งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Training in Bilateral Amputation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Training in Bilateral Amputation"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Training in Bilateral Amputation
โดย นางสาวอัญชลี โอฬารเสถียร หน่วยกายภาพบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 PT Management (Postsergical)
Pain Range of Motion Strange Sensation Bed Mobility Balance / Coordination Transfers Wheelchair Propulsion Ambulation with Assistive Divices unsupport standing balance upper - limb strength coordination and skill with the assistive device cognition

3 Training effects การเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อ แบ่งการฝึกออกเป็น
Endurance training ใช้แรงต้านปานกลาง แต่จำนวนครั้งมาก (modurate intensity, high repetition) กล้ามเนื้อสามารถใช้ออกซิเจนได้ดีขึ้นนั่นเอง ไมโต ครอนเดีย ปริมาณเส้นเลือดฝอยต่อพื้นที่กล้ามเนื้อ

4 การทำงานของการสั่งงาน ความถี่ของการสั่งงาน
Strengthening แรงต้านต้องมาก และจำนวนครั้งเหมาะสม (High intensity, Low repetition) โดยกำลังที่ได้ในระยะแรกมาจาก 1. Neural adaptation (เกิดใน 2 สัปดาห์แรก) การทำงานของการสั่งงาน ความถี่ของการสั่งงาน การทำงานของใยกล้ามเนื้อให้ประสานกัน 2. การเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อ ใยกล้ามเนื้อต่อพื้นที่ตัดขวางมากขึ้น การปรับตัวของระบบหัวใจ และระบบหายใจ

5 Cardiovascular system
หัวใจ Myocardium เมื่อเซลล์หนึ่งถูกกระตุ้นจะมีการกระจายของประสาทไปถึงเซลล์อื่น ทำให้เกิดการทำงานประสานกันได้ดี ระบบการไหลเวียนเลือด aorta arteries arteriole capillary ระบบเลือดที่เลี้ยงหัวใจ coronary circulation มล./นาที ประมาณ 5% ของเลือดทั้งหมด (total cardiac output) คงที่ สม่ำเสมอ แม้จะออกกำลังกาย

6 ระบบหายใจ คือ ปริมาณอากาศในหนึ่งนาที (minute ventilation) จะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการเพิ่มปริมาณอากาศที่หายใจ เข้าออกปกติ (tidal volume) อัตราการหายใจจะเพิ่มไม่มากในระยะแรก แต่เมื่อออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น อัตราการหายใจจะเป็นตัวหลักในการเพิ่มปริมาณของอากาศในการหายใจเข้ามากกว่า tidal volume

7 การปรับตัวของร่างกายต่อการออกกำลังกาย
เพื่อ ให้กล้ามเนื้อมีเลือดไปเลี้ยงเพียงพอตามความต้องการ ระบายความร้อนที่เกิดขึ้นจากการมีกิจกรรม เพื่อให้เลือดไปเลี้ยงสมองและหัวใจได้เพียงพอ ปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนในขณะออกกำลังกาย (ภาพ)

8 ภาพแสดงการปรับตัวของระบบไหลเวียนขณะออกกำลังกาย

9 ภาพแสดงวิธีพันผ้ายืดสำหรับตอขาใต้ข้อเข่า

10 ภาพแสดงวิธีพันผ้ายืดสำหรับตอขาเหนือข้อเข่า

11 (Pitetti KH, Snell PG, Stray Gundersun J, Gottschalk FA. 1987)
Aerobic training exercise fifteen week aerobic conditioning program Improve Cardiovascular fitness and Reduce the effort of walking

12 (Schwinn, Chieago, Illinois)
walking on treadmill Increase 25% of Maximum Capacity for exercises Improve Cardiovascular fitness in the subject who had an amputation


ดาวน์โหลด ppt Training in Bilateral Amputation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google