน 7. สหกรณ์การเกษตรนาหมื่น จำกัด 65 1 เจ้าฟ้า ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180 โทร


ดาวน์โหลด ppt สหกรณ์ที่รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสมาชิก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google