งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 CHAPTER 11 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Two-port Networks.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 CHAPTER 11 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Two-port Networks."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 CHAPTER 11 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Two-port Networks

2 2 วัตถุประสงค์ และเนื้อหา A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) เนื้อหา ตัวแปรอิมพีแดนซ์ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ตัวแปรแอทมิทแตนซ์ ตัวแปรสายส่ง ตัวแปรผสมผสาน การเชื่อมต่อเน็ทเวิร์ค บทแนะนำ

3 3 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Introduction เน็ทเวิร์คแบบหนึ่งพอร์ตและเน็ทเวิร์คแบบสองพอร์ต

4 4 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) หาความสัมพันธ์ของตัวแปรอิมพีแดนซ์ z Impedance parameters

5 5 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) คืออิมพีแดนซ์ในขณะเปิดวงจรที่เอ๊าต์พุต ( อินพุตอิมพีแดนซ์วงจรเปิด ) คืออิมพีแดนซ์วงจรเปิดถ่ายโอนจากพอร์ต 1 มายังพอร์ต 2 คืออิมพีแดนซ์วงจรเปิดถ่ายโอนจากพอร์ต 2 มายังพอร์ต 1 คืออิมพีแดนซ์ในขณะเปิดวงจรที่อินพุต ( เอ๊าต์พุตอิมพีแดนซ์วงจรเปิด ) Impedance parameters

6 6 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Example หาตัวแปรอิมพีแดนซ์ Z คำนวณหา และ โดยป้อนแหล่งจ่ายแรงดัน และเปิดวงจรที่เอ๊าต์พุต เข้าที่พอร์ตอินพุต Impedance parameters

7 7 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) คำนวณหา และ โดยป้อนแหล่งจ่ายแรงดัน และเปิดวงจรที่เอ๊าต์พุต เข้าที่พอร์ทอินพุต Impedance parameters

8 8 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Admittance parameters หาความสัมพันธ์ของตัวแปรแอทมิทแตนซ์ y

9 9 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Admittance parameters คำนวณหาตัวแปร y คือลัดวงจรแอทมิทแตนซ์ด้านอินพุต คือลัดวงจรแอทมิทแตนซ์ถ่ายโอนจากพอร์ต 2 มายังพอร์ต 1 คือลัดวงจรแอทมิทแตนซ์ถ่ายโอนจากพอร์ต 1 มายังพอรตท 2 คือลัดวงจรแอทมิทแตนซ์ด้านเอ๊าต์พุต

10 10 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Admittance parameters Example หาตัวแปรอิมพีแดนซ์ y คำนวณหา และ โดยป้อนแหล่งจ่ายกระแสเข้าที่พอร์ต 1 และลัดวงจรที่พอร์ต 2

11 11 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) KCL ที่โนด 1 Admittance parameters จาก ดังนั้น จะได้ และ

12 12 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Admittance parameters KCL ที่โนด 2 จะได้ คำนวณหา และ

13 13 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) KCL ที่โนด 1 จาก ดังนั้น จะได้ KCL ที่โนด 2 Admittance parameters

14 14 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Hybrid parameters ความสัมพันธ์ของตัวแปรผสมผสาน h

15 15 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Hybrid parameters คำนวณหาตัวแปร h คือลัดวงจรอิมพีแดนซ์ด้านอินพุต คือเปิดวงจรอัตราขยายแรงดันไฟฟ้ากลับด้าน คือลัดวงจรอัตราขยายกระแสไฟฟ้าด้านหน้า คือเปิดงจรแอทมิทแตนซ์ด้านเอ๊าต์พุต

16 16 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Hybrid parameters Example หาตัวแปรผสมผสาน h หา และ

17 17 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) หา และ Hybrid parameters

18 18 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Transmission Parameters ความสัมพันธ์ของตัวแปรสายส่ง

19 19 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) คำนวณหาตัวแปร Transmission Parameters คืออัตราส่วนแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดไร้หน่วย คืออิมพีแดนซ์ถ่ายโอนลัดวงจร ลบ คืออัตราส่วนแอทมิทแตนซ์ถ่ายโอนวงจรเปิด ( ซีเมนส์, S) คืออัตราส่วนกระแสไฟฟ้ลัดวงจรลบไร้หน่วย

20 20 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Transmission Parameters Example กำหนดตัวแปรสายส่ง คำนวณหา ที่ทำให้เกิดกำลังสูงสุด แทนค่าตัวแปร ที่กำหนดลงในสมการหาตัวแปรสายส่ง (1)(1) (2)(2)

21 21 Transmission Parameters แทนลงในสมการที่ (1) หรือ จากสมการที่ (2) และ (3) (3)(3) A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

22 22 Transmission Parameters พอร์ตเอ๊าต์พุต และที่พอร์ตอินพุต แทนลงในสมการที่ (1) และ (2) (4)(4) (5)(5) แทนสมการที่ (5) ลงในสมการที่ (4) A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

23 23 Transmission Parameters ดังนั้นจะ ได้ กำลังสูงสุดคือ แล ะ ที่ทำให้เกิด กำลังสูงสุด A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

24 24 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Interconnection of networks เน็ทเวิร์คต่อแบบอนุกรม สำหรับเน็ทเวิร์ค

25 25 จากรูปจะได้ ดังนั้น จะได้ผลลัพธ์ของตัวแปร z สำหรับเน็ทเวิร์คทั้งสอง Interconnection of networks A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

26 26 Interconnection of networks A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) เน็ทเวิร์คสองพอร์ตต่อกันแบบขนาน ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและกระแส

27 27 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Interconnection of networks ใช้กฎพื้นฐานของวงจรขนาน ดังนั้น จะได้ผลลัพธ์ของตัวแปร y สำหรับเน็ทเวิร์คทั้งสอง

28 28 Interconnection of networks A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) เน็ทเวิร์คต่อแบบขั้นบันได

29 29 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Interconnection of networks จากรูปจะได้ความสัมพันธ์ดังนี้ จะได้ตัวแปรสายส่งดังนี้

30 30 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Interconnection of networks ตัวอย่างที่ 11.1 จากรูปเน็ทเวิร์คต่อกันแบบอนุกรมดังนั้น

31 31 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Interconnection of networks ในขณะที่ จากรูปเน็ทเวิร์คต่อกันแบบอนุกรมดังนั้น ที่พอร์ตอินพุต ที่พอร์ตเอ๊าต์พุต (1)(1) (2)(2) (3)(3) (4)(4)

32 32 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Interconnection of networks แทนสมการที่ (3) และ (4) ลงใน (1) จะได้ (5)(5) แทนสมการที่ (4) ลงใน (2) จะได้ แทนสมการที่ (6) ลงใน (5) จะได้ (6)

33 33 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Interconnection of networks ตัวอย่างที่ 11.2 คำนวณหาตัวแปร y เน็ทเวิร์คสองตัวต่อกันแบบขนาน กำหนดเน็ทเวิร์คตัวบน และเน็ทเวิร์คตัวล่าง

34 34 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Interconnection of networks และ จะได้ผลลัพธ์ของเน็ทเวิร์คทั้งสอง


ดาวน์โหลด ppt 1 CHAPTER 11 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Two-port Networks.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google