งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

K M คือ Knowledge Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "K M คือ Knowledge Management"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 K M คือ Knowledge Management

2 Knowledge Management แปลว่าอะไร

3 แปลว่า การจัดการความรู้
Knowledge Management แปลว่า การจัดการความรู้

4 ได้มาโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติ
กล่าวโดยสรุป คือ การจัดการความรู้ ได้มาโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติ

5 จะเปรียบ K M เหมือนกับ ปลาทู
เพื่อให้เข้าใจง่าย จะเปรียบ K M เหมือนกับ ปลาทู

6 แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนหัว ส่วนลำตัว ส่วนหาง
ปลาทู ตัว 1 แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนหัว ส่วนลำตัว ส่วนหาง

7 การจัดการความรู้ โดยใช้โมเดลปลาทู
ส่วนหัว (K V) คือการกำหนดทิศทาง ว่าจะไปทางไหน และ ทำ K M เพื่ออะไร Knowledge Vision (K V)

8 การจัดการความรู้ โดยใช้โมเดลปลาทู
ส่วนลำตัว (K S) คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่วนกลางลำตัว ถือเป็นส่วนสำคัญ เพราะมีทั้งการแลกเปลี่ยน และการเรียนรู้ (Share & Learn) Knowledge Sharing (K S)

9 การจัดการความรู้ โดยใช้โมเดลปลาทู
ส่วนหาง (K S) คือการ สร้างคลังความรู้ที่เข้มแข็ง โดยอาศัยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (ICT) Knowledge Assets (K S)

10 โมเดลปลาทู

11 เพราะเริ่ม....งงแล้ว ไปกินปลาทูป้าน้อย...กันเถอะ
พักก่อนดีกว่านะ เพราะเริ่ม....งงแล้ว ไปกินปลาทูป้าน้อย...กันเถอะ

12 ปลาทู

13 ปลาทู

14 ปลาทู

15 ปลาทู

16 ปลาทู

17 การบ้าน งานชิ้นที่ 1 ไปค้นหารายละเอียดและทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับ...โมเดลปลาทู มาคนละ 1 ฉบับ ส่งวันพฤหัสที่ 15 พ.ย. 50 ทำทุกคน แล้วส่งที่พี่ดุสิต


ดาวน์โหลด ppt K M คือ Knowledge Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google