งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ สาธารณสุขศาสตร์สัมพันธ์ # ๑ ” รวมน้ำใจศิษย์เก่า – ศิษย์ปัจจุบัน จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า สาธารณสุขศาสตร์ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ. ศ. ๒๕๕๕ เวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ สาธารณสุขศาสตร์สัมพันธ์ # ๑ ” รวมน้ำใจศิษย์เก่า – ศิษย์ปัจจุบัน จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า สาธารณสุขศาสตร์ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ. ศ. ๒๕๕๕ เวลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ สาธารณสุขศาสตร์สัมพันธ์ # ๑ ” รวมน้ำใจศิษย์เก่า – ศิษย์ปัจจุบัน จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า สาธารณสุขศาสตร์ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ. ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๖. ๐๐ – ๒๒. ๐๐ น. ณ ลานร่มไทร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ( จัดโดย... ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสโมสรนิสิตคณะสาธารณสุข ศาสตร์ ) บัตรราคา ๕๐๐ บาท / ท่าน บัตรงานราตรีคืนสู่เหย้า

2 “ สาธารณสุขศาสตร์สัมพันธ์ # ๑ ” รวมน้ำใจศิษย์เก่า – ศิษย์ปัจจุบัน จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า สาธารณสุขศาสตร์ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ. ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๖. ๐๐ – ๒๒. ๐๐ น. ณ ลานร่มไทร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ( จัดโดย... ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสโมสรนิสิตคณะสาธารณสุข ศาสตร์ ) บัตรราคา ๕๐๐ บาท / ท่าน บัตรงานราตรีคืนสู่เหย้า

3 “ สาธารณสุขศาสตร์สัมพันธ์ # ๑ ” รวมน้ำใจศิษย์เก่า – ศิษย์ปัจจุบัน จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า สาธารณสุขศาสตร์ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ. ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๖. ๐๐ – ๒๒. ๐๐ น. ณ ลานร่มไทร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ( จัดโดย... ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสโมสรนิสิตคณะสาธารณสุข ศาสตร์ ) บัตรราคา ๕๐๐ บาท / ท่าน บัตรงานราตรีคืนสู่เหย้า

4 “ สาธารณสุขศาสตร์สัมพันธ์ # ๑ ” รวมน้ำใจศิษย์เก่า – ศิษย์ปัจจุบัน จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า สาธารณสุขศาสตร์ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ. ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๖. ๐๐ – ๒๒. ๐๐ น. ณ ลานร่มไทร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ( จัดโดย... ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสโมสรนิสิตคณะสาธารณสุข ศาสตร์ ) บัตรราคา ๕๐๐ บาท / ท่าน บัตรงานราตรีคืนสู่เหย้า


ดาวน์โหลด ppt “ สาธารณสุขศาสตร์สัมพันธ์ # ๑ ” รวมน้ำใจศิษย์เก่า – ศิษย์ปัจจุบัน จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า สาธารณสุขศาสตร์ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ. ศ. ๒๕๕๕ เวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google