งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

JVC Components Thailand. ที่อยู่ 555 หมู่ 6 เขตอุตสาหกรรมสุรนารี ถนนราชสีมา - โชคชัย หนองระเวียง อ. เมือง นครราชสีมา จ. นครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "JVC Components Thailand. ที่อยู่ 555 หมู่ 6 เขตอุตสาหกรรมสุรนารี ถนนราชสีมา - โชคชัย หนองระเวียง อ. เมือง นครราชสีมา จ. นครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 JVC Components Thailand

2 ที่อยู่ 555 หมู่ 6 เขตอุตสาหกรรมสุรนารี ถนนราชสีมา - โชคชัย หนองระเวียง อ. เมือง นครราชสีมา จ. นครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ 044-212905-12

3 ผลิตภัณฑ์ -Mortor เป็นมอเตอร์ที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Harddisk Drive, CD- rom - เน้นเทคโนโลยีเกี่ยวกับการลดการ สั่นสะเทือน เสียงเบา เทคโนโลยีในการ ประกอบที่แม่นยำ

4 HDD mortor

5 FDD mortor

6 CD-ROM, DVDROM CD-RW Drive Motor

7 Optical Pickup เป็นหัวอ่าน ในเครื่อง CD Player,DVD Player เป็นต้น จะเน้นเทคโนโลยีในด้านขนาด น้ำหนัก การทน ความร้อน

8 Optical Pickup ชนิดต่างๆ

9 การใช้พลังงาน พลังงานส่วนใหญ่จะเป็นพลังงานไฟฟ้า โดย เฉลี่ยต่อปีประมาณ ปีละ 4 x 10^8 MJ จะมีพลังงานในส่วนอื่นๆอีก อย่างเช่นน้ำมัน แต่เป็นส่วนน้อย

10 การใช้น้ำ การใช้น้ำจะเป็นน้ำหมุนเวียนภายในบริษัท จะ ใช้ปีละประมาณ 270,000 ลูกบาศก์เมตร และมีระบบการหมุนเวียนน้ำที่ใช้ไม่ได้แล้ว ไปใช้ในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ แล้ว ภายในห้องน้ำ เป็นต้น

11 นโยบายของบริษัท ในเรื่อง สิ่งแวดล้อม ลดการสร้างมลภาวะ ทำตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม และกฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร มีการแจ้งพนักงานให้ทราบถึงนโยบายของ บริษัท

12 นโยบายอื่นๆ ของทางบริษัท

13 การมอบทุนการศึกษา

14 ลดการใช้ไฟฟ้า ด้วย เครื่องจักรที่มีคุณภาพ

15 บริจาคเลือด

16 ระบบการ Recycle น้ำเสีย

17 การรวบรวมเงินพนักงานคนละ 1 บาท เพื่อสงเคราะห์แด่เด็กที่ พิการทางสายตา

18 อบรมการป้องกันภัย อุบัติเหตุ


ดาวน์โหลด ppt JVC Components Thailand. ที่อยู่ 555 หมู่ 6 เขตอุตสาหกรรมสุรนารี ถนนราชสีมา - โชคชัย หนองระเวียง อ. เมือง นครราชสีมา จ. นครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google