งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer Lab 10 Oct 2011 การใช้โปรแกรมสำหรับสืบค้นข้อมูล และ การทบทวนวรรณกรรมสำหรับ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer Lab 10 Oct 2011 การใช้โปรแกรมสำหรับสืบค้นข้อมูล และ การทบทวนวรรณกรรมสำหรับ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Computer Lab 10 Oct 2011 การใช้โปรแกรมสำหรับสืบค้นข้อมูล และ การทบทวนวรรณกรรมสำหรับ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2 การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล... ไม่ยากอย่างที่ คิด E-Journals Dbs E-Books Dbs Evidence base Dbs Specific Dbs Off Campus Access

3 E-Journals Database Bibliographic Publication Fulltext Publication Medical E-Journals Index Citation Publication

4 E-Books Database no need username / password Medical E-Books Index need sign in by username / password

5 Individual E-Books

6

7

8

9

10 Evidence Base Databases BMJ BestPractice - BMJ Case Report The Cochrane Library UpToDate

11 Specific database USMLEasy Turnitin

12 Off Campus Access เครือข่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบบ SSL VPN คณะแพทยศาสตร์

13 Mobile Access

14 การจัดการบรรณานุกรม

15 Library Online Service Holding journals eJournals Printed textbooks eBooks Article request online service DD Ask a Librarian

16 ช ่วยเหลือและสนับสนุนงานทาง วิชาการของท่าน คือ งานของเรา


ดาวน์โหลด ppt Computer Lab 10 Oct 2011 การใช้โปรแกรมสำหรับสืบค้นข้อมูล และ การทบทวนวรรณกรรมสำหรับ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google