งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 14 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology For Management 6th Edition Turban, Leidner, McLean, Wetherbe Lecture Slides by L. Beaubien, Providence College John Wiley & Sons, Inc. Chapter 14

2 วัตถุประสงค์การเรียนรู้
ระบุลักษณะที่สำคัญของเศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ อธิบายและประเมินผลผลิตที่เกินจริง อธิบายวิธีการประเมินการลงทุนเทคโนโลยีสารสนเทศและอธิบายว่าทำไมมันยากที่จะทำ อธิบายธรรมชาติของผลกำไรที่ไม่สามารถวัดได้และการจัดการกับมัน อธิบายวิธีการแบบเดิมและความเหมาะสมในการลงทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ Chapter 14

3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (ต่อ)
ระบุข้อดีและข้อเสียของวิธีการเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้บริการสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (การเก็บเงิน) ระบุข้อดีและข้อเสียของการจ้าง อธิบายผลกระทบทางเศรษฐกิจของ EC อธิบายปัญหาเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Web - based e - commerce อธิบายสาเหตุของความล้มเหลวของระบบการพัฒนาผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นของทฤษฎีและการเปลี่ยนแปลงตลาดผ่านเทคโนโลยีใหม่ Chapter 14

4  Moore’s Law Chapter 14

5 ค่าของข้อมูล - การประเมิน
  ค่าของข้อมูล - การประเมิน หนึ่งในการวัดของผลกำไรของการลงทุนเป็นคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลที่ค่าของความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์สุทธิ (ประโยชน์ปรับค่าใช้จ่าย) การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลและผลประโยชน์สุทธิของการตัดสินใจโดยไม่มีข้อมูล คุณค่าของข้อมูล = ผลประโยชน์สุทธิด้วยข้อมูล - ผลประโยชน์สุทธิปราศจากข้อมูล Chapter 14

6 การวิเคราะห์ต้นทุน - กำไร (การประเมิน)
Chapter 14

7 “ต้นทุน” การลงทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ - การประเมิน
การวางค่าเงินดอลลาร์ใน IT ต้นทุนของเงินลงทุนไม่ใช่งานง่าย หนึ่งในประเด็นสำคัญคือการ จัดสรรต้นทุนคงที่ในโครงการต่าง IT หนี้ค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่ที่อยู่เดียวกันทั้งหมดไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรม กังวลอีกพื้นที่คือ Life Cycle Cost; ต้นทุนการเพื่อให้ได้ทำงานเกี่ยวกับข้อผิดพลาดและการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระบบ . ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถสะสมไปหลายปีและบางครั้งพวกเขาไม่คาดแม้ว่าการลงทุนทำ ไม่มีตัวตนมีหลายประเภทค่า (รูปธรรมและ) ประสิทธิภาพดีขึ้น ความสัมพันธ์ของลูกค้าดีขึ้น ร้อยละคืนทุนของการลงทุนในดอลลาร์หรือวัด หลายต่อ ... โอกาสในการได้รับผลตอบแทนขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็นความสำเร็จของการดำเนินงาน Chapter 14

8 ผลกำไรที่ไม่สามารถวัดได้ การจัดการโดยวิธีของ Sawhney
คิดกว้างและเบา เสริมการวัดทางการเงินอย่างหนักกับคนอ่อน จ่ายค่าระวางแรกของคุณ คิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะสั้นอย่างที่"ชำระ"ขนส่งสินค้าเพื่อการลงทุนครั้งแรกในโครงการ ตามที่คาดการณ์ไว้ ให้เปิดใจเกี่ยวกับการจ่ายเงินทางเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ Chapter 14

9 วิธีการประเมินผลเฉพาะ
Chapter 14

10 วิธีการประเมินผลเฉพาะ (ต่อ)
Chapter 14

11 “Costing” IT – Economic Strategies
Chapter 14

12 Outsourcing Chapter 14

13 Economic Potential of IT
Chapter 14

14 ระบบโครงข่ายพื้นฐาน – เศรษฐกิจกลยุทธ์
ระบบโครงข่ายพื้นฐานสามารถเพิ่มผลผลิตและกำไร อย่างไรก็ตามโปรแกรมประยุกต์ EC สามารถทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องปกติได้ หนึ่งความต้องการทางธุรกิจสามารถทำเป็นมาตรฐานของข้อมูลของผลลัพธ์ที่ต้องการ ซึ่งในความเป็นจริงต้องวัดได้ กรณีธุรกิจควรที่จะครอบคลุมทั้งการเงินและที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน ซึ่งจะเป็นการวัดว่าธุรกิจประสบความสำเร็จหรือไม่ การตัดสินใจส่วนใหญ่จะลงทุนในระบบ โครงข่ายพื้นฐาน เป็นสันนิษฐานในการลงทุนและความต้องการสำหรับเหตุผลในการวางแผนกลยุทธ์และคาดหวังสิ่งที่จะได้รับคืนซึ่งไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ Chapter 14

15 ความล้มเหลว เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องยากในการจัดการและสามารถนำค่าใช้จ่ายเมื่อสิ่งที่ไม่เป็นไปตามแผน มีสัดส่วนสูงเป็นโครงการพัฒนาใดไม่ครบถ้วนหรือไม่พบบางเป้าหมายเดิมสำหรับคุณสมบัติ, เวลาในการพัฒนาหรือค่าใช้จ่าย สิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับปัญหาทางเศรษฐกิจเช่นการวิเคราะห์ผลประโยชน์ต้นทุนไม่ถูกต้อง เศรษฐศาสตร์ของการผลิตซอฟต์แวร์แนะนำให้สำหรับระบบมาตรฐานค่อนข้างซื้อหรือเช่าสามารถทำให้ทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายและการใช้งานเพิ่มขึ้น . ซื้อหรือเช่ายังสามารถเป็นกลยุทธ์ที่ปลอดภัยสำหรับระบบขนาดใหญ่และซับซ้อนมาก Chapter 14

16 ปัญหาการจัดการ เติบโตอย่างสม่ำเสมอและเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนจากวัดได้เป็นผลกำไรที่ไม่สามารถวัดได้ สิ่งที่ไม่แน่ใจ การเรียกเก็บเงิน ความเสี่ยง ทรัพยากรภายนอก การตอบกลับเพิ่มขึ้น Chapter 14

17 Chapter 14 Copyright © 2008 John Wiley & Sons, Inc.  All rights reserved. Reproduction or translation of this work beyond that permitted in Section 117 of the 1976 United States Copyright Act without the express written permission of the copyright owner is unlawful.  Request for further information should be addressed to the Permissions Department, John Wiley & Sons, Inc.  The purchaser may make back-up copies for his/her own use only and not for distribution or resale.  The Publisher assumes no responsibility for errors, omissions, or damages, caused by the use of these programs or from the use of the information contained herein. Chapter 14


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google