งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Heart Disease is one of the most common diseases afflicting today's workers. ในปัจจุบันโรคหัวใจเป็นสาเหตุ หนึ่ง ที่เกิดขึ้นมากกับคนงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Heart Disease is one of the most common diseases afflicting today's workers. ในปัจจุบันโรคหัวใจเป็นสาเหตุ หนึ่ง ที่เกิดขึ้นมากกับคนงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Heart Disease is one of the most common diseases afflicting today's workers. ในปัจจุบันโรคหัวใจเป็นสาเหตุ หนึ่ง ที่เกิดขึ้นมากกับคนงาน

3 Caused by Excessive stress, Smoking, High calorie diet, Sedentary lifestyle, this disease is the no.1 killer of today's employees. สาเหตุจาก ความเครียด, การสูบบุหรี่, ภาวะไขมันในเลือดสูง, การใช้เวลา อยู่กับที่เป็นประจำ เช่น การนั่ง ทำงานทั้งวัน โรคเหล่านี้เป็นสาเหตุ การตายอันดับหนึ่งของคนงาน ปัจจุบัน

4 Blockage in Coronary Arteries or การปิดกั้นหลอด เลือดแดง หรือ Clot in Coronary Arteries or การจับตัวเป็นลิ่มของ หลอดเลือดแดงหรือ Constriction of Coronary Arteries การหดตัวของหลอด เลือดแดง Sedentary life การอยู่เฉยๆ Smoking สูบบุหรี่ High Calorie diet ไขมันใน เลือดสูง Stress เครียด Alcohol แอลกฮอล์ High Cholesterol โคเลสเตอรอล สูง High Blood Pressure ความดันเลือด สูง Over Weight น้ำหนักเกิน Angina อาการปวดบริเวณ หัวใจ Heart Attack หัวใจวาย Cardiac Arrest หัวใจหยุดเต้น Heart Failure หัวใจล้มเหลว Family ? ครอบครัว Job ? งาน Expenses? ค่าใช้จ่าย Peace of Mind? ความสงบสุข Family ? ครอบครัว Job ? งาน Expenses? ค่าใช้จ่าย Peace of Mind? ความสงบสุข

5 Only you can do something about it !!!! After all, it’s your life, it’s your family!!! คุณเท่านั้นที่จะทำบางสิ่งเกี่ยวกับมัน ได้ มันเป็นชีวิตและครอบครัวของคุณ You can start with a simple step. TODAY. เริ่มด้วยวิธีง่ายๆ ตั้งแต่วันนี้

6 Take a brisk walk for 30 minutes per day, Every day. เดินเร็ว 30 นาทีต่อวัน ทุกๆ วัน

7 WWALKING AND CHOLESTROL การเดิน กับ โคเลสเตอรอล Regular walking can increase the levels of good cholesterol. การเดินปกติสามารถเพิ่มระดับของโคเลสเตอรอลดี WWALKING AND SMOKING การเดิน กับ การสูบบุหรี่ Regular walking is a positive habit to replace smoking with. การเดินปกติเป็นกิจวัตรที่ดี ทำแทนที่การสูบบุหรี่ For over 40 years now, studies have shown walking to be the best form of exercise that people of all ages can do. การศึกษามากว่า 40 ปี แสดงให้เห็นว่า การออก กำลังกายที่ดีที่สุดคือการเดิน ซึ่งคนทุกเพศทุก วัยสามารถทำได้

8 WWALKING AND BLOOD PRESSURE การเดิน กับ ความ ดันโลหิต Regular walking makes the heart work more efficiently and improves blood circulation. Blood vessels become more elastic and the amount of oxygen delivered to the tissues increases. การเดินปกติทำให้การทำงานของหัวใจมีประสิทธิภาพ และ ช่วยให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้น หลอดเลือดยืดหยุ่นได้ดี และยังช่วยให้มีระดับออกซิเจนผ่านเข้าไปในเนื้อเยื่อ เพิ่มขึ้นอีกด้วย

9 WWALKING AND STRESS การเดิน กับ ความเครียด Walking is one easy way to deal with tension, anxiety and stress. Studies show that people who exercise regularly can cope better with stresses of life. Researchers in USA found a 14% average drop in anxiety levels in regular brisk walkers. Walking recharges our batteries after tension and stress have drained them of power and energy. การเดินเป็นวิธีที่ง่ายที่สามารถทำเมื่อเกิดความตึงเครียด และ ความวิตกกังวล. การศึกษาแสดงให้เห็นว่าคนที่ออก กำลังกายเป็นประจำสามารถจัดการกับความเครียดได้ดีขึ้น นักวิจัยชาวอเมริกา พบว่า โดยเฉลี่ย 14 % ของคนที่เดินเร็ว สามารถลดระดับความวิตกกังกลได้ การเดินเป็นการบรรจุ พลังงานใหม่หลังจากที่ความตึงเครียดได้ดึงกำลังและ พลังงานทั้งหมดของเราไป

10 WWALKING AND FITNESS การเดิน กับ ความ แข็งแรงของร่างกาย Regular brisk walking improves muscle tone, makes your heart stronger and gives you that bite of fitness. Do it regularly for 30 minutes every day and enjoy that feeling of fitness from within. การเดินอย่างเร็วสามารถพัฒนากล้ามเนื้อ ทำให้หัวใจและ ร่างกายแข็งแรงขึ้น การเดินเร็วประจำ 30 นาที ทุกวัน จะ ทำให้คุณรู้สึกถึงความแข็งแรงของร่างกาย Caution for those with knee pain คำเตือนสำหรับผู้ที่ เข่าเจ็บ : Walk at normal pace. เดินตามปกติ Do knee stretching exercises as shown in next two slides. วิธีการยืดกล้ามเนื้อเข่า จะมีแสดงที่ 2 สไลด์ ถัดไป

11 KNEE EXTENSION การยืดหัว เข่า Strengthens muscles in front of thigh and shin การทำให้กล้ามเนื้อต้นขาและหน้าแข้งแข็งแรง 1.Sit in chair. Only the balls of your feet and your toes should rest on the floor. Put rolled towel under knees, if needed, to lift your feet. Rest your hands on your thighs or on the sides of the chair. นั่งบนเก้าอี้ วางเท้าบนพื้น ม้วนผ้าวางไว้ใต้เข่า ยกเท้าขึ้นถ้าจำเป็น วางมือบนต้นขา หรือข้างเก้าอี้ 2.Slowly extend one leg in front of you as straight as possible. ยกขาข้างหนึ่งเหยียดตรงไปข้างหน้า 3.Flex foot to point toes toward head. งุ้มปลายเท้าชี้ไปข้างหน้า 4.Hold position for 1 to 2 seconds. หยุดไว้ท่านี้ 1-2 วินาที 5.Slowly lower leg back down. Pause. วางเท้ากลับลงมาที่พื้นอย่างช้าๆ แล้วหยุด 6.Repeat with other leg. ทำเหมือนเดิมกับขาอีกข้างหนึ่ง 7.Alternate legs until you have done 8 to 15 repetitions with each leg. เปลี่ยนการยกขาไปเรื่อยๆ จนกระทั่งทำครบ 8 ถึง 15 ครั้งต่อ 1 ข้าง 8.Rest; then do another set of 8 to 15 alternating repetitions พักสักครู่ แล้วเริ่มทำใหม่จนครบ 8 ถึง 15 ครั้ง หรือ ซ้ำดังข้อ 1-7

12 Knee Flexion Hip Flexion Knee Extension Straight Leg Raises: Supine, Abduction, Adduction Calf Raises Squats Front Step-Ups Calf Raises Standing Terminal Knee ExtensionsHeel Slides Exercises for Knee Pain Relief การออก กำลัง กาย สำหรับ บรรเทา อาการ เจ็บเข่า

13 EFFECTIVE & SAFE ประสิทธิผลและความปลอดภัย  Reduces Stress ลดความเครียด  Helps quit smoking ช่วยให้เลิกสูบบุหรี่  Strengthens the heart, ทำให้หัวใจแข็งแรง  Massages the legs นวดขา  Strengthens the muscles, ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง  Reduces cholesterol ลดโคเลสเตอรอล  Improves blood circulation การไหลเวียนโลหิตดีขึ้น BUILD IT IN YOUR DAILY ROUTINE 30 MINUTES EVERY DAY ทำให้เป็นนิสัยประจำวัน 30 นาทีทุกวัน

14 Strengthen your heart & your health by Walking 30 minutes briskly every day. การเดิน 30 นาทีทุกวัน จะทำให้หัวใจ และสุขภาพแข็งแรงขึ้นค่ะ


ดาวน์โหลด ppt Heart Disease is one of the most common diseases afflicting today's workers. ในปัจจุบันโรคหัวใจเป็นสาเหตุ หนึ่ง ที่เกิดขึ้นมากกับคนงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google