งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHAPTER 11 Two-port Networks

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHAPTER 11 Two-port Networks"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CHAPTER 11 Two-port Networks
A. Aurasopon Electric Circuits ( )

2 วัตถุประสงค์และเนื้อหา
บทแนะนำ ตัวแปรอิมพีแดนซ์ ตัวแปรแอทมิทแตนซ์ ตัวแปรผสมผสาน ตัวแปรสายส่ง ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การเชื่อมต่อเน็ทเวิร์ค A. Aurasopon Electric Circuits ( )

3 เน็ทเวิร์คแบบหนึ่งพอร์ตและเน็ทเวิร์คแบบสองพอร์ต
Introduction เน็ทเวิร์คแบบหนึ่งพอร์ตและเน็ทเวิร์คแบบสองพอร์ต A. Aurasopon Electric Circuits ( )

4 หาความสัมพันธ์ของตัวแปรอิมพีแดนซ์ z
Impedance parameters หาความสัมพันธ์ของตัวแปรอิมพีแดนซ์ z A. Aurasopon Electric Circuits ( )

5 คืออิมพีแดนซ์ในขณะเปิดวงจรที่เอ๊าต์พุต (อินพุตอิมพีแดนซ์วงจรเปิด)
Impedance parameters คืออิมพีแดนซ์ในขณะเปิดวงจรที่เอ๊าต์พุต (อินพุตอิมพีแดนซ์วงจรเปิด) คืออิมพีแดนซ์วงจรเปิดถ่ายโอนจากพอร์ต 1 มายังพอร์ต 2 คืออิมพีแดนซ์วงจรเปิดถ่ายโอนจากพอร์ต 2 มายังพอร์ต 1 คืออิมพีแดนซ์ในขณะเปิดวงจรที่อินพุต (เอ๊าต์พุตอิมพีแดนซ์วงจรเปิด) A. Aurasopon Electric Circuits ( )

6 Example หาตัวแปรอิมพีแดนซ์ Z
Impedance parameters Example หาตัวแปรอิมพีแดนซ์ Z คำนวณหา และ โดยป้อนแหล่งจ่ายแรงดัน เข้าที่พอร์ตอินพุต และเปิดวงจรที่เอ๊าต์พุต A. Aurasopon Electric Circuits ( )

7 โดยป้อนแหล่งจ่ายแรงดัน เข้าที่พอร์ทอินพุต และเปิดวงจรที่เอ๊าต์พุต
Impedance parameters คำนวณหา และ โดยป้อนแหล่งจ่ายแรงดัน เข้าที่พอร์ทอินพุต และเปิดวงจรที่เอ๊าต์พุต A. Aurasopon Electric Circuits ( )

8 Admittance parameters
หาความสัมพันธ์ของตัวแปรแอทมิทแตนซ์ y A. Aurasopon Electric Circuits ( )

9 Admittance parameters
คำนวณหาตัวแปร y คือลัดวงจรแอทมิทแตนซ์ด้านอินพุต คือลัดวงจรแอทมิทแตนซ์ถ่ายโอนจากพอร์ต 2 มายังพอร์ต 1 คือลัดวงจรแอทมิทแตนซ์ถ่ายโอนจากพอร์ต 1 มายังพอรตท 2 คือลัดวงจรแอทมิทแตนซ์ด้านเอ๊าต์พุต A. Aurasopon Electric Circuits ( )

10 Admittance parameters
Example หาตัวแปรอิมพีแดนซ์ y คำนวณหา และ โดยป้อนแหล่งจ่ายกระแสเข้าที่พอร์ต 1 และลัดวงจรที่พอร์ต 2 A. Aurasopon Electric Circuits ( )

11 Admittance parameters
KCL ที่โนด 1 จาก ดังนั้น จะได้ และ A. Aurasopon Electric Circuits ( )

12 Admittance parameters
KCL ที่โนด 2 จะได้ คำนวณหา และ A. Aurasopon Electric Circuits ( )

13 Admittance parameters
KCL ที่โนด 1 จาก ดังนั้น จะได้ KCL ที่โนด 2 A. Aurasopon Electric Circuits ( )

14 ความสัมพันธ์ของตัวแปรผสมผสาน h
Hybrid parameters ความสัมพันธ์ของตัวแปรผสมผสาน h A. Aurasopon Electric Circuits ( )

15 คือลัดวงจรอิมพีแดนซ์ด้านอินพุต
Hybrid parameters คำนวณหาตัวแปร h คือลัดวงจรอิมพีแดนซ์ด้านอินพุต คือเปิดวงจรอัตราขยายแรงดันไฟฟ้ากลับด้าน คือลัดวงจรอัตราขยายกระแสไฟฟ้าด้านหน้า คือเปิดงจรแอทมิทแตนซ์ด้านเอ๊าต์พุต A. Aurasopon Electric Circuits ( )

16 Example หาตัวแปรผสมผสาน h
Hybrid parameters Example หาตัวแปรผสมผสาน h หา และ A. Aurasopon Electric Circuits ( )

17 Hybrid parameters หา และ A. Aurasopon Electric Circuits ( )

18 Transmission Parameters
ความสัมพันธ์ของตัวแปรสายส่ง A. Aurasopon Electric Circuits ( )

19 Transmission Parameters
คำนวณหาตัวแปร คืออัตราส่วนแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดไร้หน่วย คืออิมพีแดนซ์ถ่ายโอนลัดวงจรลบ คืออัตราส่วนแอทมิทแตนซ์ถ่ายโอนวงจรเปิด (ซีเมนส์, S) คืออัตราส่วนกระแสไฟฟ้ลัดวงจรลบไร้หน่วย A. Aurasopon Electric Circuits ( )

20 Transmission Parameters
Example กำหนดตัวแปรสายส่ง คำนวณหา ที่ทำให้เกิดกำลังสูงสุด แทนค่าตัวแปร ที่กำหนดลงในสมการหาตัวแปรสายส่ง (1) (2) A. Aurasopon Electric Circuits ( )

21 Transmission Parameters
หรือ แทนลงในสมการที่ (1) (3) จากสมการที่ (2) และ (3) A. Aurasopon Electric Circuits ( )

22 Transmission Parameters
พอร์ตเอ๊าต์พุต และที่พอร์ตอินพุต แทนลงในสมการที่ (1) และ (2) (4) (5) แทนสมการที่ (5) ลงในสมการที่ (4) A. Aurasopon Electric Circuits ( )

23 Transmission Parameters
ดังนั้นจะได้ และ ที่ทำให้เกิดกำลังสูงสุด กำลังสูงสุดคือ A. Aurasopon Electric Circuits ( )

24 Interconnection of networks
เน็ทเวิร์คต่อแบบอนุกรม สำหรับเน็ทเวิร์ค สำหรับเน็ทเวิร์ค A. Aurasopon Electric Circuits ( )

25 Interconnection of networks
จากรูปจะได้ ดังนั้น จะได้ผลลัพธ์ของตัวแปร z สำหรับเน็ทเวิร์คทั้งสอง A. Aurasopon Electric Circuits ( )

26 Interconnection of networks
เน็ทเวิร์คสองพอร์ตต่อกันแบบขนาน ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและกระแส A. Aurasopon Electric Circuits ( )

27 Interconnection of networks
ใช้กฎพื้นฐานของวงจรขนาน ดังนั้น จะได้ผลลัพธ์ของตัวแปร y สำหรับเน็ทเวิร์คทั้งสอง A. Aurasopon Electric Circuits ( )

28 Interconnection of networks
เน็ทเวิร์คต่อแบบขั้นบันได A. Aurasopon Electric Circuits ( )

29 Interconnection of networks
จากรูปจะได้ความสัมพันธ์ดังนี้ จะได้ตัวแปรสายส่งดังนี้ A. Aurasopon Electric Circuits ( )

30 Interconnection of networks
ตัวอย่างที่ 11.1 จากรูปเน็ทเวิร์คต่อกันแบบอนุกรมดังนั้น A. Aurasopon Electric Circuits ( )

31 Interconnection of networks
ในขณะที่ (1) (2) ที่พอร์ตอินพุต (3) ที่พอร์ตเอ๊าต์พุต (4) จากรูปเน็ทเวิร์คต่อกันแบบอนุกรมดังนั้น A. Aurasopon Electric Circuits ( )

32 Interconnection of networks
แทนสมการที่ (3) และ (4) ลงใน (1) จะได้ (5) แทนสมการที่ (4) ลงใน (2) จะได้ (6) แทนสมการที่ (6) ลงใน (5) จะได้ A. Aurasopon Electric Circuits ( )

33 Interconnection of networks
ตัวอย่างที่ 11.2 คำนวณหาตัวแปร y กำหนดเน็ทเวิร์คตัวบน และเน็ทเวิร์คตัวล่าง เน็ทเวิร์คสองตัวต่อกันแบบขนาน A. Aurasopon Electric Circuits ( )

34 Interconnection of networks
และ จะได้ผลลัพธ์ของเน็ทเวิร์คทั้งสอง A. Aurasopon Electric Circuits ( )


ดาวน์โหลด ppt CHAPTER 11 Two-port Networks

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google