งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 CHAPTER 9 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Sinusoidal Steady-State Analysis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 CHAPTER 9 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Sinusoidal Steady-State Analysis."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 CHAPTER 9 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Sinusoidal Steady-State Analysis

2 2 วัตถุประสงค์ และเนื้อหา A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) เนื้อหา การวิเคราะห์แบบโนด วงจรสมมูลย์เทวินินและนอร์ตัน การวิเคราะห์แบบเมช การเปลี่ยนรูปแหล่งจ่าย ทฤษฎีซุปเปอร์โพสิชัน

3 3 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Node equation หากระแส Time domai n Freque ncy domai n

4 4 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) KCL วิเคราะห์ที่โนด 1 ที่โนด 2 แทน ในสมการด้านบน (1)(1) (2) Node equation

5 5 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) จากสมการที่ Node equation กฎของคาร์เมอร์ กระแส (1)(1) (2) และ

6 6 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Mesh equation หากระแส KVL วิเคราะห์เมช 1 (1)(1) เมช 2 (2)

7 7 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Mesh equation สำหรับเมชที่ 3, แทนลงในสมการที่ (1)(1) (2) และ (3) (4) กฎของคาร์เมอร์ กระแส

8 8 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Superposition theorem หาแรงดัน กำหนด โดยที่หาได้จากแหล่งจ่ายแรงดัน 5-V หาได้จากแหล่งจ่ายแรงดัน หาได้จากแหล่งจ่ายกระแส

9 9 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Mesh equation หา

10 10 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) หา Mesh equation จากรูปอิมพีแดนซ์รวมคือ ใช้กฎการแบ่งแรงดันได้ดังนี้

11 11 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Mesh equation หา จากรูปอิมพีแดนซ์รวมคือ ใช้กฎการแบ่งกระแสได้ดังนี้

12 12 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Source transformation หาแรงดัน

13 13 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Source transformation เปลี่ยนรูปแหล่งจ่ายแรงดันเป็นแหล่งจ่ายกระแสดังรูป ( ก ) รวมตัวต้านทาน ที่ต่อขนานกับ เปลี่ยนรูปแหล่งจ่ายกระแสเป็นแหล่งจ่ายแรงดันดังรูป ( ข ) ใช้กฎแบ่งแรงดัน

14 14 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Thevenin and Norton’s theorems วงจรสมมูลย์ เทวินิน วงจรสมมูลย์ นอร์ตัน ความสัมพันธ์ของทฤษฎีทั้งสอง

15 15 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Thevenin and Norton’s theorems เขียนวงจรสมมูลย์ที่ขั้ว a - b หาหา โดยการเซทแหล่งจ่ายแรงดันเท่ากับศูนย์

16 16 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Thevenin and Norton’s theorems ทำการหาหากระแสและ KVL ในลูปบน


ดาวน์โหลด ppt 1 CHAPTER 9 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Sinusoidal Steady-State Analysis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google