งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Jatuphum Juanchaiyaphum

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Jatuphum Juanchaiyaphum"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Jatuphum Juanchaiyaphum http://isan.msu.ac.th/jatuphum
Search Engine Jatuphum Juanchaiyaphum

2 Topic What is Search Engine ? Search Engine Providers
Search Engine market share How to use Search Engine

3 What is Search Engine ? เสิร์ชเอนจิน (search engine) หรือ โปรแกรมค้นหา คือ โปรแกรมที่ช่วยใน การสืบค้นหาข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต โดยครอบคลุมทั้งข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เพลง ซอฟต์แวร์ แผนที่ ข้อมูลบุคคล กลุ่มข่าว และอื่น ๆ ซึ่ง แตกต่างกันไปแล้วแต่โปรแกรมหรือผู้ให้บริการแต่ละราย. เสิร์ชเอนจินส่วนใหญ่จะ ค้นหาข้อมูลจากคำสำคัญ (คีย์เวิร์ด) ที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไป จากนั้นก็จะแสดงรายการผลลัพธ์ ที่มันคิดว่าผู้ใช้น่าจะต้องการขึ้นมา ในปัจจุบัน เสิร์ชเอนจินบางตัว เช่น กูเกิล จะบันทึก ประวัติการค้นหาและการเลือกผลลัพธ์ของผู้ใช้ไว้ด้วย และจะนำประวัติที่บันทึกไว้นั้น มาช่วยกรองผลลัพธ์ในการค้นหาครั้งต่อ ๆ ไป

4 Search Engine Providers
,=>live.com => bing.com

5 Search Engine Market Share

6 How to use Search Engine
ใช้คำสำคัญในการค้นหา หรือใช้ร่วมกับเครื่องหมายต่างๆ “ “ + -

7 เครื่องหมายใช้ประกอบการค้นหา
ความหมาย ไม่ใส่ จะได้ผลการค้นหาเหมือนกับใช้เครื่องหมาย + “ ” เชื่อมคำสองคำให้เป็นคำเดียวหรือวลีเดียวกัน แล้วหาเว็บเพจที่ตรงกับคำที่อยู่ใน “ ” + ในกรณีคำค้นมีสองคำขึ้นไป ผลการค้นหาจะต้องมีข้อมูลตรงกับคำค้นทุกคำ - ค้นหาเว็บไซต์ที่ไม่มีคำๆนี้ มักใช้รวมกับเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อื่นๆ เพื่อระบุเงื่อนไข

8 ตัวอย่างคำค้นแบบไม่ใส่เครื่องหมาย

9 ตัวอย่างคำค้นแบบใส่เครื่องหมาย -

10 การกำหนดขอบเขตของคีย์เวิร์ด
Board Matching การค้นหาไม่ใส่เครื่องหมาย “” Phrase Matching การค้นหาจะใส่เครื่องหมาย “key word”

11 Board Matching

12 Phrase Matching

13 การค้นหารูปภาพ (Google.com)

14 การค้นหารูปภาพ (yahoo.com)

15 การค้นหารูปภาพ (bing.com)

16 ค้นหาสถานที่

17 Q&A


ดาวน์โหลด ppt Jatuphum Juanchaiyaphum

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google