งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรคคอตีบ ประเทศ ไทย 30 ตุลาคม 2555 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรคคอตีบ ประเทศ ไทย 30 ตุลาคม 2555 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรคคอตีบ ประเทศ ไทย 30 ตุลาคม 2555 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

2

3 Confirmed Case Carrier 1 23 4 56 7 8 9 10 12 13 11 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 30 32 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 11 12 16 17 22 18 29 19 20 21 Cluster A : ครอบครัวเดียวกัน : Cluster B : โรงเรียนเดียวกัน : Cluster C : โรงเรียนเดียวกัน : Cluster D : โรงเรียนเดียวกัน : Cluster E : ครอบครัวเดียวกัน : Cluster F : ครอบครัวเดียวกัน : Cluster G : รถโรงเรียนเดียวกัน : 31 Week 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 24 มิ. ย. – 30 มิ. ย. 55 1 ก. ค. – 7 ก. ค. 55 8 ก. ค. – 14 ก. ค. 55 15 ก. ค. – 21 ก. ค. 55 22 ก. ค. – 28 ก. ค. 55 29 ก. ค. – 4 ส. ค. 55 5 ส. ค. – 11 ส. ค. 55 12 ส. ค. – 18 ส. ค. 55 19 ส. ค. – 25 ส. ค. 55 26 ส. ค. – 1 ก. ย. 55 2 ก. ย. – 8 ก. ย. 55 9 ก. ย. – 15 ก. ย. 55

4

5 4 confirmed 3 probable 3 Contact and carrier

6

7 4 6 สค. กย. ตค. 2 ราย ( ต. นาซำ ต. หินฮาว )** 1 ตค. ** ค้นหาในชุมชนโดยทีม

8 Hot Spot of Diphtheria, 17 – 30 Oct 2012 ( รายอำเภอ ) เลย หนองบัวลำภู พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ลพบุรี อำเภอที่พบผู้ป่วยมาก่อน 2 สัปดาห์ล่าสุด อำเภอใหม่ที่พบผู้ป่วยใน 2 สัปดาห์ล่าสุด ช. 21 ปี ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก Hx.ไปขอนแก่นเมื่อ 11 – 15 ต.ค. Onset 21 ต.ค. 55 Lab - pending ญ 63 ปี ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง Onset 19 ต.ค. 55 ไม่มี Hx.ออกนอก พท. Lab - pending ช 2 ปี ต.สระพัง อ.บ้านแท่น Onset 17 ต.ค. 55 Hx.สัมผัสใกล้ชิดกับญาติที่ เพิ่งเดินทางกลับมาจาก อ.ภูเรือ จ.เลย วันที่ 16 ต.ค. Lab - pending

9 จำนวนผู้ป่วยสะสม รายจังหวัด พ. ศ. 2555 จังหวัดยืนยันสงสัยพาหะFirst onsetLast onset เลย2626 (to be clarified) 24 Jun7 Oct เพชรบูรณ์41132 Aug19 Oct หนองบัวลำภู4439 Sep9 Oct สุราษฎร์ธานี1104 Oct ปัตตานี50013 Jul13 Sep ยะลา30015 Jan4 Oct เชียงราย0106 Feb ชัยภูมิ*01017 Oct ลพบุรี*01019 Oct พิษณุโลก*01021 Oct รวม45361615 Jan19 Oct * จังหวัดใหม่ที่พบผู้ป่วยสงสัย

10 พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคคอตีบ ความเสี่ยงจังหวัด พบผู้ป่วย ยืนยัน 6 จังหวัด: เลย เพชรบูรณ์ หนองบัวลำภู สุราษฎร์ธานี ยะลา ปัตตานี พบผู้ป่วยสงสัย / เหตุการณ์ ผิดปกติ 6 จังหวัด: เชียงราย สกลนคร อุดรธานี ชัยภูมิ ลพบุรี พิษณุโลก พื้นที่ติดกับ พื้นที่เกิดโรค 10 จังหวัด: น่าน พะเยา อุตรดิตถ์ หนองคาย พิจิตร นครสวรรค์ ขอนแก่น นครราชสีมา นราธิวาส สงขลา พื้นที่แรงงาน ต่างด้าว 17 จังหวัด พื้นที่เฝ้าระวัง ปกติ 47 จังหวัด ๕ ระดับ สี = แดง บานเย็น ส้ม เหลือง เทา

11 ลักษณะทางระบาดวิทยาและข้อบ่งชี้ประเด็น การระบาดกระจายวงกว้างขึ้น กระจายจาก พื้นที่เดิมไปพื้นที่ใหม่ พบผู้ป่วยในช่วงเดือนแรกส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานและผู้ใหญ่ ( รวม สูงอายุ ) กลุ่มอายุในผู้ป่วยใน เดือน สิงหาคมเป็นต้นมามีกลุ่มอายุ ต่ำลง ( ในเด็ก ) แต่การติดเชื้อพบได้ทุกกลุ่มอายุ ลักษณะการถ่ายทอดโรค propagated pattern, close contact, intimate contacts และ การอยู่ในสถานที่เดียวกันกับผู้ป่วยหรือพาหะ Risk factors: Personal contact with cases or bacterial positive carrier, live in the same house, School outbreak/cluster, share same bus/van, others – unknowns (still many unclear). มีผู้ป่วยหลายรายในชุมชนที่ไม่สามารถระบุปัจจัยเสี่ยงได้ชัดเจน อาจ แสดงว่ามีการระบาดในวงกว้างและอาจเกิดมาระยะหนึ่งแล้ว พื้นที่ที่พบผู้ป่วยและ พาหะที่พบเชื้อแล้ว คือพื้นที่การระบาด (indicated epidemic area) ประชากรในพื้นที่น่าจะถือได้ว่าเป็น population at Risk Vulnerable population or at risk อาจมีมาก เพราะความครอบคลุม วัคซีนไม่ชัดเจน หรือน่าจะต่ำ แนวโนม้การระบาด ยังจะเดินหน้าต่อไป และสถานการณ์อาจพบผู้ป่วย ต่อเนื่องในพื้นที่เดิมและพื้นที่ใหม่ มีรายงานผู้ป่วย และ suspected cases หลายพื้นที่ที่ต้องการ การ verify โดยด่วน และการ ค้นหา source, identify possible contact ( วง ๑และ วง ๒ ) ระดับความเสี่ยง ตาม Annex 2 (risk of spread Y, unusual unexpected Y, Trade N, Travel N) = moderate risk of IHR/PHEIC Complex epidemic, PUBLIC HEALTH EMERGENCY STATUS (Require National/Regional mobilization)


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรคคอตีบ ประเทศ ไทย 30 ตุลาคม 2555 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google