งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8086/8088 Chip1 Wannachai Wannasawade. 8086/8088 Chip2 Typical µP based Motherboard.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8086/8088 Chip1 Wannachai Wannasawade. 8086/8088 Chip2 Typical µP based Motherboard."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8086/8088 Chip1 Wannachai Wannasawade

2 8086/8088 Chip2 Typical µP based Motherboard

3 8086/8088 Chip3 Pentium 4 Die

4 8086/8088 Chip4 Pentium 4 Block Diagram

5 8086/8088 Chip5

6 6 8086/8088 Structure

7 8086/8088 Chip7 8086/8088 Structure

8 8086/8088 Chip8

9 9

10 10

11 8086/8088 Chip11

12 8086/8088 Chip12

13 8086/8088 Chip13 8284A Clock Generator Basic functions: u Clock generation. u RESET synchronization. u READY synchronization. u Peripheral clock signal.

14 8086/8088 Chip14

15 8086/8088 Chip15

16 8086/8088 Chip16  สามารถสร้างได้โดยวงจร Schmitt trigger และ D flip-flop  ส่วนที่สร้างสัญญาณที่ต่ออยู่กับขา RES ของ 8284 ใช้หลักการของวงจร RC Time Constance หรือ power on reset  การทำงานของวงจรจะใช้ช่วงเวลาของ วงจร RC time constant ไม่เกิน 50us ซึ่งทำให้เกิด สัญญาณ Plus  ช่วงการทำงานของสัญญาณ RES จะอยู่ ระหว่าง 1.05V - 2.6V การสร้างสัญญาณ RESET ของ 8284

17 8086/8088 Chip17

18 8086/8088 Chip18

19 8086/8088 Chip19 RESET RESET เป็นสัญญาณที่ใช้ในการเตรียมระบบการทำงาน ของไมโครโพรเซสเซอร์ใหม่เหมือนกับการเปิดเครื่องใหม่ ซึ่งการทำงานหลังจาก Reset จะมีการทำงานดังตาราง CPU Content FlagClear Instruction pointer00000H CS registerFFFFFH DS register00000H SS register00000H ES register00000H QueueEmpty

20 8086/8088 Chip20 CS (Code Segment) FFFF0H  จากตารางค่าของ CS (Code Segment) >> FFFFFH อ่านคำสั่งแรกจาก จากตำแหน่งจริงที่ FFFF0H + OOOO = FFFF0H Cold Starting Bootstrap  ตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ว่ามีข้อผิดพลาด หรือไม่ ซึ่งการทำงานนี้เรียกว่า Cold Starting เป็นตำแหน่งข้อมูลที่เก็บอยู่ใน ROM และตำแหน่งที่กระโดดไปทำงาน เรียกว่า " Bootstrap " ซึ่งเก็บโปรแกรม ขั้นตอนการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Operating System)  โหลดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System)

21 8086/8088 Chip21

22 8086/8088 Chip22

23 8086/8088 Chip23

24 8086/8088 Chip24

25 8086/8088 Chip25

26 8086/8088 Chip26

27 8086/8088 Chip27

28 8086/8088 Chip28

29 8086/8088 Chip29

30 8086/8088 Chip30

31 8086/8088 Chip31


ดาวน์โหลด ppt 8086/8088 Chip1 Wannachai Wannasawade. 8086/8088 Chip2 Typical µP based Motherboard.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google