งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นพวรรณ หัตถเสรีพงษ์ ( ทราย ) วิทยาการคอมพิวเตอร์ “ SCB มีโครงการนักศึกษาฝึกงานเป็น ระบบ มีกิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ มี สวัสดิการให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยขอนแก่น นพวรรณ หัตถเสรีพงษ์ ( ทราย ) วิทยาการคอมพิวเตอร์ “ SCB มีโครงการนักศึกษาฝึกงานเป็น ระบบ มีกิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ มี สวัสดิการให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นพวรรณ หัตถเสรีพงษ์ ( ทราย ) วิทยาการคอมพิวเตอร์ “ SCB มีโครงการนักศึกษาฝึกงานเป็น ระบบ มีกิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ มี สวัสดิการให้ และได้ฝึกตรงกับสาขาที่ได้เรียนมา ” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชาครีย์ เพชรพิเชฐเชียร ( แบ๊ก ) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ “ ได้ฝึกงาน Server Inventory ของ ธนาคาร ประทับใจพี่เลี้ยงมากๆ ได้ ทำงานเยอะ สนุกไม่น่าเบื่อ จนรู้สึกว่า เวลาฝึกงานผ่านไปอย่างรวดเร็ว ” มหาวิทยาลัยมหิดล ปฏิพัทธ์ ศรีศุภเดชะ ( เจมส์ ) Information and Communication Technology “ สามารถนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ได้ จริง พี่เลี้ยงเป็น กันเองมาก ….SCB เป็นองค์กรใหญ่ที่ท้า ทายความสามารถ ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ พฤกษ์ สุกิตติวราพันธุ์ ( พฤกษ์ ) วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ “ ได้สัมผัสอุปกรณ์จริง เน้นการแก้ไขปัญหา ต่างที่เกิดขึ้นจริง ตรงกับที่เรียนมา อยากให้น้องๆได้รับ ประสบการณ์ที่ดีเช่นกัน ” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปวีณา กออินทร์ ( แตงไทย ) วิทยาการคอมพิวเตอร์ “ ประทับใจความเป็นกันเองของผู้บริหาร ระดับสูงที่ได้ ถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงของท่านให้ ฟังและแนะนำ เราด้วยตนเอง...SCB อบอุ่นเหมือนบ้าน ” สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ธนากร บุญโต ( ออฟ ) เทคโนโลยีสารสนเทศ “ ประทับใจวัฒนธรรมองค์กรมากๆ ไม่รู้สึกกดดันเลย พี่เลี้ยงแนะนำการเขียนโปรแกรมใหม่ๆให้ตลอด อยากให้น้องๆได้รับโอกาสอย่างที่ผมได้รับมาแล้ว ” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัญญาฤทธิ์ จันดา ( โดม่อน ) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ “ ได้เข้าใจ Network อย่างแท้จริง โครงสร้าง Network และอุปกรณ์ของ ธนาคารมีประสิทธิภาพ ทำให้เราได้ เรียนรู้.... SCB ไม่ได้ทำธุรกิจอย่าง เดียวแต่ให้ความสำคัญกับนักศึกษา ฝึกงานด้วย ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี เกรียงไกร เสียงกล่อม ( โน้ต ) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ “ ประทับใจการถ่ายทอดความรู้ทั้งทาง วิชาการและสังคม การปรับตัวนอกเหนือจากตำราเรียน... SCB มีสถานที่ มีบรรยากาศการทำงานที่ดี ได้ลงมือ ปฏิบัติงานจริง ” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มยุรี บานงาม ( ยุ้ย ) วิทยาการคอมพิวเตอร์ “ ประทับใจความเป็นกันเองของพี่ๆ รู้สึกอบอุ่น ทำงานแบบพี่น้องไม่รู้สึก กดดัน พี่ๆให้ความรู้เต็มที่ ไม่กักความรู้ และยังแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ฟัง ” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จารุกัญญ์ อินทร์แก้ว ( เรย์ ) วิทยาการคอมพิวเตอร์ “ รู้สึกภาคภูมิใจและประทับใจที่ได้ ฝึกงานกับ SCB... ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากที่เรียนใน มหาวิทยาลัย พี่เลี้ยงเป็นกันเองและเอาใจใส่ตลอด การฝึกงาน ” โครงการดีๆที่ธนาคารไทยพาณิชย์จัดขึ้นเพื่อสร้าง ความสัมพันธ์อันดีกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี สองโอกาสในงานเดียว ! พบกัน 1 กันยายน 2554 (15.00 - 17.30 ) ณ ห้อง CB2308 * Roadshow แนะนำการประกวดรางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 7 * รับสมัครนักศึกษาฝึกงานภาค ฤดูร้อน 2554 พิเศษสุด ! เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เข้าร่วมงาน Roadshow ซึ่งสนใจฝึกงานภาคฤดูร้อน 2554 ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีฟังบรรยายรายละเอียดโดยวิทยากรจากมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( โดย ธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัทพันธมิตรผู้ก่อตั้ง ) โครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : คุณชุติมา ชุติชิวานันท์ ( พี่จูน ) 02 544 6136) / คุณอรรฆพล ยังปรางค์ ( พี่ต่อ ) 02-5444637 งานนี้เป็นโอกาสอันดีของนักศึกษาชั้นปี 4 ที่จะนำ Senior Project ซึ่งกำลังทำอยู่ส่งเข้าประกวด ( ส่งเฉพาะ Proposal ก่อนวันที่ 30 พฤศิกายน 2554 นี้ )


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยขอนแก่น นพวรรณ หัตถเสรีพงษ์ ( ทราย ) วิทยาการคอมพิวเตอร์ “ SCB มีโครงการนักศึกษาฝึกงานเป็น ระบบ มีกิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ มี สวัสดิการให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google