งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ (Projector). เทคโนโลยีของเครื่องฉาย โปรเจคเตอร์มีทั้งหมด 3 ประเภท  CRT PROJECTOR CRT PROJECTOR CRT PROJECTOR  LCD PROJECTOR.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ (Projector). เทคโนโลยีของเครื่องฉาย โปรเจคเตอร์มีทั้งหมด 3 ประเภท  CRT PROJECTOR CRT PROJECTOR CRT PROJECTOR  LCD PROJECTOR."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ (Projector)

2 เทคโนโลยีของเครื่องฉาย โปรเจคเตอร์มีทั้งหมด 3 ประเภท  CRT PROJECTOR CRT PROJECTOR CRT PROJECTOR  LCD PROJECTOR LCD PROJECTOR LCD PROJECTOR  DLP PROJECTOR DLP PROJECTOR DLP PROJECTOR

3 1. CRT PROJECTOR หลักการทำงาน CRT PROJECTOR ให้มีหลอดฉาย ภาพแบบ CRT (CATHADE-RAY TUBE) เป็นต้นกำเนิดของภาพโดยใช้ หลอด 3 หลอด ซึ่งให้ความสว่างไม่สูง มากขนา 150-260 aNSI LUMENS เพื่อ แยกการกำเนิดภาพในแต่ละสีคือ สีแดง, สีเขียว และสีน้ำเงิน ซึ่งแสงจากหลอดทั้ง 3 สี จะถูกปรับให้จุดตกกระทบของทั้ง 3 ลำแสง ให้ซ้อนทับ (CONVERGENCE) บนฉากรับภาพจนได้รับภาพที่ไร้ซึ่งการ เหลื่อมของสี เกิดเป็นภาพที่คมชัด การที่ CRT PROJECTOR ต้องใช้ " หลอดภาพ " ถึง 3 หลอดทำให้มี ตัวเครื่องขนาดใหญ่อีกทั้งไม่สะดวกใน การเคลื่อนย้าย เพราะต้องปรับแต่ง (SETUP) CRT PROJECTOR ให้มีหลอดฉาย ภาพแบบ CRT (CATHADE-RAY TUBE) เป็นต้นกำเนิดของภาพโดยใช้ หลอด 3 หลอด ซึ่งให้ความสว่างไม่สูง มากขนา 150-260 aNSI LUMENS เพื่อ แยกการกำเนิดภาพในแต่ละสีคือ สีแดง, สีเขียว และสีน้ำเงิน ซึ่งแสงจากหลอดทั้ง 3 สี จะถูกปรับให้จุดตกกระทบของทั้ง 3 ลำแสง ให้ซ้อนทับ (CONVERGENCE) บนฉากรับภาพจนได้รับภาพที่ไร้ซึ่งการ เหลื่อมของสี เกิดเป็นภาพที่คมชัด การที่ CRT PROJECTOR ต้องใช้ " หลอดภาพ " ถึง 3 หลอดทำให้มี ตัวเครื่องขนาดใหญ่อีกทั้งไม่สะดวกใน การเคลื่อนย้าย เพราะต้องปรับแต่ง (SETUP)

4 ให้ถูกต้องคมชัดคุณภาพ หรือรายละเอียด ของภาพขึ้นอยู่กับ " ขนาด " ของ หลอดภาพ (CRT) ควบคู่กับประสิทธิภาพ ในการรับความถี่ภาพสแกนทางแนวนอน ซึ่งทำให้หลอดภาพขนาดใหญ่ จะให้ภาพ ที่คมชัดมากกว่า ปัจจุบันหลอดภาพมี 3 ขนาด คือ ให้ถูกต้องคมชัดคุณภาพ หรือรายละเอียด ของภาพขึ้นอยู่กับ " ขนาด " ของ หลอดภาพ (CRT) ควบคู่กับประสิทธิภาพ ในการรับความถี่ภาพสแกนทางแนวนอน ซึ่งทำให้หลอดภาพขนาดใหญ่ จะให้ภาพ ที่คมชัดมากกว่า ปัจจุบันหลอดภาพมี 3 ขนาด คือ ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 นิ้ว เป็นที่ นิยมมากที่สุด เพราะใช้งานได้ทั่วไป มัก ใช้กับงานฉายสัญญาณวิดีโอ ( โฮมเธียร์ เตอร์ ) เท่านั้น รับความถี่การสแกนของ สัญญาณอินพุทได้สูงสุดไม่เกิน 15.75 Khz. ทำให้ใช้รับสัญญาณวิดีโอเท่านั้น ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 นิ้ว เป็นที่ นิยมมากที่สุด เพราะใช้งานได้ทั่วไป มัก ใช้กับงานฉายสัญญาณวิดีโอ ( โฮมเธียร์ เตอร์ ) เท่านั้น รับความถี่การสแกนของ สัญญาณอินพุทได้สูงสุดไม่เกิน 15.75 Khz. ทำให้ใช้รับสัญญาณวิดีโอเท่านั้น

5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ให้ความ สว่าง และรายละเอียดของภาพได้มากขึ้น จึงเหมาะสมกับงานระดับ COMPUTOR DATA GRADE และโฮมเธียร์เตอร์ คุณภาพสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ให้ความ สว่าง และรายละเอียดของภาพได้มากขึ้น จึงเหมาะสมกับงานระดับ COMPUTOR DATA GRADE และโฮมเธียร์เตอร์ คุณภาพสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 นิ้ว จัดเป็น ระดับคุณภาพสูงสุด ใช้กับงานคุณภาพสูง COMPUTOR GRAPHICS GRADE และโฮมเธียร์เตอร์ ที่เน้นความชัดเจนของ รายละเอียดสูงที่สุด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 นิ้ว จัดเป็น ระดับคุณภาพสูงสุด ใช้กับงานคุณภาพสูง COMPUTOR GRAPHICS GRADE และโฮมเธียร์เตอร์ ที่เน้นความชัดเจนของ รายละเอียดสูงที่สุด สำหรับ CRT PROJECTOR ระดับ DATA GRADE และ GRAPHICS GRADE จะใช้หลอดภาพขนาด 8 นิ้ว และ 9 นิ้ว สามารถรองรับได้กับสัญญาณ คอมพิวเตอร์ ได้ตั้งแต่ระดับ SXGA (1280 x 1024) และใช้ได้กับเครื่อง เพิ่ม จำนวนเส้นในการสแกนภาพ ได้มากถึง 4 เท่า (LINE QUADRUPLER) สำหรับ CRT PROJECTOR ระดับ DATA GRADE และ GRAPHICS GRADE จะใช้หลอดภาพขนาด 8 นิ้ว และ 9 นิ้ว สามารถรองรับได้กับสัญญาณ คอมพิวเตอร์ ได้ตั้งแต่ระดับ SXGA (1280 x 1024) และใช้ได้กับเครื่อง เพิ่ม จำนวนเส้นในการสแกนภาพ ได้มากถึง 4 เท่า (LINE QUADRUPLER)

6 เฉพาะระดับ COMPUTOR GRAPGICS GRADE จะใช้หลอดภาพ ขนาด 9 นิ้ว และรองรับความถี่การสแกน ภาพทางแนวนอนได้สูงสุดเกินกว่า 100 KHZ ทำให้รองรับสัญญาณ SXGA ถึง ระดับ WORK STATION 2500 x 2000 PIXELS เป็นเหตุผลที่ทำให้ CRT PROJECTOR ระดับนี้มีราคาสูงมาก เฉพาะระดับ COMPUTOR GRAPGICS GRADE จะใช้หลอดภาพ ขนาด 9 นิ้ว และรองรับความถี่การสแกน ภาพทางแนวนอนได้สูงสุดเกินกว่า 100 KHZ ทำให้รองรับสัญญาณ SXGA ถึง ระดับ WORK STATION 2500 x 2000 PIXELS เป็นเหตุผลที่ทำให้ CRT PROJECTOR ระดับนี้มีราคาสูงมาก CRT PROJECTOR นิยมใช้กับโฮม เธียร์เตอร์ เพราะให้รายละเอียดชัดเจน ของภาพ ความอิ่มตัวของเม็ดสี, ความ ถูกต้องของการใส่สี รวมถึงความสามารถ ในการให้ส่วนดำของภาพได้มืดสนิทกว่า โปรเจคเตอร์แบบอื่นๆ ซึ่งยี่ห้อที่มีคุณภาพ ดีจะมีวงจร GAMMA CORRECTION ซึ่งช่วยทำให้หลอดภาพสี น้ำเงิน (B) สามารถส่งสัญญาณสีตาม (TRACK) หลอดภาพสีแดง และหลอดภาพสีเขียว (G) ได้ทัน โดยภาพที่ออกมาจะได้ GRAY SCALE ที่ถูกต้องในทุกระดับค่า ความสว่าง CRT PROJECTOR นิยมใช้กับโฮม เธียร์เตอร์ เพราะให้รายละเอียดชัดเจน ของภาพ ความอิ่มตัวของเม็ดสี, ความ ถูกต้องของการใส่สี รวมถึงความสามารถ ในการให้ส่วนดำของภาพได้มืดสนิทกว่า โปรเจคเตอร์แบบอื่นๆ ซึ่งยี่ห้อที่มีคุณภาพ ดีจะมีวงจร GAMMA CORRECTION ซึ่งช่วยทำให้หลอดภาพสี น้ำเงิน (B) สามารถส่งสัญญาณสีตาม (TRACK) หลอดภาพสีแดง และหลอดภาพสีเขียว (G) ได้ทัน โดยภาพที่ออกมาจะได้ GRAY SCALE ที่ถูกต้องในทุกระดับค่า ความสว่าง

7 2. LCD PROJECTOR หลักการทำงาน ใช้หลอดไฟ กำลังไฟส่องสว่างสูง ประเภท เมทัล - ไฮไลท์ หรือหลอด UHP (ULTRA HIGH POWER) เป็นต้นกำลัง ส่องสว่างกำเนิดแสงโดยแสงจะวิ่งผ่าน DICHROIC MIRROR ( กระจกสะท้อน กรองแสง ) ทำหน้าที่แยกแสงออกเป็น 3 แม่สี คือแดง -RED (R), เขียว - GREEN (G) และน้ำเงิน -BLUE (B) เพื่อให้แสงแต่ละสีผ่านไปสู่ LCD PANEL ของแต่ละสีซึ่งแต่ละจุดจะ ประกอบไปด้วยจำนวนแผงพิกเซล (PIXELS) เล็กๆ มากมาย แต่ละ PIXEL จะถูกควบคุมด้วยสัญญาณไฟฟ้าในการ เปิด หรือปิดให้แสงแต่ละสีผ่านไปที่ จอภาพได้ โดยแสงที่ผ่าน PIXEL จะผ่าน เลนส์รวมแสงเพื่อผสมแม่สี ทำให้เกิด ภาพ ใช้หลอดไฟ กำลังไฟส่องสว่างสูง ประเภท เมทัล - ไฮไลท์ หรือหลอด UHP (ULTRA HIGH POWER) เป็นต้นกำลัง ส่องสว่างกำเนิดแสงโดยแสงจะวิ่งผ่าน DICHROIC MIRROR ( กระจกสะท้อน กรองแสง ) ทำหน้าที่แยกแสงออกเป็น 3 แม่สี คือแดง -RED (R), เขียว - GREEN (G) และน้ำเงิน -BLUE (B) เพื่อให้แสงแต่ละสีผ่านไปสู่ LCD PANEL ของแต่ละสีซึ่งแต่ละจุดจะ ประกอบไปด้วยจำนวนแผงพิกเซล (PIXELS) เล็กๆ มากมาย แต่ละ PIXEL จะถูกควบคุมด้วยสัญญาณไฟฟ้าในการ เปิด หรือปิดให้แสงแต่ละสีผ่านไปที่ จอภาพได้ โดยแสงที่ผ่าน PIXEL จะผ่าน เลนส์รวมแสงเพื่อผสมแม่สี ทำให้เกิด ภาพ

8 ปัจจุบัน LCD PROJECTOR จะให้ ความสว่างสูงได้ถึง 3,000 - 4,000 ANSI LUMENS และมีราคาถูกลงมาก โดยมี อายุการใช้งานของหลอดไฟได้ 1,500 - 2,000 ชั่วโมง ให้ภาพจากสัญญาณ COMPUTOR ที่ดี และสัญญาณวิดีโอที่ คมชัดสดใส ปัจจุบัน LCD PROJECTOR จะให้ ความสว่างสูงได้ถึง 3,000 - 4,000 ANSI LUMENS และมีราคาถูกลงมาก โดยมี อายุการใช้งานของหลอดไฟได้ 1,500 - 2,000 ชั่วโมง ให้ภาพจากสัญญาณ COMPUTOR ที่ดี และสัญญาณวิดีโอที่ คมชัดสดใส

9 3. DLP PROJECTOR หลักการทำงาน DLP ย่อมาจาก (Digital Light Processing) เป็นเทคโนโลยีที่คิดค้นและ พัฒนาโดยบริษัท Texas Inctrumente ซึ่งพัฒนา DMD SHIP (DIGITAL MICRO MIRRORS DEVICE) ซึ่งเป็น แนววงจรขนาดเล็กประกอบด้วย แผ่น กระจกสะท้อนแสงขนาดจิ๋วจำนวนมาก โดยแต่ละชิ้นของกระจกขนาดจิ๋ว จะแทน จุดแสงในแต่ละ PIXEL ถ้ารายละเอียด ขนาด XVGA จะมีแผ่นกระจกตาม แนวนอน 1024 ชิ้น ตามแนวตั้ง 768 ชิ้น กระกแต่ละชิ้นจะถูกวงจรไฟฟ้าควบคุมให้ เอียงไปมา เพื่อสะท้อนแสงได้ที่มุม +/- 10 องศา เพื่อหันเหแสงไปที่จอภาพ หรือ ให้ตกระทบในตัวเครื่อง การทำงานของ กระจกจิ๋วนี้เทียบได้กับหลักการทำงาน ของดิจิตอล DLP ย่อมาจาก (Digital Light Processing) เป็นเทคโนโลยีที่คิดค้นและ พัฒนาโดยบริษัท Texas Inctrumente ซึ่งพัฒนา DMD SHIP (DIGITAL MICRO MIRRORS DEVICE) ซึ่งเป็น แนววงจรขนาดเล็กประกอบด้วย แผ่น กระจกสะท้อนแสงขนาดจิ๋วจำนวนมาก โดยแต่ละชิ้นของกระจกขนาดจิ๋ว จะแทน จุดแสงในแต่ละ PIXEL ถ้ารายละเอียด ขนาด XVGA จะมีแผ่นกระจกตาม แนวนอน 1024 ชิ้น ตามแนวตั้ง 768 ชิ้น กระกแต่ละชิ้นจะถูกวงจรไฟฟ้าควบคุมให้ เอียงไปมา เพื่อสะท้อนแสงได้ที่มุม +/- 10 องศา เพื่อหันเหแสงไปที่จอภาพ หรือ ให้ตกระทบในตัวเครื่อง การทำงานของ กระจกจิ๋วนี้เทียบได้กับหลักการทำงาน ของดิจิตอล

10 คือ เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลเข้าเปรีบได้กับ สภาวะ "ON" กระจกจิ๋วของ PIXEL นั้นๆ จะเอียง เพื่อรับแสง และสะท้อนแสงไปตกกระทบจอภาพ ผ่านเลนส์ แต่ถ้าไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลเข้า เปรียบได้สภาวะ "OFF" กระจกจิ๋วจะหัน คืนกลับมาในอีกตำแหน่งหนึ่ง ซึ่งจะสะท้อนแสง ที่ไม่ต้องการ ไปตกกระทบกับผิวของวัสดุดูดซึม แสง (ABSORBER) ภายในเครื่องก่อให้เกิดส่วน มืดที่จอภาพ ตำแหน่ง PIXEL นั้นๆ คือ เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลเข้าเปรีบได้กับ สภาวะ "ON" กระจกจิ๋วของ PIXEL นั้นๆ จะเอียง เพื่อรับแสง และสะท้อนแสงไปตกกระทบจอภาพ ผ่านเลนส์ แต่ถ้าไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลเข้า เปรียบได้สภาวะ "OFF" กระจกจิ๋วจะหัน คืนกลับมาในอีกตำแหน่งหนึ่ง ซึ่งจะสะท้อนแสง ที่ไม่ต้องการ ไปตกกระทบกับผิวของวัสดุดูดซึม แสง (ABSORBER) ภายในเครื่องก่อให้เกิดส่วน มืดที่จอภาพ ตำแหน่ง PIXEL นั้นๆ การเกิดภาพในระบบ DLP นั้น ใช้ หลักการที่แสงจะวิ่งผ่านแผ่นจานแม่ส (COLOR WHEEL) และแสงที่ผ่านจาน แม่สี ( แดง, เขียว, น้ำเงิน ) แต่ละสีจะวิ่ง ผ่านไปที่กระจกจิ๋วในแผ่น DMD โดยถ้า กระแสไฟฟ้าที่กระจกจิ๋วก็จะสะท้อนแสง แม่สีไฟที่จอภาพ เพื่อผสมสีให้เกิดภาพ จะมีวงจรควบคุมให้แผ่นจานสี (COLOR WHEEL) หมุนได้จังหวะกับ การพลิก เอียงมุมของกระจกจิ๋วในแผ่น DMD การเกิดภาพในระบบ DLP นั้น ใช้ หลักการที่แสงจะวิ่งผ่านแผ่นจานแม่ส (COLOR WHEEL) และแสงที่ผ่านจาน แม่สี ( แดง, เขียว, น้ำเงิน ) แต่ละสีจะวิ่ง ผ่านไปที่กระจกจิ๋วในแผ่น DMD โดยถ้า กระแสไฟฟ้าที่กระจกจิ๋วก็จะสะท้อนแสง แม่สีไฟที่จอภาพ เพื่อผสมสีให้เกิดภาพ จะมีวงจรควบคุมให้แผ่นจานสี (COLOR WHEEL) หมุนได้จังหวะกับ การพลิก เอียงมุมของกระจกจิ๋วในแผ่น DMD

11 DLP PROJECTOR ให้ค่าความสว่าง สูง, ความคมชัดของภาพ โดยมี CONTRAST RATIO ที่สูง, ค่า BLACK LEVEL ที่ดีทำให้สีดำสนิท และการเกลี่ย แสง (UNIFORMITY) ที่ดีมากเหมาะ สำหรับงาน RESSENTATION ข้อมูล จาก COMPUTOR ที่ต้องการความ คมชัดมาก DLP PROJECTOR ให้ค่าความสว่าง สูง, ความคมชัดของภาพ โดยมี CONTRAST RATIO ที่สูง, ค่า BLACK LEVEL ที่ดีทำให้สีดำสนิท และการเกลี่ย แสง (UNIFORMITY) ที่ดีมากเหมาะ สำหรับงาน RESSENTATION ข้อมูล จาก COMPUTOR ที่ต้องการความ คมชัดมาก

12 End Slide


ดาวน์โหลด ppt เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ (Projector). เทคโนโลยีของเครื่องฉาย โปรเจคเตอร์มีทั้งหมด 3 ประเภท  CRT PROJECTOR CRT PROJECTOR CRT PROJECTOR  LCD PROJECTOR.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google