งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมการขนส่งทางบก วัตถุอันตรายเกิน 1,000 ลิตร 1203 > 300 มม. > 120 มม. > 65 มม. 10 มม. > 250 มม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมการขนส่งทางบก วัตถุอันตรายเกิน 1,000 ลิตร 1203 > 300 มม. > 120 มม. > 65 มม. 10 มม. > 250 มม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก วัตถุอันตรายเกิน 1,000 ลิตร 1203 > 300 มม. > 120 มม. > 65 มม. 10 มม. > 250 มม.

2 ก๊าซทำให้หมดสติได้ ไม่มีอันตราย เสี่ยงรอง 22 ก๊าซทำให้หมดสติได้ เป็นของเหลว ที่อุณหภูมิต่ำ 223 ก๊าซเป็นของเหลวที่อุณหภูมิต่ำและ ไวไฟ 225 ก๊าซเป็นของเหลวที่อุณหภูมิต่ำและ ออกซิไดซ์ 23 ก๊าซไวไฟ 25 ก๊าซเป็นตัวออกซิไดซ์ 26 ก๊าซพิษ 263 ก๊าซพิษไวไฟ 30 ของเหลวไวไฟ ไม่มีอันตรายเสี่ยง รอง 323 ของเหลวไวไฟทำกับน้ำแล้วได้ ไวไฟ X32 3 ของเหลวไวไฟทำกับน้ำแล้วได้ ไวไฟห้ามใช้น้ำดับ 33 ของเหลวไวไฟสูง X33 3 ของเหลวไวไฟสูง มีพิษ ทำปฏิกิริยา กับน้ำ X42 3 ของแข็งทำปฏิกิริยากับน้ำได้ก๊าซ ไวไฟ ห้ามใช้น้ำดับ X83 วัตถุกัดกร่อน ไวไฟ ทำปฏิกิริยา อันตรายกับน้ำ 89 วัตถุกัดกร่อน มีปฏิกิริยารุนแรง ต่อเนื่อง 90 วัตถุอันตรายต่อสภาวะแวดล้อม 99 วัตถุอันตรายเนื่องจากขนส่งอุณหภูมิ สูง 400 มม. 300 มม. 100 มม. หมายเลขสหประชาชาติและรหัสความเป็นอันตราย อันตราย หลัก อันตรายรอง

3 โซดา ไฟ 2 R HAZCHEM. ทางหลวง 1193 ติดต่อบริษัทผู้ผลิต UN No.

4 Health Hazards 4 - Deadly 3 - Extreme danger 2 - Hazardous 1 - Slightly hazardous 0 - Normal material 2 Specific hazardous OXY oxidizer ACID Acid ALC Alkaline COR Corrosive W No water W 3 Reactivity 4 - May detonate 3 - Shock & heat may detonate 2 - Violent chemical 1 - Unstable if heated 0 - Stable 4 Fire Hazards Flash points 4 - < 23 o C 3 - < 38 o C 2 - < 93 o C 1 - > 93 o C 0 - will not burn National Fire Protection Association


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมการขนส่งทางบก วัตถุอันตรายเกิน 1,000 ลิตร 1203 > 300 มม. > 120 มม. > 65 มม. 10 มม. > 250 มม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google