งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ปรับปรุงครั้งล่าสุด 06/01/54 การใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses โดย...จิรวัฒน์ พรหมพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ปรับปรุงครั้งล่าสุด 06/01/54 การใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses โดย...จิรวัฒน์ พรหมพร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ปรับปรุงครั้งล่าสุด 06/01/54 การใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses โดย...จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

2 ● ProQuest Dissertations & Theses - A&I คืออะไร ● วิธีการสืบค้นเอกสาร ● Basic Search ● Advanced Search ● Browse ● By Subject ● By Location ● หน้าแสดงผลลัพธ์ (Search Results) ● หน้าแสดงเอกสาร ● สาระสังเขป (Abstract) ● 24 หน้าแรกของวิทยานิพนธ์ (Preview) ● Marked List ● การสั่งพิมพ์ ส่งอีเมล บันทึก และการถ่ายโอนรายการบรรณานุกรม ● Set Up Alert สารบัญ

3 ProQuest Dissertations & Theses – A&I เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง จากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบัน การศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านรายการ Introduction

4 ● ให้ข้อมูลบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกตั้งแต่ปี 1637 ● ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปี 1980 ● ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ตั้งแต่ปี 1988 ● ให้ตัวอย่าง 24 หน้าแรกของวิทยานิพนธ์ในชื่อเรื่องที่มีให้บริการ ● ทุกๆ ปีจะมีวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท เพิ่มขึ้นประมาณ 70,000 ชื่อเรื่อง Introduction

5 เครื่องหมาย ? แทนที่ตัวอักษร 1 ตัวอักษร เช่น wom?n = woman, women เครื่องหมาย * ละตัวอักษรตั้งแต่ 0 หรือมากกว่า 1 ตัวอักษรขึ้นไป เช่น cat* = cat, cats, catch, caterpillar, catalog เครื่องหมาย “ ” สำหรับสืบค้นในแบบกลุ่มคำ หรือวลี เมื่อมีคำค้น ตั้งแต่สามคำขึ้นไป เช่น “computer assisted instruction” Operators & Special Characters

6 1. Basic Search 2. Advanced Search 3. Browse Search Methods

7 1. พิมพ์คำหรือวลี 2. ระบุระยะเวลาที่วิทยานิพนธ์ตีพิมพ์ 3. เพิ่มทางเลือกการสืบค้น4. คลิกปุ่ม Search Basic Search 3 “total quality management” or TQM 1 4 2

8 6 4 5 1 Advanced Search 3 1. พิมพ์คำหรือวลี 2. ระบุเขตข้อมูล 3. ระบุคำเชื่อม 4. ระบุระยะเวลาที่วิทยานิพนธ์ตีพิมพ์ 5. เพิ่มทางเลือกการสืบค้น6. คลิกปุ่ม Search 2

9 ระบุข้อมูลเพื่อจำกัดการสืบค้น หรือ คลิกที่ Look up Subjects เพื่อเรียกดูตามกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ Advanced Search

10 1. คลิกเลือกอักษรเริ่มต้นของหัวเรื่อง 2. หรือ คลิกเลือกหัวเรื่องที่สนใจ 3. คลิก View documents เพื่อเรียกดูรายการวิทยานิพนธ์ในหัวเรื่องนั้น 1 32 Browse By Subject

11 1. คลิกเลือกอักษรเริ่มต้นที่ต้องการ 2. คลิกเลือกประเทศที่สนใจ 3. คลิกที่ชื่อสถาบัน หรือ View documents เพื่อเรียกดูเอกสาร 1 32 Browse By Location

12 1. จำนวนรายการผลลัพธ์ที่พบ 2. คลิกชื่อเรื่องเพื่อดูเนื้อหาโดยละเอียด 3. คลิกที่ Preview เพื่อแสดงตัวอย่าง 24 หน้าแรก 4. ปรับปรุงการสืบค้น Search Results 4 3 2 1

13 พิมพ์คำสำคัญเพิ่มเติม หรือ ปรับปรุงแก้ไขจากคำค้นเดิมและสืบค้นใหม่อีกครั้ง Refine Search

14 1. สั่งพิมพ์ อีเมล คัดลอก URL (Copy Link) หรือ อ้างอิงเอกสารนี้ (Cite This) 2. ดูตัวอย่าง 24 หน้าแรก หรือ สั่งซื้อเอกสารวิทยานิพนธ์ 3. ค้นหาเอกสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น หัวเรื่อง (Subject) เดียวกัน เป็นต้น 2 3 Abstract 1

15 สามารถเลือกบันทึก (Save) หรือ สั่งพิมพ์ (Print) เอกสารที่ต้องการได้ Preview

16 1. คลิกเลือกเอกสารที่ต้องการ 2. คลิกเพื่อดูรายการเอกสารที่จัดเก็บ 2 Marked List 1

17 คลิกเลือกสั่งพิมพ์ อีเมล หรือ ถ่ายโอนบรรณานุกรมของเอกสารที่เลือกไว้ได้ My Research

18 1. เลือกรูปแบบข้อมูล 2. เลือกรูปแบบรายการบรรณานุกรม 3. คลิกเลือก Email, Print หรือ Download Create your bibliography 1 2 3

19 1 2 3 5 6 Email marked documents 4 1. เลือกรูปแบบบรรณานุกรม2. เลือกรูปแบบข้อมูล 3. เลือกรูปแบบอีเมลที่จะจัดส่ง 4. ระบุอีเมลที่ต้องการจัดส่ง 5. ใส่หัวเรื่องและข้อความที่จะส่ง 6. คลิก Send Email

20 คลิกเลือกรูปแบบการถ่ายโอนข้อมูลบรรณานุกรม Export citations

21 คลิกเลือก Download เพื่อจัดเก็บ, Email เพื่อส่งอีเมล, หรือ Edit เพื่อแก้ไขข้อมูล Create a web page

22 1. คลิกที่เมนู File 2. คลิก Save Page As เพื่อบันทึกข้อมูล 1 2 Create a web page: Download

23 1. พิมพ์ข้อมูลเพื่อส่งอีเมล2. คลิก Send Email 1 2 Create a web page: Email

24 1. แก้ไขข้อมูล 2. คลิก Update 2 1 Create a web page: Edit

25 1 1. คลิกปุ่ม Set Up Alert เพื่อจัดเก็บคำค้น เพื่อใช้สืบค้นกับเนื้อหาที่มีการปรับปรุง ใหม่ในอนาคต และแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อมีเอกสารใหม่ที่พบจากคำค้นนั้น 2. กรอกข้อมูลเพื่อบอกรับบริการ Alert 2 Set Up Alert

26


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ปรับปรุงครั้งล่าสุด 06/01/54 การใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses โดย...จิรวัฒน์ พรหมพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google