งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

2 Open DataBase Connectivity : ODBC
Microsoft Access Database Microsoft SQL Server ต้องมีการกำหนดข้อมูลเหล่านี้ กำหนดชื่อของการติดต่อ Data Source Name(DSN) [Access,SQLServer] กำหนดชื่อเครื่อง Database Server [SQLServer] กำหนดชื่อฐานข้อมูล [Access,SQLServer] กำหนดรหัสผู้ใช้ , รหัสผ่าน [SQLServer]

3 การสร้าง ODBC Data Source (สำหรับ Access)
1. เปิด Control Panel เลือก 32 bit ODBC บนเครื่องที่ทำหน้าที่เป็น เว็ปเซร์ฟเวอร์

4 การสร้าง ODBC Data Source (สำหรับ Access)
2. เลือกแทป System DSN แล้วคลิกปุ่ม Add

5 การสร้าง ODBC Data Source (สำหรับ Access)
3. เลือกไดร์ฟเวอร์ของฐานข้อมูลที่ต้องการเชื่อมต่อ แล้วคลิกปุ่ม Finish

6 การสร้าง ODBC Data Source (สำหรับ Access)
4. กำหนดชื่อของ Data Source Name ดังรูป แล้วคลิกปุ่ม Select เพื่อเลือกฐานข้อมูล

7 การสร้าง ODBC Data Source (สำหรับ Access)
5.เลือกฐานข้อมูลแล้ว คลิกปุ่ม OK

8 การสร้าง ODBC Data Source (สำหรับ Access)

9 การสร้าง ODBC Data Source (สำหรับ SQL Server)
1. เปิด Control Panel เลือก 32 bit ODBC บนเครื่องที่ทำหน้าที่เป็น เว็ปเซร์ฟเวอร์

10 การสร้าง ODBC Data Source (สำหรับ SQL Server)
2. เลือกแทป System DSN แล้วคลิกที่ Add

11 การสร้าง ODBC Data Source (สำหรับ SQL Server)
3. เลือกไดร์เวอร์ สำหรับ Data Source ที่เป็น SQL Server แล้วคลิก Finish

12 การสร้าง ODBC Data Source (สำหรับ SQL Server)
4. ที่ช่อง Name ให้ตั้งชื่อของ DSN และ ช่อง Server ให้ระบุชื่อ SQL Server ที่ต้องการติดต่อ แล้วคลิกปุ่ม Next

13 การสร้าง ODBC Data Source (สำหรับ SQL Server)
5.เลือก With SQL Server Authentication using …. แล้วกำหนด Login ID กับ Password

14 การสร้าง ODBC Data Source (สำหรับ SQL Server)
6. เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการติดต่อ แล้วคลิกปุ่ม Next

15 การสร้าง ODBC Data Source (สำหรับ SQL Server)
7. คลิกที่ปุ่ม Next

16 การสร้าง ODBC Data Source (สำหรับ SQL Server)
8. เลือกเช็คบ๊อกซ์ทั้งคู่เพื่อเก็บค่า Log ต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบการติดต่อกับฐานข้อมูล แล้วคลิกปุ่ม Next

17 การสร้าง ODBC Data Source (สำหรับ SQL Server)
จะรายงานค่าต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ทั้งหมด และสามารถคลิกปุ่ม Test Data Source เพื่อทดสอบดูว่า DSN นี้สามารถติดต่อกับฐานข้อมูล ได้อย่างถูกต้องหรือไม่

18 การสร้าง ODBC Data Source (สำหรับ SQL Server)
จอภาพแสดงการทดสอบการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google