งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Training in Bilateral Amputation โดย นางสาวอัญชลี โอฬารเสถียร หน่วยกายภาพบำบัด ภาควิชาเวช ศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Training in Bilateral Amputation โดย นางสาวอัญชลี โอฬารเสถียร หน่วยกายภาพบำบัด ภาควิชาเวช ศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Training in Bilateral Amputation โดย นางสาวอัญชลี โอฬารเสถียร หน่วยกายภาพบำบัด ภาควิชาเวช ศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 PT Management (Postsergical) Pain Range of Motion Strange Sensation Bed Mobility Balance / Coordination Transfers Wheelchair Propulsion Ambulation with Assistive Divices –unsupport standing balance –upper - limb strength –coordination and skill with the assistive device –cognition

3 Training effects การเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อ แบ่งการ ฝึกออกเป็น Endurance training ใช้แรงต้านปาน กลาง แต่จำนวนครั้งมาก (modurate intensity, high repetition) กล้ามเนื้อสามารถใช้ออกซิเจนได้ดีขึ้น นั่นเอง ไมโต ครอนเดีย ปริมาณเส้นเลือดฝอยต่อพื้นที่ กล้ามเนื้อ

4 Strengthening แรงต้านต้องมาก และ จำนวนครั้งเหมาะสม (High intensity, Low repetition) โดยกำลังที่ได้ใน ระยะแรกมาจาก 1. Neural adaptation ( เกิดใน 2 สัปดาห์ แรก ) – การทำงานของการสั่งงาน – ความถี่ของการสั่งงาน – การทำงานของใยกล้ามเนื้อให้ ประสานกัน 2. การเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อ – ใยกล้ามเนื้อต่อพื้นที่ตัดขวางมาก ขึ้น – การปรับตัวของระบบหัวใจ และ ระบบหายใจ

5 Cardiovascular system 1. หัวใจ Myocardium เมื่อเซลล์หนึ่งถูกกระตุ้นจะมีการกระจายของ ประสาทไปถึงเซลล์อื่น ทำให้เกิดการ ทำงานประสานกันได้ดี 2. ระบบการไหลเวียนเลือด aorta arteries arteriole capillary 3. ระบบเลือดที่เลี้ยงหัวใจ coronary circulation 200 250 มล./ นาที ประมาณ 5% ของ เลือดทั้งหมด (total cardiac output) คงที่ สม่ำเสมอ แม้จะ ออกกำลังกาย

6 ระบบหายใจ คือ 1. ปริมาณอากาศในหนึ่งนาที (minute ventilation) จะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการเพิ่มปริมาณอากาศ ที่หายใจ เข้าออกปกติ (tidal volume) 2. อัตราการหายใจจะเพิ่มไม่มากใน ระยะแรก แต่เมื่อออกกำลังกาย เพิ่มมากขึ้น อัตราการหายใจจะ เป็นตัวหลักในการเพิ่มปริมาณ ของอากาศในการหายใจเข้า มากกว่า tidal volume

7 การปรับตัวของร่างกายต่อ การออกกำลังกาย เพื่อ 1. ให้กล้ามเนื้อมีเลือดไปเลี้ยง เพียงพอตามความต้องการ 2. ระบายความร้อนที่เกิดขึ้นจาก การมีกิจกรรม 3. เพื่อให้เลือดไปเลี้ยงสมองและ หัวใจได้เพียงพอ ปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนในขณะออก กำลังกาย ( ภาพ )

8 ภาพแสดงการปรับตัวของระบบไหลเวียนขณะ ออกกำลังกาย

9 ภาพแสดงวิธีพันผ้ายืดสำหรับตอขาใต้ข้อเข่า

10 ภาพแสดงวิธีพันผ้ายืดสำหรับตอขาเหนือข้อเข่า

11 (Pitetti KH, Snell PG, Stray Gundersun J, Gottschalk FA. 1987) -Aerobic training exercise fifteen week aerobic conditioning program Improve Cardiovascular fitness and Reduce the effort of walking

12 (Schwinn, Chieago, Illinois) walking on treadmill -Increase 25% of Maximum Capacity for exercises -Improve Cardiovascular fitness in the subject who had an amputation


ดาวน์โหลด ppt Training in Bilateral Amputation โดย นางสาวอัญชลี โอฬารเสถียร หน่วยกายภาพบำบัด ภาควิชาเวช ศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google