งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E- อ. กันทิมา อ่อนละออ การออกแบบ Web Page.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E- อ. กันทิมา อ่อนละออ การออกแบบ Web Page."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 E- mail:kantima@www.sci.buu.ac.th อ. กันทิมา อ่อนละออ E-mail : kantima@www.sci.buu.ac.th การออกแบบ Web Page

2 E- mail:kantima@www.sci.buu.ac.th การออกแบบ Webpage เหมือนการเขียนหนังสือ หรือการสร้าง บ้าน ํ กำหนดจุดมุ่งหมายและกล่มเป้าหมาย ํ กำหนดเน้อเรื่องและขอบเขตของ เนื้อหา ํ วาง layout หรือเขยน storyboard ํ ตกแต่งและตรวจสอบ

3 E- mail:kantima@www.sci.buu.ac.th ลักษณะทั่วไปของ Webpage ํ มีสารบัญแสดงและรายละเอียดของ ข้อมูล ํ เชื่อมโยงข้อมูลไปยังเป้าหมายได้ตรง ความต้องการที่สุด ํ เนื้อหาสั้น กระชับ ทันสมัย ํ มีภาพประกอบเหมาะสม และ พอเหมาะ ํ ใช้งานง่าย ํ สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้อย่าง ทันท่วงที ํ เป็นมาตรฐานเดียวกัน

4 E- mail:kantima@www.sci.buu.ac.th Homepage ํ มีชื่อเรื่องชัดเจน ํ มีความเด่น ดึงดูดความสนใจ ํ มีสารบัญ และคำอธิบายสั้นๆ ํ มี link ไปยังรายละเอียด ํ ความยาวน้อยหน้าที่สุด ํ มี address ที่จะติดต่อผู้เขียนได้

5 E- mail:kantima@www.sci.buu.ac.th Webpage ที่ดี ํ มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด แต่ไม่แน่นเกินไป ํ จัดวางตำแหน่งที่เหมาะสม ํ แบ่งย่อหน้าเมื่อเนื้อหายาวมากๆ แต่ ละย่อหน้าอย่าวางห่าง หรือชิดเกินไป ํ ข้อมูลยาวๆ ให้แบ่ง Page และใช้ Link ํ หัวข้อเรื่องที่เป็น Link เป็นวลีสั้นๆ น่าสนใจ แต่อย่าให้ เกินความจริง

6 E- mail:kantima@www.sci.buu.ac.th หาดู Webpage ดีๆ ได้ที่ไหน ํ Webpage ที่ดีเรียก Cool Webpage ส่วน Hot Webpage เป็น Web ออกใหม่ๆ ดังและคน สนใจ ํ Site ที่จัดอันดับ URL ที่ดีๆ เช่น http://home.netscape.com/home/w hats_cool.html http://www.yahoo.com/Entertainm ent/Cool_Links http://www.pointcom.com

7 E- mail:kantima@www.sci.buu.ac.th การเผยแพร่ Webpage ของ เรา ํ นำรหัส URL ไปไว้ใน site เพื่อให้ ผู้อื่นค้นหาและดู ํ Register ใน site ที่เป็น Search engine เช่น Yahoo, Magellan, Infoseek, Lycos, AltaVista ํ Announcement Service ํ เผยแพร่ทางสื่ออื่นๆ

8 E- mail:kantima@www.sci.buu.ac.th การดู Source Code ของ Webpage ํ เข้า Webpage ที่ต้องการ ํ เลือกเมนู View, Document Source จะได้หน้าต่าง Source ํ กรณีที่เป็นเฟรม ให้คลิกเฟรมที่จะดู แล้ว เลือกเมนู View, Frame Source ํ เลิกดูให้ close หน้าต่าง Source

9 E- mail:kantima@www.sci.buu.ac.th การคัดลอกคำสั่ง HTML จาก Source Code ํ เข้า Webpage ที่ต้องการ ํใช้คำสั่ง View, Document Source หรือ View, Frame Source ํ ใช้ mouse เลือกคำสั่งที่ต้องการ ํ ใช้คำสั่ง Edit, Copy ( หรือ Ctrl+C) ํ เข้าสู่ Editor ที่ใช้เขียน html ํ ใช้คำสั่ง Edit, Paste ( หรือ Ctrl+V)

10 E- mail:kantima@www.sci.buu.ac.th คำถ าม ?


ดาวน์โหลด ppt E- อ. กันทิมา อ่อนละออ การออกแบบ Web Page.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google