งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8086/8088 Chip Wannachai Wannasawade 8086/8088 Chip.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8086/8088 Chip Wannachai Wannasawade 8086/8088 Chip."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8086/8088 Chip Wannachai Wannasawade 8086/8088 Chip

2 Typical µP based Motherboard
8086/8088 Chip

3 Pentium 4 Die 8086/8088 Chip

4 Pentium 4 Block Diagram 8086/8088 Chip

5 8086/8088 Chip

6 8086/8088 Structure 8086/8088 Chip

7 8086/8088 Structure 8086/8088 Chip

8 8086/8088 Chip

9 8086/8088 Chip

10 8086/8088 Chip

11 8086/8088 Chip

12 8086/8088 Chip

13 RESET synchronization. READY synchronization. Peripheral clock signal.
8284A Clock Generator Basic functions: Clock generation. RESET synchronization. READY synchronization. Peripheral clock signal. 8086/8088 Chip

14 8086/8088 Chip

15 8086/8088 Chip

16 การสร้างสัญญาณ RESET ของ 8284
สามารถสร้างได้โดยวงจร Schmitt trigger และ D flip-flop ส่วนที่สร้างสัญญาณที่ต่ออยู่กับขา RES ของ 8284 ใช้หลักการของวงจร RC Time Constance หรือ power on reset การทำงานของวงจรจะใช้ช่วงเวลาของ วงจร RC time constant ไม่เกิน 50us ซึ่งทำให้เกิดสัญญาณ Plus ช่วงการทำงานของสัญญาณ RES จะอยู่ระหว่าง 1.05V - 2.6V 8086/8088 Chip

17 8086/8088 Chip

18 8086/8088 Chip

19 RESET เป็นสัญญาณที่ใช้ในการเตรียมระบบการทำงานของไมโครโพรเซสเซอร์ใหม่เหมือนกับการเปิดเครื่องใหม่ ซึ่งการทำงานหลังจาก Reset จะมีการทำงานดังตาราง CPU Content Flag Clear Instruction pointer H CS register FFFFFH DS register H SS register H ES register H Queue Empty 8086/8088 Chip

20 โหลดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System)
จากตารางค่าของ CS (Code Segment) >> FFFFFH อ่านคำสั่งแรกจากจากตำแหน่งจริงที่ FFFF0H + OOOO = FFFF0H ตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่ ซึ่งการทำงานนี้เรียกว่า Cold Starting เป็นตำแหน่งข้อมูลที่เก็บอยู่ใน ROM และตำแหน่งที่กระโดดไปทำงานเรียกว่า " Bootstrap " ซึ่งเก็บโปรแกรมขั้นตอนการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ โหลดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System) 8086/8088 Chip

21 8086/8088 Chip

22 8086/8088 Chip

23 8086/8088 Chip

24 8086/8088 Chip

25 8086/8088 Chip

26 8086/8088 Chip

27 8086/8088 Chip

28 8086/8088 Chip

29 8086/8088 Chip

30 8086/8088 Chip

31 8086/8088 Chip


ดาวน์โหลด ppt 8086/8088 Chip Wannachai Wannasawade 8086/8088 Chip.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google