งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ปรับปรุงครั้งล่าสุด 06/01/54 การใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses โดย...จิรวัฒน์ พรหมพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ปรับปรุงครั้งล่าสุด 06/01/54 การใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses โดย...จิรวัฒน์ พรหมพร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ปรับปรุงครั้งล่าสุด 06/01/54 การใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses โดย...จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

2 ● ProQuest Dissertations & Theses - A&I คืออะไร ● วิธีการสืบค้นเอกสาร ● Basic Search ● Advanced Search ● Browse ● By Subject ● By Location ● หน้าแสดงผลลัพธ์ (Search Results) ● หน้าแสดงเอกสาร ● สาระสังเขป (Abstract) ● 24 หน้าแรกของวิทยานิพนธ์ (Preview) ● Marked List ● การสั่งพิมพ์ ส่งอีเมล บันทึก และการถ่ายโอนรายการบรรณานุกรม ● Set Up Alert สารบัญ

3 ProQuest Dissertations & Theses – A&I เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง จากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบัน การศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านรายการ Introduction

4 ● ให้ข้อมูลบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกตั้งแต่ปี 1637 ● ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปี 1980 ● ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ตั้งแต่ปี 1988 ● ให้ตัวอย่าง 24 หน้าแรกของวิทยานิพนธ์ในชื่อเรื่องที่มีให้บริการ ● ทุกๆ ปีจะมีวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท เพิ่มขึ้นประมาณ 70,000 ชื่อเรื่อง Introduction

5 เครื่องหมาย ? แทนที่ตัวอักษร 1 ตัวอักษร เช่น wom?n = woman, women เครื่องหมาย * ละตัวอักษรตั้งแต่ 0 หรือมากกว่า 1 ตัวอักษรขึ้นไป เช่น cat* = cat, cats, catch, caterpillar, catalog เครื่องหมาย “ ” สำหรับสืบค้นในแบบกลุ่มคำ หรือวลี เมื่อมีคำค้น ตั้งแต่สามคำขึ้นไป เช่น “computer assisted instruction” Operators & Special Characters

6 1. Basic Search 2. Advanced Search 3. Browse Search Methods

7 1. พิมพ์คำหรือวลี 2. ระบุระยะเวลาที่วิทยานิพนธ์ตีพิมพ์ 3. เพิ่มทางเลือกการสืบค้น4. คลิกปุ่ม Search Basic Search 3 “total quality management” or TQM 1 4 2

8 Advanced Search 3 1. พิมพ์คำหรือวลี 2. ระบุเขตข้อมูล 3. ระบุคำเชื่อม 4. ระบุระยะเวลาที่วิทยานิพนธ์ตีพิมพ์ 5. เพิ่มทางเลือกการสืบค้น6. คลิกปุ่ม Search 2

9 ระบุข้อมูลเพื่อจำกัดการสืบค้น หรือ คลิกที่ Look up Subjects เพื่อเรียกดูตามกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ Advanced Search

10 1. คลิกเลือกอักษรเริ่มต้นของหัวเรื่อง 2. หรือ คลิกเลือกหัวเรื่องที่สนใจ 3. คลิก View documents เพื่อเรียกดูรายการวิทยานิพนธ์ในหัวเรื่องนั้น 1 32 Browse By Subject

11 1. คลิกเลือกอักษรเริ่มต้นที่ต้องการ 2. คลิกเลือกประเทศที่สนใจ 3. คลิกที่ชื่อสถาบัน หรือ View documents เพื่อเรียกดูเอกสาร 1 32 Browse By Location

12 1. จำนวนรายการผลลัพธ์ที่พบ 2. คลิกชื่อเรื่องเพื่อดูเนื้อหาโดยละเอียด 3. คลิกที่ Preview เพื่อแสดงตัวอย่าง 24 หน้าแรก 4. ปรับปรุงการสืบค้น Search Results

13 พิมพ์คำสำคัญเพิ่มเติม หรือ ปรับปรุงแก้ไขจากคำค้นเดิมและสืบค้นใหม่อีกครั้ง Refine Search

14 1. สั่งพิมพ์ อีเมล คัดลอก URL (Copy Link) หรือ อ้างอิงเอกสารนี้ (Cite This) 2. ดูตัวอย่าง 24 หน้าแรก หรือ สั่งซื้อเอกสารวิทยานิพนธ์ 3. ค้นหาเอกสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น หัวเรื่อง (Subject) เดียวกัน เป็นต้น 2 3 Abstract 1

15 สามารถเลือกบันทึก (Save) หรือ สั่งพิมพ์ (Print) เอกสารที่ต้องการได้ Preview

16 1. คลิกเลือกเอกสารที่ต้องการ 2. คลิกเพื่อดูรายการเอกสารที่จัดเก็บ 2 Marked List 1

17 คลิกเลือกสั่งพิมพ์ อีเมล หรือ ถ่ายโอนบรรณานุกรมของเอกสารที่เลือกไว้ได้ My Research

18 1. เลือกรูปแบบข้อมูล 2. เลือกรูปแบบรายการบรรณานุกรม 3. คลิกเลือก , Print หรือ Download Create your bibliography 1 2 3

19 marked documents 4 1. เลือกรูปแบบบรรณานุกรม2. เลือกรูปแบบข้อมูล 3. เลือกรูปแบบอีเมลที่จะจัดส่ง 4. ระบุอีเมลที่ต้องการจัดส่ง 5. ใส่หัวเรื่องและข้อความที่จะส่ง 6. คลิก Send

20 คลิกเลือกรูปแบบการถ่ายโอนข้อมูลบรรณานุกรม Export citations

21 คลิกเลือก Download เพื่อจัดเก็บ, เพื่อส่งอีเมล, หรือ Edit เพื่อแก้ไขข้อมูล Create a web page

22 1. คลิกที่เมนู File 2. คลิก Save Page As เพื่อบันทึกข้อมูล 1 2 Create a web page: Download

23 1. พิมพ์ข้อมูลเพื่อส่งอีเมล2. คลิก Send 1 2 Create a web page:

24 1. แก้ไขข้อมูล 2. คลิก Update 2 1 Create a web page: Edit

25 1 1. คลิกปุ่ม Set Up Alert เพื่อจัดเก็บคำค้น เพื่อใช้สืบค้นกับเนื้อหาที่มีการปรับปรุง ใหม่ในอนาคต และแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อมีเอกสารใหม่ที่พบจากคำค้นนั้น 2. กรอกข้อมูลเพื่อบอกรับบริการ Alert 2 Set Up Alert

26


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ปรับปรุงครั้งล่าสุด 06/01/54 การใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses โดย...จิรวัฒน์ พรหมพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google