งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 CHAPTER 9 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Sinusoidal Steady-State Analysis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 CHAPTER 9 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Sinusoidal Steady-State Analysis."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 CHAPTER 9 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Sinusoidal Steady-State Analysis

2 2 วัตถุประสงค์ และเนื้อหา A. Aurasopon Electric Circuits ( ) เนื้อหา การวิเคราะห์แบบโนด วงจรสมมูลย์เทวินินและนอร์ตัน การวิเคราะห์แบบเมช การเปลี่ยนรูปแหล่งจ่าย ทฤษฎีซุปเปอร์โพสิชัน

3 3 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Node equation หากระแส Time domai n Freque ncy domai n

4 4 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) KCL วิเคราะห์ที่โนด 1 ที่โนด 2 แทน ในสมการด้านบน (1)(1) (2) Node equation

5 5 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) จากสมการที่ Node equation กฎของคาร์เมอร์ กระแส (1)(1) (2) และ

6 6 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Mesh equation หากระแส KVL วิเคราะห์เมช 1 (1)(1) เมช 2 (2)

7 7 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Mesh equation สำหรับเมชที่ 3, แทนลงในสมการที่ (1)(1) (2) และ (3) (4) กฎของคาร์เมอร์ กระแส

8 8 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Superposition theorem หาแรงดัน กำหนด โดยที่หาได้จากแหล่งจ่ายแรงดัน 5-V หาได้จากแหล่งจ่ายแรงดัน หาได้จากแหล่งจ่ายกระแส

9 9 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Mesh equation หา

10 10 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) หา Mesh equation จากรูปอิมพีแดนซ์รวมคือ ใช้กฎการแบ่งแรงดันได้ดังนี้

11 11 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Mesh equation หา จากรูปอิมพีแดนซ์รวมคือ ใช้กฎการแบ่งกระแสได้ดังนี้

12 12 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Source transformation หาแรงดัน

13 13 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Source transformation เปลี่ยนรูปแหล่งจ่ายแรงดันเป็นแหล่งจ่ายกระแสดังรูป ( ก ) รวมตัวต้านทาน ที่ต่อขนานกับ เปลี่ยนรูปแหล่งจ่ายกระแสเป็นแหล่งจ่ายแรงดันดังรูป ( ข ) ใช้กฎแบ่งแรงดัน

14 14 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Thevenin and Norton’s theorems วงจรสมมูลย์ เทวินิน วงจรสมมูลย์ นอร์ตัน ความสัมพันธ์ของทฤษฎีทั้งสอง

15 15 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Thevenin and Norton’s theorems เขียนวงจรสมมูลย์ที่ขั้ว a - b หาหา โดยการเซทแหล่งจ่ายแรงดันเท่ากับศูนย์

16 16 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Thevenin and Norton’s theorems ทำการหาหากระแสและ KVL ในลูปบน


ดาวน์โหลด ppt 1 CHAPTER 9 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Sinusoidal Steady-State Analysis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google