งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิบัติการที่ 1 การนำเสนอข้อมูลจากการทดลอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิบัติการที่ 1 การนำเสนอข้อมูลจากการทดลอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิบัติการที่ 1 การนำเสนอข้อมูลจากการทดลอง
ปฏิบัติการที่ 1 การนำเสนอข้อมูลจากการทดลอง โดย ดร. เหมือนหมาย อภินทนาพงศ์

2 วิธีวิเคราะห์หาสมการวิธีที่ 1 1. ใส่ข้อมูลใน worksheet

3 2. เลือก a1:b7 สร้างกราฟ

4 3. เลือก xy-scatter

5 4. ตรวจสอบความถูกต้องและใส่ข้อมูลต่างๆ

6

7

8 5. ได้กราฟดังนี้

9 6. เพิ่มเส้นแนวโน้ม (add trendline)

10 7. เลือก Linear Regression

11 8. เลือก options คลิ๊ก display equation และ R square

12 9. ได้สมการและ R square ดังรูป

13 10. ปรับแต่งกราฟ และสรุปสมการ

14 วิธีวิเคราะห์หาสมการวิธีที่ 2 1. เลือก Tools และ Data Analysis

15 2. Input y range

16

17

18 3. Input x range

19 4. ใส่ output range

20

21 5. เลือก Line Fit Plots

22 6. คลิ๊ก OK จะได้ summary output

23 จาก output จะได้ R square, y-intercept และ slope

24 และได้ Line fit plots

25 7. ปรับแต่งรูปกราฟให้เหมาะสม

26 8. สรุปข้อมูลและหาสมการ

27 วิธีการใส่สูตร (function) ในการคำนวณ พิมพ์ = ตามด้วยสูตรและค่าหรือ cell ที่จะคำนวณ

28 การ copy สูตร วางเม้าส์ที่มุมล่างขวาของ cell แล้วคลิ๊กปุ่มซ้ายที่เม้าส์ค้างและลากแถบสีดำไปหา cell ที่ต้องการคัดลอก

29 ผลลัพธ์จากการ copy


ดาวน์โหลด ppt ปฏิบัติการที่ 1 การนำเสนอข้อมูลจากการทดลอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google