งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมการขนส่งทางบก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมการขนส่งทางบก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก
> 250 มม. วัตถุอันตรายเกิน 1,000 ลิตร 1203 > 300 มม. > 120 มม. > 65 มม. 10 มม.

2 33 1088 หมายเลขสหประชาชาติและรหัสความเป็นอันตราย 100 มม. 300 มม.
20 ก๊าซทำให้หมดสติได้ ไม่มีอันตรายเสี่ยงรอง 22 ก๊าซทำให้หมดสติได้ เป็นของเหลวที่อุณหภูมิต่ำ 223 ก๊าซเป็นของเหลวที่อุณหภูมิต่ำและไวไฟ 225 ก๊าซเป็นของเหลวที่อุณหภูมิต่ำและออกซิไดซ์ 23 ก๊าซไวไฟ 25 ก๊าซเป็นตัวออกซิไดซ์ 26 ก๊าซพิษ 263 ก๊าซพิษไวไฟ 30 ของเหลวไวไฟ ไม่มีอันตรายเสี่ยงรอง 323 ของเหลวไวไฟทำกับน้ำแล้วได้ไวไฟ X323 ของเหลวไวไฟทำกับน้ำแล้วได้ไวไฟห้ามใช้น้ำดับ 33 ของเหลวไวไฟสูง X333 ของเหลวไวไฟสูง มีพิษ ทำปฏิกิริยากับน้ำ X423 ของแข็งทำปฏิกิริยากับน้ำได้ก๊าซไวไฟ ห้ามใช้น้ำดับ X83 วัตถุกัดกร่อน ไวไฟ ทำปฏิกิริยาอันตรายกับน้ำ 89 วัตถุกัดกร่อน มีปฏิกิริยารุนแรงต่อเนื่อง 90 วัตถุอันตรายต่อสภาวะแวดล้อม 99 วัตถุอันตรายเนื่องจากขนส่งอุณหภูมิสูง อันตรายหลัก อันตรายรอง 33 1088 100 มม. 300 มม. 400 มม.

3 โซดาไฟ 1824 2 R 1193 02-222-444 ทางหลวง ติดต่อบริษัทผู้ผลิต UN No.
HAZCHEM. ทางหลวง 1193 ติดต่อบริษัทผู้ผลิต 1824 UN No.

4 W 4 2 3 NFPA Fire Hazards Health Hazards Specific hazardous Reactivity
Flash points 4 - < 23 o C 3 - < 38 o C 2 - < 93 o C 1 - > 93 o C 0 - will not burn Health Hazards 4 - Deadly 3 - Extreme danger 2 - Hazardous 1 - Slightly hazardous 0 - Normal material 2 3 Reactivity 4 - May detonate 3 - Shock & heat may detonate 2 - Violent chemical 1 - Unstable if heated 0 - Stable NFPA Specific hazardous OXY oxidizer ACID Acid ALC Alkaline COR Corrosive W No water W National Fire Protection Association


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมการขนส่งทางบก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google