งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

JVC Components Thailand

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "JVC Components Thailand"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 JVC Components Thailand

2 ที่อยู่ 555 หมู่ 6 เขตอุตสาหกรรมสุรนารี
ถนนราชสีมา-โชคชัย หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์

3 ผลิตภัณฑ์ -Mortor เป็นมอเตอร์ที่ใช้สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Harddisk Drive , CD-rom - เน้นเทคโนโลยีเกี่ยวกับการลดการสั่นสะเทือน เสียงเบา เทคโนโลยีในการประกอบที่แม่นยำ

4 HDD mortor

5 FDD mortor

6 CD-ROM , DVDROM CD-RW Drive Motor

7 Optical Pickup เป็นหัวอ่าน ในเครื่องCD Player,DVD Player เป็นต้น
จะเน้นเทคโนโลยีในด้านขนาด น้ำหนัก การทนความร้อน

8 Optical Pickup ชนิดต่างๆ

9 การใช้พลังงาน พลังงานส่วนใหญ่จะเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยเฉลี่ยต่อปีประมาณ ปีละ 4 x 10^8 MJ จะมีพลังงานในส่วนอื่นๆอีก อย่างเช่นน้ำมัน แต่เป็นส่วนน้อย

10 การใช้น้ำ การใช้น้ำจะเป็นน้ำหมุนเวียนภายในบริษัท จะใช้ปีละประมาณ 270,000 ลูกบาศก์เมตร และมีระบบการหมุนเวียนน้ำที่ใช้ไม่ได้แล้ว ไปใช้ในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ แล้ว ภายในห้องน้ำ เป็นต้น

11 นโยบายของบริษัท ในเรื่องสิ่งแวดล้อม
ลดการสร้างมลภาวะ ทำตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม และกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร มีการแจ้งพนักงานให้ทราบถึงนโยบายของบริษัท

12 นโยบายอื่นๆ ของทางบริษัท

13 การมอบทุนการศึกษา

14 ลดการใช้ไฟฟ้า ด้วยเครื่องจักรที่มีคุณภาพ

15 บริจาคเลือด

16 ระบบการ Recycle น้ำเสีย

17 การรวบรวมเงินพนักงานคนละ 1 บาท เพื่อสงเคราะห์แด่เด็กที่พิการทางสายตา

18 อบรมการป้องกันภัย อุบัติเหตุ


ดาวน์โหลด ppt JVC Components Thailand

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google