งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ACS Publications การใช้ ฐานข้อมูล โดย ญาณิฐา ราชคม ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ACS Publications การใช้ ฐานข้อมูล โดย ญาณิฐา ราชคม ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ACS Publications การใช้ ฐานข้อมูล โดย ญาณิฐา ราชคม ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2 เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จาก สำนักพิมพ์ The American Chemical Society ครอบคลุมสาขาวิชาเคมีและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีวารสารให้บริการจำนวน 40 รายชื่อ มีข้อมูล ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996 – ปัจจุบัน ประกอบด้วย รายการทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสาร ฉบับเต็มรูปแบบ HTML และ PDF รายละเอียดฐานข้อมูล

3 1. Accounts of Chemical Research 2. ACS Applied Materials & Interfaces 3. ACS Catalysis 4. ACS Chemical Biology 5. ACS Chemical Neuroscience 6. ACS Macro Letters - New in 2012 7. ACS Medicinal Chemistry Letters 8. ACS Nano 9. ACS Synthetic Biology 10. Analytical Chemistry 11. Biochemistry 12. Bioconjugate Chemistry 13. Biomacromolecules 14. Chemical Research in Toxicology Journal Lists 40 Titles

4 15. Chemical Reviews 16. Chemistry of Materials 17. Crystal Growth & Design 18. Energy & Fuels 19. Environmental Science & Technology 20. Industrial & Engineering Chemistry Research 21. Inorganic Chemistry 22. Journal of the American Chemical Society 23. Journal of Agricultural and Food Chemistry 24. Journal of Chemical & Engineering Data 25. Journal of Chemical Information and Modeling 26. Journal of Chemical Theory and Computation 27. Journal of Combinatorial Chemistry 28. Journal of Medicinal Chemistry

5 29. Journal of Natural Products 30. The Journal of Organic Chemistry 31. The Journal of Physical Chemistry A-C 32. The Journal of Physical Chemistry Letters—New in 2010 33. Journal of Proteome Research 34. Langmuir 35. Macromolecules 36. Molecular Pharmaceutics 37. Nano Letters 38. Organic Letters 39. Organic Process Research & Development 40. Organometallics

6 • หากอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย ให้ เชื่อมต่อเครือข่ายผ่าน SSL VPN www.mfu.ac.th/center/lib สืบค้นผ่านหน้าเว็บไซต์ศูนย์ บรรณสารฯ โดยมีวิธีเข้าสืบค้น ได้ 2 ช่องทางคือ • หากอยู่ภายในมหาวิทยาลัย สามารถเข้าสืบค้นได้ทันที • กรณีมีข้อสังสัย หรือเข้าใช้งานไม่ได้ ให้ติดต่อฝ่ายระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยี สารสนเทศ โทร. 053 91 6397)

7 • กรณียังไม่เคยแจ้งขอรหัสการเข้าใช้งาน นอกเครือข่าย ให้แจ้งขอได้ที่ศูนย์บริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ : 0 5391 6397 อีเมล์ : network@mfu.ac.th • เมื่อได้รับ username/password แล้ว ให้เข้า ไปที่เว็บไซต์ https://secure.mfu.ac.th เพื่อ ติดตั้งโปรแกรม SSL VPN แจ้งขอรหัสการใช้ SSL VPN

8 เงื่อนไขในการสืบค้นฐานข้อมูล • มี Username/password การใช้ • ต้องติดตั้งโปรแกรม SSL VPN ให้ เรียบร้อยก่อนSSL VPN • สืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของศูนย์บรรณ สารฯ www.mfu.ac.th/center/lib • เลือก - ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (E- Resources) เลือก E-Journals ---  ACS Publications กรณีอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย --> SSL VPN

9 กรณีอยู่ภายในมหาวิทยาลัย --> สืบค้นได้ทันที ทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ ( eResources ) หรือ ไอคอนด้านล่าง ( ตามภาพ )

10 1 2 1. คลิกที่ไอคอน “e-Journals” 2. จากนั้นคลิกที่ไอคอน หรือ ชื่อฐานข้อมูล

11 Homepage

12 1.Browse Journals (การไล่เรียงตามชื่อวารสาร) ● Browse Publications A-Z 2.Search (การระบุคำค้น) ● Quick Search (แบบง่าย) ● Advanced Search (แบบละเอียด) วิธีการสืบค้น

13 1 2 1. List View เลือกไล่เรียงรายชื่อวารสารตามลำดับอักษร A-Z 2. เลือกตามชื่อวารสารที่ต้องการ Browse : Publications A-Z

14 1. คลิกเลือก Article ASAP เพื่อดูวารสารฉบับล่วงหน้า - Current Issue เพื่อดูวารสารฉบับปัจจุบัน - Most Read เพื่อดูบทความที่ได้รับความนิยมในการเข้าอ่านเนื้อหา - Most Cited เพื่อดูบทความที่ได้รับอ้างอิงสูงสุด 2. Browse By Issue เพื่อค้นหาวารสารฉบับย้อนหลัง 3. คลิกเลือกแสดงรูปแบบเนื้อหาของบทความที่ต้องการ เช่น สาระสังเขป หรือ เอกสารฉบับเต็ม 1 2 3 Journal

15 Quick Search 2 1. พิมพ์คำหรือวลี2. ระบุเขตข้อมูลที่ต้องการ 3. เลือกค้นเฉพาะภายในวารสารนี้หรือวารสารทั้งหมด 4. คลิก Search 5. หรือ คลิกที่ Advanced Search เพื่อเลือกการสืบค้นขั้นสูง 1 3 4 5

16 Citation Search เลือกสืบค้นจากข้อมูลอ้างอิง ได้แก่ ชื่อวารสาร ปีที่(Volume) และเลขหน้า

17 DOI Search เลือกสืบค้นจากหมายเลข DOI ( Digital Object Identifier)

18 Subject Search เลือกไล่เรียงหัวเรื่องที่สนใจจาก CAS Section

19 Advanced Search 1. พิมพ์คำหรือวลีในเขต ข้อมูลที่ต้องการสืบค้น 2. คลิกที่ Modify Selection เพื่อเลือกค้นเฉพาะชื่อวารสาร ใดวารสารหนึ่ง หรือ ค้นชื่อ วารสารทั้งหมด 3. ระบุช่วงเวลาตีพิมพ์ 4. คลิก Search 1 2 3 4

20 Search Results 1. เลือกประเภทของเอกสาร 3. เลือกจำกัดผลลัพธ์ให้แคบลง 2. คลิกเลือกแสดงรูปแบบเนื้อหาของบทความที่ต้องการ 1 2 3

21 Abstract เลือกแสดงเอกสารฉบับเต็ม เลือกส่งอีเมล หรือ ถ่ายโอนข้อมูล เข้าสู่โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม

22 Full Text HTML

23 Print, Save

24 Full Text : PDF w/Links เนื้อหาของเอกสาร เช่น Reference จะสามารถเชื่อมโยงไปยังข้อมูลภายใน ฐานข้อมูล ACS หรือ CrossRef, PubMed, หรือ ChemPort ได้

25 1. เลือกรายการที่ต้องการ 2. คลิกที่ Download Citations 2 1 Download Citation

26 1. เลือกรูปแบบข้อมูลที่ต้องการถ่ายโอน 2. คลิกที่ Download Citation 1 2 Download Citation

27 หากต้องการคำแนะนำ การสืบค้นเพิ่มเติม โปรดติดต่อ บรรณารักษ์บริการตอบคำถาม และช่วยค้นคว้า e-mail: library@mfu.ac.th Tel.0 5391 6339, 0 5391 6345


ดาวน์โหลด ppt ACS Publications การใช้ ฐานข้อมูล โดย ญาณิฐา ราชคม ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google