งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Search Engine Jatuphum Juanchaiyaphum

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Search Engine Jatuphum Juanchaiyaphum"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Search Engine Jatuphum Juanchaiyaphum http://isan.msu.ac.th/jatuphum

2 Topic What is Search Engine ? Search Engine Providers Search Engine market share How to use Search Engine 2

3 What is Search Engine ? เสิร์ชเอนจิน (search engine) หรือ โปรแกรมค้นหา คือ โปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้นหาข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูล บนอินเทอร์เน็ต โดยครอบคลุมทั้งข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เพลง ซอฟต์แวร์ แผนที่ ข้อมูลบุคคล กลุ่มข่าว และอื่น ๆ ซึ่งแตกต่างกันไปแล้วแต่โปรแกรม หรือผู้ให้บริการแต่ละราย. เสิร์ชเอนจินส่วนใหญ่จะค้นหา ข้อมูลจากคำสำคัญ ( คีย์เวิร์ด ) ที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไป จากนั้นก็ จะแสดงรายการผลลัพธ์ที่มันคิดว่าผู้ใช้น่าจะต้องการ ขึ้นมา ในปัจจุบัน เสิร์ชเอนจินบางตัว เช่น กูเกิล จะบันทึก ประวัติการค้นหาและการเลือกผลลัพธ์ของผู้ใช้ไว้ด้วย และจะนำประวัติที่บันทึกไว้นั้น มาช่วยกรองผลลัพธ์ในการ ค้นหาครั้งต่อ ๆ ไป 3

4 Search Engine Providers www.google.com www.yahoo.com www.msn.com,=>live.com => bing.com www.msn.com www.altavista.com www.sanook.com 4

5 Search Engine Market Share 5

6 How to use Search Engine  ใช้คำสำคัญในการค้นหา  หรือใช้ร่วมกับเครื่องหมายต่างๆ “ “ + - 6

7 เครื่องหมายใช้ประกอบการค้นหา เครื่องหมา ย ความหมาย ไม่ใส่จะได้ผลการค้นหาเหมือนกับใช้ เครื่องหมาย + “ ” เชื่อมคำสองคำให้เป็นคำเดียวหรือ วลีเดียวกัน แล้วหาเว็บเพจที่ตรง กับคำที่อยู่ใน “ ” + ในกรณีคำค้นมีสองคำขึ้นไป ผล การค้นหาจะต้องมีข้อมูลตรงกับ คำค้นทุกคำ - ค้นหาเว็บไซต์ที่ไม่มีคำๆนี้ มักใช้ รวมกับเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ อื่นๆ เพื่อระบุเงื่อนไข 7

8 ตัวอย่างคำค้นแบบไม่ใส่เครื่องหมาย 8

9 ตัวอย่างคำค้นแบบใส่เครื่องหมาย - 9

10 การกำหนดขอบเขตของคีย์เวิร์ด Board Matching ▫ การค้นหาไม่ใส่เครื่องหมาย “” Phrase Matching ▫ การค้นหาจะใส่เครื่องหมาย “key word” 10

11 Board Matching 11

12 Phrase Matching 12

13 การค้นหารูปภาพ (Google.com) 13

14 การค้นหารูปภาพ (yahoo.com) 14

15 การค้นหารูปภาพ (bing.com) 15

16 ค้นหาสถานที่ 16

17 Q&A 17


ดาวน์โหลด ppt Search Engine Jatuphum Juanchaiyaphum

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google