งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Polynomial and Rational functions ฟังก์ชั่นพหุนามและเหตุผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Polynomial and Rational functions ฟังก์ชั่นพหุนามและเหตุผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Polynomial and Rational functions ฟังก์ชั่นพหุนามและเหตุผล

3 Symmetry สมมาตร Axis แกน Vertex จุดสุดยอด Power function ฟังชั่นพลังงาน

4 Coefficient ค่า สัมประสิทธิ์ Real numbers จำนวน จริง Upper bound ขีดบน Lower bound ขีดล่าง

5 Complex number จำนวนเชิงซ้อน หมายถึง เซตที่ต่อเติมจากเซตของ จำนวนจริงโดยเพิ่มจำนนวน I ซึ่งทำให้สมการ I กำลัง 2 + 1 = 0 เป็นจริง

6 Division Algorithm อัลกอริทึมการแบ่ง หมายถึง กระบวนการแก้ปัญหาที่ สามารถเข้าใจได้ มีลำดับ หรือวิธีการในการแก้ปัญหา ใดปัญหาหนึ่งอย่างเป็น ขั้นตอนและชัดเจน ซึ่ง แตกต่างจากการแก้ปัญหา แบบสามัญสำนึก หรือฮิวริสติก (heuristic)


ดาวน์โหลด ppt Polynomial and Rational functions ฟังก์ชั่นพหุนามและเหตุผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google