งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมการขนส่งทางบก วัตถุอันตรายเกิน 1,000 ลิตร 1203 > 300 มม. > 120 มม. > 65 มม. 10 มม. > 250 มม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมการขนส่งทางบก วัตถุอันตรายเกิน 1,000 ลิตร 1203 > 300 มม. > 120 มม. > 65 มม. 10 มม. > 250 มม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก วัตถุอันตรายเกิน 1,000 ลิตร 1203 > 300 มม. > 120 มม. > 65 มม. 10 มม. > 250 มม.

2 33 1088 20 ก๊าซทำให้หมดสติได้ ไม่มีอันตราย เสี่ยงรอง 22 ก๊าซทำให้หมดสติได้ เป็นของเหลว ที่อุณหภูมิต่ำ 223 ก๊าซเป็นของเหลวที่อุณหภูมิต่ำและ ไวไฟ 225 ก๊าซเป็นของเหลวที่อุณหภูมิต่ำและ ออกซิไดซ์ 23 ก๊าซไวไฟ 25 ก๊าซเป็นตัวออกซิไดซ์ 26 ก๊าซพิษ 263 ก๊าซพิษไวไฟ 30 ของเหลวไวไฟ ไม่มีอันตรายเสี่ยง รอง 323 ของเหลวไวไฟทำกับน้ำแล้วได้ ไวไฟ X32 3 ของเหลวไวไฟทำกับน้ำแล้วได้ ไวไฟห้ามใช้น้ำดับ 33 ของเหลวไวไฟสูง X33 3 ของเหลวไวไฟสูง มีพิษ ทำปฏิกิริยา กับน้ำ X42 3 ของแข็งทำปฏิกิริยากับน้ำได้ก๊าซ ไวไฟ ห้ามใช้น้ำดับ X83 วัตถุกัดกร่อน ไวไฟ ทำปฏิกิริยา อันตรายกับน้ำ 89 วัตถุกัดกร่อน มีปฏิกิริยารุนแรง ต่อเนื่อง 90 วัตถุอันตรายต่อสภาวะแวดล้อม 99 วัตถุอันตรายเนื่องจากขนส่งอุณหภูมิ สูง 400 มม. 300 มม. 100 มม. หมายเลขสหประชาชาติและรหัสความเป็นอันตราย อันตราย หลัก อันตรายรอง

3 โซดา ไฟ 2 R HAZCHEM. ทางหลวง 1193 ติดต่อบริษัทผู้ผลิต 02- 222- 444 1824 UN No.

4 Health Hazards 4 - Deadly 3 - Extreme danger 2 - Hazardous 1 - Slightly hazardous 0 - Normal material 2 Specific hazardous OXY oxidizer ACID Acid ALC Alkaline COR Corrosive W No water W 3 Reactivity 4 - May detonate 3 - Shock & heat may detonate 2 - Violent chemical 1 - Unstable if heated 0 - Stable 4 Fire Hazards Flash points 4 - < 23 o C 3 - < 38 o C 2 - < 93 o C 1 - > 93 o C 0 - will not burn National Fire Protection Association


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมการขนส่งทางบก วัตถุอันตรายเกิน 1,000 ลิตร 1203 > 300 มม. > 120 มม. > 65 มม. 10 มม. > 250 มม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google