งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

C oaching and F eedback It is one learning part Colgate of working at Colgate. Click here to story.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "C oaching and F eedback It is one learning part Colgate of working at Colgate. Click here to story."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 C oaching and F eedback It is one learning part Colgate of working at Colgate. Click here to story

2 เคยสงสัยไหมว่า ทำ อย่างไร ผู้ฝึกสอนปลาวาฬและปลาโลมาที่ซีเวิลด์ ทำ อย่างไร จึงทำให้ปลาวาฬที่มีน้ำหนักตัวมากถึง 19,000 ปอนด์ กระโดดได้สูงถึง 22 ฟุตเหนือน้ำ และฝึกให้ทำการแสดงในท่าทางต่างๆ ครูฝึกทำให้ปลาวาฬแต่ละตัวกระโดดข้าม เชือกที่อยู่สูงจากน้ำ ในระดับที่สูงเกินกว่าที่พวกเราส่วนใหญ่จะ คาดถึง นี่เป็นการท้าทายที่ยิ่งใหญ่ พอๆ เท่ากับที่พวกเราทั้งหลายเผชิญอยู่ใน ภาวะ การทำหน้าที่เป็นพ่อแม่ ครูผู้ฝึกนักกีฬา หรือผู้จัดการ 2

3 สิ่งแรกที่ครูฝึกต้องทำคือ เอาเชือกไปแขวนไว้ให้สูงที่ตำแหน่ง 22 ฟุต โดยต้องไม่มีความรู้สึกหรือคิดว่าปลาวาฬที่ ฝึกจะทำไม่ได้ เราเรียกสิ่งนั้นว่า การกำหนดเป้าหมายหรือการวางแผนกล ยุทธิ์ ครูฝึกต้องคิดหาทางสร้างแรงกระตุ้น เพื่อที่จะทำให้ปลาวาฬทำได้ตามเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ เมื่อครูฝึกเตรียมถังบรรจุปลา นำไปแขวนด้านบนของตำแหน่งเชือกที่ 22 ฟุต และจะไม่ให้อะไรแก่ปลาวาฬถ้าหากว่ายัง กระโดดข้ามเชือกไม่ได้ 3

4 หากปลาวาฬยังคงอยู่ ณ ตำแหน่งเดิม ครูฝึกต้องหาวิธีการเร่งหรือชักจูง ให้ปลาวาฬหรือปลาโลมากระโดดข้ามเชือก ให้ได้ ครูฝึกจะต้องสร้างสภาพแวดล้อม ให้มีหลักที่ปลาวาฬจะมีความมั่นใจได้ว่า สามารถทำได้ โดยที่กระโดดไปแล้วจะไม่ตกลงมา ครูฝึกจะเริ่มวางเชือกซึ่งอยู่บริเวณใต้ผิวน้ำ ในตำแหน่งที่ปลาวาฬสามารถกระโดดได้ ทุกครั้งที่ปลาวาฬกระโดดข้ามเชือกได้ มันจะมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น 4

5 ปลาวาฬจะได้รับปลาเป็นรางวัล รวมถึงการสัมผัส การลูบหัว และการหยอก ล้อเล่นด้วย แต่สิ่งสำคัญที่ปลาวาฬได้รับคือพลังที่ เข้มแข็งขึ้น แล้วถ้าหากว่ามันไม่สามารถกระโดดข้าม เชือกได้ จะมีอะไรเกิดขึ้น ?คำตอบคือไม่มีอะไรทั้งสิ้น ไม่มีการทำโทษด้วยการกระตุกกระแสไฟฟ้า ไม่มีการตำหนิติเตียน ไม่มีการแสดงออก ด้วยการตอบโต้ และไม่มีการเตือนในประวัติข้อมูลส่วนบุคคล ปลาวาฬได้รับการสอนให้รู้ว่า 5

6 ครูฝึกจะไม่ใส่ใจและไม่เห็นว่า การกระทำที่ผิดพลาดของมันเป็น สาระสำคัญ จากความมั่นใจที่เพิ่มมากขึ้นเป็นรากฐาน ตามหลักการทั่วไป อีกทั้งเป็นผลงานที่ผู้ฝึกรู้สึกตื่นเต้นยินดีและ ประทับใจ ในขณะที่ปลาวาฬเริ่มกระโดดข้ามเชือกได้ บ่อยครั้งมากขึ้น และทำพลาดน้อยลง ผู้ฝึกสอนจะค่อยๆ ยกระดับความสูงของ เชือกเพิ่มมากขึ้น และการเพิ่มระดับความสูงของเชือก จะต้องช้ามากพอเพื่อว่าปลาวาฬจะไม่รู้สึก หิว จนส่งผลกระทบต่อสภาวะทางร่างกายและ อารมณ์ 6

7 บทเรียนง่ายๆ ที่เราได้จากครูผู้ฝึกสอน ปลาวาฬคือการให้รางวัลเป็นพิเศษ ให้ข้อเสนอที่ยิ่งใหญ่สำหรับสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้น และใส่ใจเพียงเล็กน้อยกับความผิดพลาด ลำดับต่อมาคือ การลดหรืองดการตำหนิติ เตียน ทุกคนจะรู้ตัวดีเมื่อเวลาที่ได้ทำผิดพลาด สิ่งที่ต้องการคือการให้กำลังใจและโอกาส ถ้ามีการตำหนิติเตียน การทำโทษ หรือ ลงโทษทางวินัย คนเรามักจะไม่ลืมเหตุการณ์ดังกล่าว และโดยปกติทั่วไปก็จะไม่ทำซ้ำอีก 7

8 เราจำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อม เพื่อที่จะป้องกันความล้มเหลวการให้รางวัลเป็นพิเศษการลดการตำหนิติเตียน ยกระดับ และรู้ว่าเมื่อไรควรจะ ยกระดับ ของเชือก 8

9 If you feel you need more C oaching and F eedback to bring out the best in you… Speak to your trainer/supervisor. C olgate c ares C olgate c ares …and is committed to helping you help yourself !


ดาวน์โหลด ppt C oaching and F eedback It is one learning part Colgate of working at Colgate. Click here to story.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google