งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Sinusoidal Steady-State Analysis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Sinusoidal Steady-State Analysis"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Sinusoidal Steady-State Analysis
CHAPTER 9 Sinusoidal Steady-State Analysis A. Aurasopon Electric Circuits ( )

2 วัตถุประสงค์และเนื้อหา
การวิเคราะห์แบบโนด การวิเคราะห์แบบเมช ทฤษฎีซุปเปอร์โพสิชัน การเปลี่ยนรูปแหล่งจ่าย วงจรสมมูลย์เทวินินและนอร์ตัน A. Aurasopon Electric Circuits ( )

3 Node equation หากระแส Time domain Frequency domain A. Aurasopon
Electric Circuits ( )

4 Node equation KCL วิเคราะห์ที่โนด 1 (1) ที่โนด 2 ในสมการด้านบน แทน (2)
A. Aurasopon Electric Circuits ( )

5 Node equation จากสมการที่ (1) และ (2) กฎของคาร์เมอร์ กระแส
A. Aurasopon Electric Circuits ( )

6 Mesh equation หากระแส KVL วิเคราะห์เมช 1 (1) เมช 2 (2) A. Aurasopon
Electric Circuits ( )

7 Mesh equation สำหรับเมชที่ 3, แทนลงในสมการที่ (1) และ (2) (3) (4)
กฎของคาร์เมอร์ กระแส A. Aurasopon Electric Circuits ( )

8 Superposition theorem
หาแรงดัน กำหนด โดยที่ หาได้จากแหล่งจ่ายแรงดัน 5-V หาได้จากแหล่งจ่ายแรงดัน หาได้จากแหล่งจ่ายกระแส A. Aurasopon Electric Circuits ( )

9 Mesh equation หา A. Aurasopon Electric Circuits ( )

10 จากรูปอิมพีแดนซ์รวมคือ
Mesh equation หา จากรูปอิมพีแดนซ์รวมคือ ใช้กฎการแบ่งแรงดันได้ดังนี้ A. Aurasopon Electric Circuits ( )

11 จากรูปอิมพีแดนซ์รวมคือ
Mesh equation หา จากรูปอิมพีแดนซ์รวมคือ ใช้กฎการแบ่งกระแสได้ดังนี้ A. Aurasopon Electric Circuits ( )

12 Source transformation
หาแรงดัน A. Aurasopon Electric Circuits ( )

13 Source transformation
เปลี่ยนรูปแหล่งจ่ายแรงดันเป็นแหล่งจ่ายกระแสดังรูป (ก) รวมตัวต้านทาน ที่ต่อขนานกับ เปลี่ยนรูปแหล่งจ่ายกระแสเป็นแหล่งจ่ายแรงดันดังรูป (ข) ใช้กฎแบ่งแรงดัน A. Aurasopon Electric Circuits ( )

14 Thevenin and Norton’s theorems
วงจรสมมูลย์เทวินิน วงจรสมมูลย์นอร์ตัน ความสัมพันธ์ของทฤษฎีทั้งสอง A. Aurasopon Electric Circuits ( )

15 Thevenin and Norton’s theorems
เขียนวงจรสมมูลย์ที่ขั้ว a - b หา โดยการเซทแหล่งจ่ายแรงดันเท่ากับศูนย์ A. Aurasopon Electric Circuits ( )

16 Thevenin and Norton’s theorems
ทำการหา หากระแส และ KVL ในลูปบน A. Aurasopon Electric Circuits ( )


ดาวน์โหลด ppt Sinusoidal Steady-State Analysis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google