งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล. Open DataBase Connectivity : ODBC Microsoft Access Database Microsoft SQL Server ต้องมีการกำหนดข้อมูลเหล่านี้ – กำหนดชื่อของการติดต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล. Open DataBase Connectivity : ODBC Microsoft Access Database Microsoft SQL Server ต้องมีการกำหนดข้อมูลเหล่านี้ – กำหนดชื่อของการติดต่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

2 Open DataBase Connectivity : ODBC Microsoft Access Database Microsoft SQL Server ต้องมีการกำหนดข้อมูลเหล่านี้ – กำหนดชื่อของการติดต่อ Data Source Name(DSN) [Access,SQLServer] – กำหนดชื่อเครื่อง Database Server [SQLServer] – กำหนดชื่อฐานข้อมูล [Access,SQLServer] – กำหนดรหัสผู้ใช้, รหัสผ่าน [SQLServer]

3 การสร้าง ODBC Data Source ( สำหรับ Access) 1. เปิด Control Panel เลือก 32 bit ODBC บนเครื่องที่ทำหน้าที่เป็น เว็ปเซร์ฟเวอร์

4 การสร้าง ODBC Data Source ( สำหรับ Access) 2. เลือกแทป System DSN แล้วคลิกปุ่ม Add

5 3. เลือกไดร์ฟเวอร์ของฐานข้อมูลที่ต้องการ เชื่อมต่อ แล้วคลิกปุ่ม Finish การสร้าง ODBC Data Source ( สำหรับ Access)

6 4. กำหนดชื่อของ Data Source Name ดังรูป แล้วคลิกปุ่ม Select เพื่อเลือกฐานข้อมูล การสร้าง ODBC Data Source ( สำหรับ Access)

7 5. เลือกฐานข้อมูลแล้ว คลิกปุ่ม OK การสร้าง ODBC Data Source ( สำหรับ Access)

8

9 การสร้าง ODBC Data Source ( สำหรับ SQL Server) 1. เปิด Control Panel เลือก 32 bit ODBC บนเครื่องที่ทำหน้าที่เป็น เว็ปเซร์ฟเวอร์

10 การสร้าง ODBC Data Source ( สำหรับ SQL Server) 2. เลือกแทป System DSN แล้วคลิกที่ Add

11 การสร้าง ODBC Data Source ( สำหรับ SQL Server) 3. เลือกไดร์เวอร์ สำหรับ Data Source ที่เป็น SQL Server แล้วคลิก Finish

12 การสร้าง ODBC Data Source ( สำหรับ SQL Server) 4. ที่ช่อง Name ให้ตั้งชื่อของ DSN และ ช่อง Server ให้ระบุชื่อ SQL Server ที่ต้องการ ติดต่อ แล้วคลิกปุ่ม Next

13 การสร้าง ODBC Data Source ( สำหรับ SQL Server) 5. เลือก With SQL Server Authentication using …. แล้วกำหนด Login ID กับ Password

14 การสร้าง ODBC Data Source ( สำหรับ SQL Server) 6. เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการติดต่อ แล้วคลิก ปุ่ม Next

15 การสร้าง ODBC Data Source ( สำหรับ SQL Server) 7. คลิกที่ปุ่ม Next

16 การสร้าง ODBC Data Source ( สำหรับ SQL Server) 8. เลือกเช็คบ๊อกซ์ทั้งคู่เพื่อเก็บค่า Log ต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบการติดต่อกับฐานข้อมูล แล้ว คลิกปุ่ม Next

17 การสร้าง ODBC Data Source ( สำหรับ SQL Server) จะรายงานค่าต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ทั้งหมด และ สามารถคลิกปุ่ม Test Data Source เพื่อทดสอบดูว่า DSN นี้ สามารถติดต่อกับฐานข้อมูล ได้อย่างถูกต้องหรือไม่

18 การสร้าง ODBC Data Source ( สำหรับ SQL Server) จอภาพแสดงการทดสอบการเชื่อมต่อกับ ฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล. Open DataBase Connectivity : ODBC Microsoft Access Database Microsoft SQL Server ต้องมีการกำหนดข้อมูลเหล่านี้ – กำหนดชื่อของการติดต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google