งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 CHAPTER 11 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Two-port Networks.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 CHAPTER 11 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Two-port Networks."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 CHAPTER 11 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Two-port Networks

2 2 วัตถุประสงค์ และเนื้อหา A. Aurasopon Electric Circuits ( ) เนื้อหา ตัวแปรอิมพีแดนซ์ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ตัวแปรแอทมิทแตนซ์ ตัวแปรสายส่ง ตัวแปรผสมผสาน การเชื่อมต่อเน็ทเวิร์ค บทแนะนำ

3 3 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Introduction เน็ทเวิร์คแบบหนึ่งพอร์ตและเน็ทเวิร์คแบบสองพอร์ต

4 4 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) หาความสัมพันธ์ของตัวแปรอิมพีแดนซ์ z Impedance parameters

5 5 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) คืออิมพีแดนซ์ในขณะเปิดวงจรที่เอ๊าต์พุต ( อินพุตอิมพีแดนซ์วงจรเปิด ) คืออิมพีแดนซ์วงจรเปิดถ่ายโอนจากพอร์ต 1 มายังพอร์ต 2 คืออิมพีแดนซ์วงจรเปิดถ่ายโอนจากพอร์ต 2 มายังพอร์ต 1 คืออิมพีแดนซ์ในขณะเปิดวงจรที่อินพุต ( เอ๊าต์พุตอิมพีแดนซ์วงจรเปิด ) Impedance parameters

6 6 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Example หาตัวแปรอิมพีแดนซ์ Z คำนวณหา และ โดยป้อนแหล่งจ่ายแรงดัน และเปิดวงจรที่เอ๊าต์พุต เข้าที่พอร์ตอินพุต Impedance parameters

7 7 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) คำนวณหา และ โดยป้อนแหล่งจ่ายแรงดัน และเปิดวงจรที่เอ๊าต์พุต เข้าที่พอร์ทอินพุต Impedance parameters

8 8 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Admittance parameters หาความสัมพันธ์ของตัวแปรแอทมิทแตนซ์ y

9 9 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Admittance parameters คำนวณหาตัวแปร y คือลัดวงจรแอทมิทแตนซ์ด้านอินพุต คือลัดวงจรแอทมิทแตนซ์ถ่ายโอนจากพอร์ต 2 มายังพอร์ต 1 คือลัดวงจรแอทมิทแตนซ์ถ่ายโอนจากพอร์ต 1 มายังพอรตท 2 คือลัดวงจรแอทมิทแตนซ์ด้านเอ๊าต์พุต

10 10 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Admittance parameters Example หาตัวแปรอิมพีแดนซ์ y คำนวณหา และ โดยป้อนแหล่งจ่ายกระแสเข้าที่พอร์ต 1 และลัดวงจรที่พอร์ต 2

11 11 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) KCL ที่โนด 1 Admittance parameters จาก ดังนั้น จะได้ และ

12 12 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Admittance parameters KCL ที่โนด 2 จะได้ คำนวณหา และ

13 13 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) KCL ที่โนด 1 จาก ดังนั้น จะได้ KCL ที่โนด 2 Admittance parameters

14 14 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Hybrid parameters ความสัมพันธ์ของตัวแปรผสมผสาน h

15 15 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Hybrid parameters คำนวณหาตัวแปร h คือลัดวงจรอิมพีแดนซ์ด้านอินพุต คือเปิดวงจรอัตราขยายแรงดันไฟฟ้ากลับด้าน คือลัดวงจรอัตราขยายกระแสไฟฟ้าด้านหน้า คือเปิดงจรแอทมิทแตนซ์ด้านเอ๊าต์พุต

16 16 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Hybrid parameters Example หาตัวแปรผสมผสาน h หา และ

17 17 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) หา และ Hybrid parameters

18 18 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Transmission Parameters ความสัมพันธ์ของตัวแปรสายส่ง

19 19 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) คำนวณหาตัวแปร Transmission Parameters คืออัตราส่วนแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดไร้หน่วย คืออิมพีแดนซ์ถ่ายโอนลัดวงจร ลบ คืออัตราส่วนแอทมิทแตนซ์ถ่ายโอนวงจรเปิด ( ซีเมนส์, S) คืออัตราส่วนกระแสไฟฟ้ลัดวงจรลบไร้หน่วย

20 20 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Transmission Parameters Example กำหนดตัวแปรสายส่ง คำนวณหา ที่ทำให้เกิดกำลังสูงสุด แทนค่าตัวแปร ที่กำหนดลงในสมการหาตัวแปรสายส่ง (1)(1) (2)(2)

21 21 Transmission Parameters แทนลงในสมการที่ (1) หรือ จากสมการที่ (2) และ (3) (3)(3) A. Aurasopon Electric Circuits ( )

22 22 Transmission Parameters พอร์ตเอ๊าต์พุต และที่พอร์ตอินพุต แทนลงในสมการที่ (1) และ (2) (4)(4) (5)(5) แทนสมการที่ (5) ลงในสมการที่ (4) A. Aurasopon Electric Circuits ( )

23 23 Transmission Parameters ดังนั้นจะ ได้ กำลังสูงสุดคือ แล ะ ที่ทำให้เกิด กำลังสูงสุด A. Aurasopon Electric Circuits ( )

24 24 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Interconnection of networks เน็ทเวิร์คต่อแบบอนุกรม สำหรับเน็ทเวิร์ค

25 25 จากรูปจะได้ ดังนั้น จะได้ผลลัพธ์ของตัวแปร z สำหรับเน็ทเวิร์คทั้งสอง Interconnection of networks A. Aurasopon Electric Circuits ( )

26 26 Interconnection of networks A. Aurasopon Electric Circuits ( ) เน็ทเวิร์คสองพอร์ตต่อกันแบบขนาน ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและกระแส

27 27 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Interconnection of networks ใช้กฎพื้นฐานของวงจรขนาน ดังนั้น จะได้ผลลัพธ์ของตัวแปร y สำหรับเน็ทเวิร์คทั้งสอง

28 28 Interconnection of networks A. Aurasopon Electric Circuits ( ) เน็ทเวิร์คต่อแบบขั้นบันได

29 29 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Interconnection of networks จากรูปจะได้ความสัมพันธ์ดังนี้ จะได้ตัวแปรสายส่งดังนี้

30 30 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Interconnection of networks ตัวอย่างที่ 11.1 จากรูปเน็ทเวิร์คต่อกันแบบอนุกรมดังนั้น

31 31 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Interconnection of networks ในขณะที่ จากรูปเน็ทเวิร์คต่อกันแบบอนุกรมดังนั้น ที่พอร์ตอินพุต ที่พอร์ตเอ๊าต์พุต (1)(1) (2)(2) (3)(3) (4)(4)

32 32 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Interconnection of networks แทนสมการที่ (3) และ (4) ลงใน (1) จะได้ (5)(5) แทนสมการที่ (4) ลงใน (2) จะได้ แทนสมการที่ (6) ลงใน (5) จะได้ (6)

33 33 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Interconnection of networks ตัวอย่างที่ 11.2 คำนวณหาตัวแปร y เน็ทเวิร์คสองตัวต่อกันแบบขนาน กำหนดเน็ทเวิร์คตัวบน และเน็ทเวิร์คตัวล่าง

34 34 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Interconnection of networks และ จะได้ผลลัพธ์ของเน็ทเวิร์คทั้งสอง


ดาวน์โหลด ppt 1 CHAPTER 11 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Two-port Networks.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google