งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เหล็กโครงสร้าง รูปพรรณ - เหล็กโครงสร้าง รูปพรรณรีดร้อน - เหล็กโครงสร้าง รูปพรรณรีดเย็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เหล็กโครงสร้าง รูปพรรณ - เหล็กโครงสร้าง รูปพรรณรีดร้อน - เหล็กโครงสร้าง รูปพรรณรีดเย็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เหล็กโครงสร้าง รูปพรรณ - เหล็กโครงสร้าง รูปพรรณรีดร้อน - เหล็กโครงสร้าง รูปพรรณรีดเย็น

3 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ รีดเย็น STEEL PIPE RECTANGULAR TUBE SQUARE TUBE LIGHT LIP CHANNEL

4 เหล็กโครงสร้าง รูปพรรณรีดร้อน

5 H-BEAMI-BEAMCHANNEL ANGLE CUT BEAM ( Cut from H - Beam ) SHEET PILE หน้าตัดเหล็กรูปพรรณรีดร้อนตาม มาตรฐานบังคับ มอก. 1227-2539

6 H Beam สำหรับงาน โครงสร้างเสาคาน

7 I Beam สำหรับงานราง เครน

8 Channel สำหรับงานบันไดและแป หลังคาโรงงาน

9 Angle สำหรับงานเสาส่งไฟฟ้า และคลื่นวิทยุ

10 Cut Beam สำหรับงานโครง ถักหลังคา

11 Sheet Pile สำหรับงาน กำแพงกันดิน

12 JIS (Japanese Industrial Standard) TIS (Thai Industrial Standard) ASTM (American Society for Testing of Material) BS, BSEN (British Standard) AS/NZS (Australian/New Zealand Standard) DIN, DINEN (Deutshes Institute for Normung) Manufacturing Standard

13 TIS Standard มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย มาตรฐานบังคับ - มอก. 1227-2539 (H, I, C, L, T) เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ประกาศเมื่อ 10 พฤษภาคม 2541 - มอก. 1390-2539 (Sheet Pile) เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน ประกาศเมื่อใช้ 21 สิงหาคม 2541

14 TIS Standard มาตรฐาน มอก. 1227- 2539 ชั้นคุณภาพ ( Grade ) - SS 400 / SM 400 สำหรับเหล็ก โครงสร้างชั้นคุณภาพทั่วไป ( Fy = 2,500 ksc. ) - SM 490 ( Fy = 3,310 ksc. ) - SM 520 สำหรับเหล็กโครงสร้างกำลัง สูง ( Fy = 3,720 ksc. ) *** เกรด SS เหมาะกับงานที่ไม่มี งานเชื่อม เกรด SM เหมาะกับงานที่ใช้งาน เชื่อม

15 การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ เหล็กทนต่อการกัดกร่อนหรือ เกิดสนิมช้ากว่าเหล็กในท้องตลาด ทั่วไป 2-4 เท่า โดยใช้ชื่อว่า “CRB (Corrosion Resistant Beam)” ผิว Web ของ เหล็กกล้า ทั่วไป ผิว Web ของ CRB

16 การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ เหล็กสำหรับงานแท่นขุด น้ำมัน “ Offshore Structural Steel ”

17 BENEFITS OF STEEL STRUCTURE 1. ลดระยะเวลาการก่อสร้าง ทำให้ลดภาระ ดอกเบี้ยของโครงการก่อสร้าง และเปิด ใช้ได้เร็ว 2. ใช้แรงงานน้อยกว่าการก่อสร้างด้วยระบบ อื่น 3. สามารถออกแบบให้มีช่วงเสากว้าง กว่า โครงสร้างระบบอื่นๆ 4. น้ำหนักเบาทำให้ประหยัดฐานราก 5. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ ได้ ง่ายและ สะดวกกว่าโครงสร้างอื่นๆ 6. มีความยืดหยุ่น สามารถรับแรงสั่นสะเทือน หรือแผ่นดินไหวได้ดีกว่าโครงสร้างอื่น 7. ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะฝุ่น 8. สามารถนำวัสดุมาหมุนเวียนได้ 100%

18 อาคาร โครงสร้างเหล็ก รูปพรรณ

19 โรงงานบริษัท Food&Drink Bending Beam Roof Structure

20 Big C สาขาสะพาน ควาย Roof Structure

21 Domestic Cargo Thai Airways Steel Structure

22 CHEK LAP KOK AIRPORT (HONGKONG)

23 Roof Truss สนามกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาส ตร์

24 Hangar Thai Airways 270 m. Clear Span

25 บ้านโครงสร้าง เหล็ก (Steel House)

26 บ้านโครงสร้างเหล็ก ระบบน็อคดาวน์ (Modular House)

27 Office กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ อาคาร 2 ชั้น สร้างโดย กรมการทหารช่าง

28 3 Storey Dormitory หอพักพนักงาน

29 Apartment ทอง หล่อ อพาร์ทเมนต์ 8 ชั้นสร้างในที่คับ แคบ

30 The Colony 27 Storey Apartment Building

31 การดัดโค้งเหล็ก รูปพรรณ H 600x200x1 06 kg/m H 450x300x1 24 kg/m C 300x90x48.6 kg/m H 700x300x1 85 kg/m

32 การดัดโค้งเหล็ก รูปพรรณ

33 Restaurant

34

35 Airport Rail Link Project Bending Roof Structure

36 King Power ซอย รางน้ำ

37

38 Build-up Square Tube

39

40

41 Castellated Beam โรงงานน้ำแร่มิ นาเร่

42 ข้อดีข้อเสียในการ นำไปใช้งาน ระหว่าง เหล็กรูปพรรณรีดร้อนกับเหล็ก รูปพรรณรีดเย็น

43 โครง หลังคา Light Lip Channel เสา - คาน โครงสร้า ง H-Beam

44 การกันสนิม

45

46 “ แข็งแกร่ง ได้มาตรฐาน งานเสร็จไว ” THANK YOU บริษัท เหล็กสยามยา มาโตะ จำกัด SIAM YAMATO STEEL Fax : 0-2586-2687, 0-2910-3123 E-mail : yamato@cementhai.co.th Internet : http://www.siamyamato.com Tel : 0-2586-5564, 0-2586-2374, 0-2586- 2644, 0-2586-2912-3 เหล็กโครงสร้าง สยามยามาโตะ ด้วยความปรารถนาดีจาก


ดาวน์โหลด ppt เหล็กโครงสร้าง รูปพรรณ - เหล็กโครงสร้าง รูปพรรณรีดร้อน - เหล็กโครงสร้าง รูปพรรณรีดเย็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google